Energetický zákon může ohrozit energetickou bezpečnost ČR, tvrdí ERÚ

 

Jak může ohrozit novela energetického zákona bezpečnost ČR a jaké změny v zákoně by se mohly bezprostředně týkat nás, spotřebitelů?

energetický zákon 

Rozsáhlou a poměrně kontroverzní novelu energetického zákona schválila poslanecká sněmovna v dubnu letošního roku, v květnu ji pak posvětil senát a podepsal prezident Miloš Zeman. Účinnost by měla nabýt 1. ledna 2016. Sněmovní výbor pro veřejnou správu už ale stihl doporučit vládní novelu energetického zákona na zpřesnění některých ustanovení ohledně změn ve vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Jednou z plánovaných změn, které se chystají, je totiž změna ve vedení ERÚ. Nově by podle novely měla stát v čele namísto jednoho předsedy (nyní Alena Vitásková) pětičlenná Rada ERÚ. Členy a jejího předsedu by měla jmenovat a případně i odvolávat vláda na návrh ministerstva průmyslu a obchodu.

Podle regulačního úřadu ale není tato část novely zákona přesná. Od příštího roku se totiž vedení ERÚ podřídí služebnímu zákonu. A zde nastává kolize. Vznikem Rady ERÚ, která bude úřad nově řídit až od srpna 2017, nastane od ledna 2016 časový nesoulad mezi účinností energetického zákona, zákona o státní službě a dalších doprovodných zákonů. Stávající vedení v čele s Alenou Vitáskovou by totiž podle současného návrhu novely v lednu odvoláno a vyhlásilo by se výběrové řízení. To by podle ERÚ znamenalo silnou politizaci úřadu. Členy rady by totiž mohl vybírat a odvolávat sám ministr průmyslu a obchodu.

"Vláda tím ohrožuje stabilitu energetického trhu a i samotnou energetickou bezpečnost České republiky. V příštím roce se chystají velké infrastrukturní investice, které mají ochránit ČR před black-outem. Ty jsou ohroženy."

- Jiří Chvojka, tiskový mluvčí ERÚ

Novelu, která účinnost těchto předpisů mění, budou posuzovat v druhé polovině října tři výbory. A to hospodářský výbor, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavně právní výbor.

Nečekejte a šetřete za elektřinu ihnedSrovnat dodavatele

3 nejzajímavější změny v novele energetického zákona

Zdá se vám, že změna ve vedení ERÚ se vás bezprostředně nedotýká? Novela obsahuje i dalších několik částí, které by vás mohly zajímat více. Co by teoreticky mělo platit už od začátku příštího roku?

1. Poplatek za obnovitelné zdroje se bude nově vyměřovat podle jističe

Poplatek ve výši 495 Kč/MWh za obnovitelné zdroje energie doposud platili pouze spotřebitelé elektřiny. Kdo neodebíral žádný proud, nemusel ekologickou výrobu elektřiny podporovat vůbec. Novela nyní operuje s novou jednotkou – Kč/ampér/měsíc. Změní se tak princip výpočtu částky na základě kapacity hlavního jističe, nikoli spotřeby. Zákon se ale zároveň zavazuje, že se to domácností nijak nedotkne. Přesněji říká, že domácnost zaplatí maximální původní částku. Pokud jste tedy platili například 990 Kč, měli byste tolik platit i po uvedení zákona v platnost.

2. K domácí solární elektrárně už nebudete potřebovat licenci

Novela energetického zákona má také umožnit rozvoj střešních fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 10 kW. Pro jejich instalaci už nebudou domácnosti potřebovat licence jako doposud.

3. Zvýší se ochrana spotřebitelů v oblasti energetiky

Poslanci schválili návrh výboru pro sociální politiku, který spotřebitele více chrání u smluv uzavíraných na dálku, třeba v domácnosti. U takových smluv by běžela 14denní lhůta pro odstoupení ode dne jejího uzavření. Pokud spotřebitel změní odběratele, pak by mohl uvedený druh smlouvy vypovědět bez sankce do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Výpovědní lhůta by byla patnáctidenní a začala by běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 4
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png
Oblíbení dodavatelé