Vše o důchodech: Znáte 10 nejčastějších mýtů?

 

Jak vysoký budu mít důchod? Počítá se výše důchodu z čisté nebo hrubé mzdy? Záleží hlavně na výši mzdy v posledních deseti letech v zaměstnání, nebo se počítá každý rok v práci stejně? Jak je to s prací načerno nebo s minimálním důchodem? Mnoho odpovědí na tyto otázky je opředeno mýty a nepravdivými informacemi. Udělejte si jasno, co ovlivňuje výpočet výše důchodu.

spoření na důchodPrůměrný starobní důchod v červnu 2014 dosáhl 11 050 Kč (u mužů 12 237 Kč, u žen 10 028 Kč). 

Nejasnosti a omyly, které kolují mezi běžnou veřejností kolem důchodů, se rozhodla vyvrátit Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Její pracovníci připravili seznam 10 nejčastějších mýtů, které zamlžují správnou odpověď na otázku: "Jak vysoký důchod budu mít?"

Za co nejvíce utrácejí důchodci? 

Srovnat produkty

10 nejčastějších omylů kolem výpočtu důchodů

 1. Starobní důchod se počítá ze mzdy v posledních 10 letech v zaměstnání

  V minulosti to sice platilo (do roku 1995), dnes už vám ale zohlední všechny příjmy od roku 1986 do posledního roku, kdy jste chodili do práce. Lidem, kteří půjdou do důchodu letos, se důchod počítá z úhrnu všech výdělků za roky 1986 – 2013.

 2. Výše penze se odvozuje od čisté mzdy

  Na hrubý pytel hrubá záplata. Pro výpočet důchodů zase hrubá mzda.

 3. Minimální mzda ovlivňuje minimální výši důchodu

  Minimální mzda a minimální důchod spolu nemají společného více než stejné přídavné jméno, jinak se jejich výše počítá úplně jinak. Minimální výše procentní výměry důchodu činí podle zákona o důchodovém pojištění 770 Kč. K procentní výměře důchodu náleží ještě základní výměra, která je stejná pro všechny důchody a činí v současné době 2 340 Kč. Minimální měsíční výše důchodu přiznaného v letošním roce tedy činí celkem 3 110 Kč. Zatímco minimální mzda je aktuálně 8 500 Kč, v příštím roce by měla poskočit dokonce na 9 200 Kč.

 4. Nejde dopředu zjistit, jak vysoký důchod bude člověk pobírat

  Není pravdou, že lidé v předdůchodovém věku musí navštívit věštírnu, aby zjistili, jak vysoký důchod jim bude chodit na účet. Stačí totiž podat žádost na ČSSZ, a výši důchodu se dozvíte nejpozději do 90 dní ode dne doručení žádosti. Vyřízení tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) je navíc zcela bezplatné.

 5. I práce na černo může někdy zvýšit celkový důchod

  Práce kvapná, málo platná. Práce černá, pro výpočet důchodu mizerná. Pro výpočet důchodu nelze v žádném případě zohlednit práci tzv. „na černo“, protože za ni nebylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění ani veden evidenční list důchodového pojištění.

 6. Studentské brigády výši penze nijak neovlivňují

  Většinou vám skutečně studentský přivýdělek vykonávaný na oblíbené dohody o provedení práce nepomůže pro zvýšení vašeho důchodu ve stáří. Často totiž studenti dostávají nízkou odměnu za práci, mimo jiné proto, aby se vyhnuli platbě sociálního pojištění ze mzdy. Když jste ale při studentských brigádách dostávali větší finanční obnos, museli jste odvádět také sociální pojištění, a proto k tomu bude přihlédnuto i při výpočtu důchodu. I krátkodobá brigáda, pokud zakládala účast na pojištění a je doložena, se počítá do doby pojištění a může mít na výši důchodu vliv. Celková doba zaměstnání (pojištění) se pro výpočet důchodu zaokrouhluje na celé roky dolů. Pokud součet vašich dob činí např. 42 let a 334 dní, může měsíční prázdninová brigáda (31 dní) pomoci k získání dalšího roku pojištění a tím i vyššího důchodu.

 7. Vyloučená doba snižuje konečnou výši důchodu

  Vyloučenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální událost bez výdělku, např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o dítě do čtyř let věku nebo péče o závislou osobu aj. Význam vyloučených dob spočívá v tom, že při stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Tím se docílí toho, že při výpočtu příjem nebude tzv. „rozmělňován“. Vyloučené doby tedy mají na výši důchodu pozitivní dopad.

 8. Když ČSSZ chybí evidence o zaměstnání, nelze jej zahrnout do výpočtu penze

  V horách šanonů, které skladují úředníci, se občas něco ztratí nebo se může stát, že v minulosti potřebné dokumenty nedoručil na úřad zaměstnavatel. Žadatel o důchod, ale o svou zaslouženou penzi nepřijde, když dodatečně doloží evidenci o své práci (získá např. potvrzení z archivu). Zápočet lze provést se zpětnou platností a vzniklý rozdíl ve výši důchodu doplatit až 5 let zpětně od data, kdy byla chybějící skutečnost řádně doložena.

 9. Doba studia či vedení na úřadu práce je vždy zahrnuta při výpočtu důchodu

  I tento omyl má kořeny v minulosti, kdy se běžně vysokoškolská studia započítávala do pojistné doby pro důchod. Dnes už je ale všechno jinak. Doba studia po 18. roce věku (v období do 31. 12. 2009) může být započtena nejvýše v rozsahu prvních 6 let. Doba studia získaná v období od 1. 1. 2010 se již do důchodu nezapočítává. Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává nejvýše v rozsahu tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku, lze započítat pouze jeden rok. Doba studia i doba vedení v evidenci ÚP jsou náhradní doby pojištění a pro výši důchodu se krátí na 80 %.

 10. Pracující důchodci si nemohou svým přivýdělkem zvýšit penzi

  Bez práce nejsou koláče. Naopak s prací v důchodovém věku se vám kromě možné spotřeby koláčů zvyšuje také vyplácený důchod. Nejsou to sice žádné závratné sumy, ale každá troška k dobru (či k dobré penzi) se počítá. Pokud příjemce starobního důchodu pobírá důchod v plné výši a pracuje, přesněji řečeno vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, zvyšuje se mu procentní výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. Toto zvýšení se však neprovádí automaticky, ale na základě žádosti.

Nespoléhejte jen na státní důchod Srovnat spořicí účty
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 10