Elektronické aukce, aneb co Vám licitátor neřekne

 

S elektronickými aukcemi všeho druhu se v poslední době doslova „roztrhl pytel“. A tak je možné si vydražit také dodávku elektřiny. Ti, kteří elektronické aukce propagují, zdůrazňují pouze výhody, ale již nezmiňují rizika, jenž na sebe odběratelé přebírají.

adaptér  Nemalé riziko je skryto již v samotném principu aukce, která se vztahuje výhradně na komoditu samotnou – v případě nákupu elektřiny tedy pouze na odebrané kilowatthodiny. Pro představu: v současné době tvoří tato položka na Vašem účtu za elektřinu cca 39 %. Dodavatel, který se v rámci elektronické aukce o zákazníka uchází, může slevit pouze z této složky celkově fakturované částky na Vaší faktuře. Ostatní položky na faktuře jsou regulované a jejich výši nemůže žádný z dodavatelů ovlivnit!                                                           

Velké riziko je skryto v poplatcích, které si někteří dodavatelé energií účtují i za zcela běžné úkony a které nejsou součástí soutěže v rámci e-aukce! Věděli jste, že si dodavatel, který si vysoutěží dodávku do Vaší domácnosti či provozovnu, může účtovat za využití služeb zákaznické linky i více jak sto korun? Podobné částky si někteří dodavatelé neváhají účtovat za využití služeb zákaznického centra nebo zpoplatňují uzavření splátkového kalendáře či jiné dosud zdarma poskytované služby. A tak se může snadno stát, že zákazník, který získá nižší cenu za odebranou kilowatthodinu elektřiny, zaplatí v konečném vyúčtování více!

Již jen z podmínek účasti v aukci je zřejmé, že pokud se odběratel zaváže k účasti a poté si to rozmyslí, vystavuje se riziku vysokých smluvních pokut. Zákazník by si měl vždy pečlivě prostudovat podmínky účasti v samotné aukci a zejména podmínky a možnosti odstoupení od smlouvy.

Navíc nízká cena elektřiny sama o sobě nevypovídá o kvalitě, postavení na trhu, serióznosti, pověsti, obchodních podmínkách a budoucí perspektivě dodavatele. Přechodem k jinému dodavateli s velkou pravděpodobností dojde ke zhoršení dostupnosti, rozsahu a kvality obsluhy, na kterou je zákazník zvyklý – zákaznická centra, zákaznická linka, energetické poradenství, individuální přístup a podmínky např. v případě opomenutí úhrady platby.

Energetické společnosti mají v elektronické aukci jediný cíl: získat klienta. A to za jakoukoli cenu. Zvláště menší hráči, alternativní dodavatelé, jsou ochotní jít v podobných soutěžích s cenou až na samou hranici únosnosti nebo i pod úroveň nákladů. Nízké ceny však mohou dostat některé firmy až do existenčních problémů neboť jsou dlouhodobě neudržitelné a mohou vést až k velmi závažným problémům poskytovatele. Ty se pak v konečném důsledku mohou přenést na zákazníka a skončit až dodávkou elektřiny v režimu poslední instance (zpravidla finančně nevýhodné pro zákazníka!).

Mnohým zájemcům o tento způsob pořízení elektřiny se příležitost e-aukce jeví velmi slibně, ale je třeba zvážit především rizika, která nejsou organizátory elektronických aukcí otevřeně komunikována. Co se jeví na první pohled jako laciné, může být v konečném důsledku dražší!

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 3