Pracující důchodci mají šanci získat zpět zaplacenou daň za rok 2013

 

Finanční správa ČR míní a Ústavní soud mění. Tak se dá popsat situace kolem slevy na dani na poplatníka pro pracující důchodce. Ústavní soud nejdříve označil odebrání této slevy seniorům jako protiprávní a nyní svým dalším rozhodnutím umožnil, aby podnikaví důchodci mohli získat již zaplacenou daň zpátky navzdory původnímu zamítavému stanovisku finančních úřadů.

Pracující důchodciPracující důchodci mají díky Ústavnímu soudu důvod k radosti. 

Podle Finanční správy nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem ani nad již zaplacenou daní. Proto odmítla vrátit již zinkasovanou daň od pracujících důchodců, kteří v roce 2013 nemohli uplatnit slevu na poplatníka, přestože letos Ústavní soud rozhodl, že odejmutí této slevy jedné skupině poplatníků je protiprávní.

Ústavní soud: Peníze za neuplatněnou slevu se důchodcům vrátí

 
Výše slevy na poplatníka za r. 2013
  • maximálně 24 840 Kč ročně
 

Pracující důchodci se ale nedali odradit zamítavou reakcí finančních úřadů a rozhodli se o své peníze bojovat. Samozřejmě bojovat moderním způsobem tedy nikoli použitím síly či nebepečných zbraní, ale s pomocí právníků v soudní síni. Koncem září vyhrála u Ústavního soudu spor o navrácení daně první pracující seniorka. Začátkem října v prakticky na chlup stejném sporu vyhrál i další důchodce u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Způsob vrácení již zaplacené daně za r. 2013 se připravuje

Jak mohou získat pracující důchodci peníze zpátky, aniž by se pouštěli do soudních bitev? Ve světle nálezu Ústavního soudu z konce září aktuálně finanční správa pracuje na jednotném způsobu, jak se bude protiústavní část zaplacené daně navracet zpět.

"Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013. Finanční správa ČR s Ministerstvem financí v současné době analyzují ústavněprávní rámec ve věci možnosti uplatnění základní slevy na dani u starobních důchodců za rok 2013 v souvislosti s tímto nálezem. Zároveň se zvažují jednotlivé procesní možnosti směřující k jeho naplnění.”

- webové stránky Finanční správy ČR,
Vyberte si investiční životní pojištění a těšte se na důchodSrovnat produkty

Pro pracující seniory to znamená, že mají prozatím vyčkat, než bude vyřešen hromadný způsob navracení daně. To se dá očekávat v nejbližších dnech. Jakmile bude postup vyjasněn, budeme vás informovat o dalších podrobnostech.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 18