Změny životního pojištění 2015: Vyplatí se daňová či nedaňová varianta?

 

Do konce března se střadatelé musí rozhodnout, jestli chtějí ponechat možnost mimořádných výběrů životního pojištění a zároveň přijít o daňové zvýhodnění (nedaňová varianta), nebo chtějí ušetřit na daních, takže vybírat z pojištění budou moci až v důchodu (daňová varianta). Jaké finanční dopady budou mít obě možnosti pro klienta?

plavecký záchranný kruhNejvíce klientů má uzavřeno životní pojištění u České pojišťovny. 

Aby se zamezilo zneužívání životního pojištění, kdy zaměstnavatelé vylepšují skrze toto pojištění svým pracovníkům mzdu, aniž by museli odvádět stejné odvody, dochází novelou daně z příjmu ke zpřísnění podmínek daňového zvýhodnění pro životní pojištění. Stávající klienti pojišťoven si teď musí vybrat mezi daňovou a nedaňovou variantou.

V současnosti má životní pojištění uzavřeno necelých 3,5 milionů Čechů. Možnost zneužít pojistný produkt k platbě nižšího pojistného ale dává pouze 374 tisíc smluv, kde pracovníkům přispívá také zaměstnavatel. Díky novele ale musí dojít ke změně všech smluv.

Postup pojišťoven pro převod životního pojištění se různí

Pojišťovny teď rozesílají svým klientů dopis, kde je informují o nutnosti volby mezi daňovou a nedaňovou variantou. Většina pojišťoven bude automaticky měnit stávající smlouvy na daňovou verzi, pokud se zákazník nevyjádří jinak. Někde je ale postup úplně opačný.

Navíc přestože zákon ukládá lhůtu pro rozhodnutí do konce března 2015, některé pojišťovny vyžadují volbu ze strany klienta do konce roku 2014. To se týká například České pojišťovny.

Daňová varianta životního pojištění

Nárok na osvobození příspěvku zaměstnavatele na pojistné (až 30 tisíc ročně) a rovněž možnost snížit si základ daně (až 12 tisíc za rok) zůstane pro smlouvy převedené na daňový režim, ze kterých klient nevybere peníze dříve, než dosáhne 60 let. Navíc doba trvání pojištění musí být delší než 60 měsíců.

Nicméně i pokud klient zvolí nedaňovou variantu a zároveň neuskuteční žádný mimořádný výběr, bude možné kdykoli smlouvu změnit na daňovou.

Myslete dopředu a nenechte se zaskočit. Srovnat životní pojištění

Kdo se rozhodne pro daňovou variantu, ale bude chtít sáhnout na peníze ze životní pojistky dříve než v 60 letech, bude muset dodanit získané daňové úlevy za posledních 10 let. Nicméně, při zpětném zdanění se budete vracet vždy maximálně na počátek roku 2015, nikoli hlouběji do minulosti. Dodanění se bude ale týkat nejenom vlastních příspěvků klienta ale také příspěvků zaměstnavatele. Obojí při mimořádném výběru ale zaplatí klient.

Co musí splňovat smlouva, aby byla daňově uznatelná od 1. 1. 2015?
  • Pojištění je pro případ smrti a dožití (nebo dožití)
  • Pojistník je shodný s pojištěným
  • Smlouva je nejméně na 5 let a nejméně do věku 60 let
  • NOVĚ: Smlouva nesmí umožňovat výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy

Nedaňová varianta životního pojištění

Nedaňová varianta má smysl, pouze pokud klient nemá zájem o vytváření finanční rezervy na stáří a počítá do budoucna s mimořádnými výběry. Jenže pokud vám jde spíše o spořicí produkt, ze kterého kdykoli můžete vybrat peníze, nabízejí se na trhu lepší varianty než nedaňový režim životního pojištění.

Do konce roku 2014 tedy můžete udělat poslední mimořádný výběr financí ze životního pojištění, aniž byste museli zpětně dodanit získané daňové úlevy. 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 9
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/zivotni_pojisteni.png