Elektronické aukce, aneb co Vám licitátor neřekne

 

S elektronickými aukcemi všeho druhu se v poslední době doslova „roztrhl pytel“. A tak je možné si vydražit také dodávku elektřiny. Ti, kteří elektronické aukce propagují, zdůrazňují pouze výhody, ale již nezmiňují rizika, jenž na sebe odběratelé přebírají.

  Nemalé riziko je skryto již v samotném principu aukce, která se vztahuje výhradně na komoditu samotnou – v případě nákupu elektřiny tedy pouze na odebrané kilowatthodiny. Pro představu: v současné době tvoří tato položka na Vašem účtu za elektřinu cca 39 %. Dodavatel, který se v rámci elektronické aukce o zákazníka uchází, může slevit pouze z této složky celkově fakturované částky na Vaší faktuře. Ostatní položky na faktuře jsou regulované a jejich výši nemůže žádný z dodavatelů ovlivnit!                                                           

Velké riziko je skryto v poplatcích, které si někteří dodavatelé energií účtují i za zcela běžné úkony a které nejsou součástí soutěže v rámci e-aukce! Věděli jste, že si dodavatel, který si vysoutěží dodávku do Vaší domácnosti či provozovnu, může účtovat za využití služeb zákaznické linky i více jak sto korun? Podobné částky si někteří dodavatelé neváhají účtovat za využití služeb zákaznického centra nebo zpoplatňují uzavření splátkového kalendáře či jiné dosud zdarma poskytované služby. A tak se může snadno stát, že zákazník, který získá nižší cenu za odebranou kilowatthodinu elektřiny, zaplatí v konečném vyúčtování více!

Již jen z podmínek účasti v aukci je zřejmé, že pokud se odběratel zaváže k účasti a poté si to rozmyslí, vystavuje se riziku vysokých smluvních pokut. Zákazník by si měl vždy pečlivě prostudovat podmínky účasti v samotné aukci a zejména podmínky a možnosti odstoupení od smlouvy.

Navíc nízká cena elektřiny sama o sobě nevypovídá o kvalitě, postavení na trhu, serióznosti, pověsti, obchodních podmínkách a budoucí perspektivě dodavatele. Přechodem k jinému dodavateli s velkou pravděpodobností dojde ke zhoršení dostupnosti, rozsahu a kvality obsluhy, na kterou je zákazník zvyklý – zákaznická centra, zákaznická linka, energetické poradenství, individuální přístup a podmínky např. v případě opomenutí úhrady platby.

Energetické společnosti mají v elektronické aukci jediný cíl: získat klienta. A to za jakoukoli cenu. Zvláště menší hráči, alternativní dodavatelé, jsou ochotní jít v podobných soutěžích s cenou až na samou hranici únosnosti nebo i pod úroveň nákladů. Nízké ceny však mohou dostat některé firmy až do existenčních problémů neboť jsou dlouhodobě neudržitelné a mohou vést až k velmi závažným problémům poskytovatele. Ty se pak v konečném důsledku mohou přenést na zákazníka a skončit až dodávkou elektřiny v režimu poslední instance (zpravidla finančně nevýhodné pro zákazníka!).

Mnohým zájemcům o tento způsob pořízení elektřiny se příležitost e-aukce jeví velmi slibně, ale je třeba zvážit především rizika, která nejsou organizátory elektronických aukcí otevřeně komunikována. Co se jeví na první pohled jako laciné, může být v konečném důsledku dražší!

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 3