Peníze a vězení 3. díl: Co dělat, když přijde exekuce až do basy

 

Potýkat se s exekucí není jednoduché, zvlášť když vás zasáhne ve vězení. Osoby ve výkonu trestu mají limitované možnosti, jak svou finanční tíseň řešit. Pokud neví, na koho se obrátit, může to pro ně znamenat velmi komplikovaný návrat do společnosti. Co přesně obnáší exekuce? Jak ji řešit? 

exekuce ve vězení 

V prvním díle našeho seriálu o financích ve vězení jsme se věnovali tomu, jak dluhům předcházet. Vězňům však často hrozí exekuce již při nástupu do vězení a bohužel je tam i dostihne. Přestože se to může zdát nemožné, je nutné situaci okamžitě řešit. Před exekucí se totiž nedá ukrýt. 

Exekuce ve vězení

I při výkonu trestu se dá exekuce vyřešit. Pokud odsouzený ve vězení pracuje, je z jeho platu strháváno určité procento na splátku dluhu. Tím ovšem nesmí snaha o vyřešení situace ze strany odsouzeného skončit. Vhodné je zažádat sociálního pracovníka věznice, přítele či rodinu o kontakt na ověřeného finančního poradce, který nabízí své služby zdarma. Jemu a zároveň samotnému exekutorovi pak napsat dopis o své situaci a požádat o radu, jak se ze šlamastiky nejlépe dostat.

Odklad či zastavení exekuce:   

Než o ně dlužník zažádá, měl by si uvědomit, zda je to pro něj správná volba a zda splňujete všechny podmínky.

Odklad exekuce

 • musí být na přechodnou a pevně stanovenou dobu
 • neschopnost splácet nenastala dlužníkovou vinou (v případě trestného činu ovšem vznikla jeho vinou)
 • exekuce by měla zvláště nepříznivé následky na živobytí dlužníka nebo jeho blízkých
 • nedochází k poškození věřitele

Zastavení exekuce

 • dlužník bojuje s dlouhodobou neschopností splácet, kterou v budoucnosti nedokáže zvrátit (u osob vykonávající trest se ovšem očekává, že si na svobodě najdou práci a jejich finanční situace se změní)
 • není v silách odsouzeného dluh uhradit, jelikož jeho nejvyšší měsíční splátky nepokryjí ani úroky a pokuty
 • dlužník osloví exekutora, ten osloví věřitele a ti schválí zastavení exekuce
 • dluh stále existuje a nabíhají na něm penále, věřitelé mohou kdykoliv dluh znovu začít vymáhat
 • používá se většinou během procesu vyhodnocování žádosti o oddlužení
 

Jestliže vymáhaná částka nepřevyšuje 20 000 Kč a dlužník zaplatí do 15 dnů od doručení výzvy k platbě, pak má exekutor nárok na odměnu ve výši 1 500 Kč. Za stejných podmínek, kde je ovšem dluh nižší než 10 000 Kč, dostane exekutor 1 750 Kč.

 

Exekuce na svobodě

1) Nestrkat hlavu do písku

Opravdu se to nevyplácí. V momentě, kdy přijde výzva k uhrazení pohledávky, je nutné jednat. Dlužník totiž platí náklady exekutora, takže čím déle nebude komunikovat a bude bránit exekutorovi v práci, tím víc si připlatí. Kvůli tomu je také důležité nahlásit na poště novou adresu místa, kde bude odsouzený vykonávat trest. Zprávy od svého exekutora chce každý dostávat, jak rychle to jen jde. 

Pokud přijde dopis o exekuci na adresu trvalého bydliště, kde se dlužník nezdržuje, jelikož si odpykává trest, tak je nejlepší informovat příslušný soud a poštu. Dopis by měl být zaslán znovu na adresu věznice.

2) Požádat o pomoc

Jinak to bohužel s největší pravděpodobností nepůjde. Jak již bylo řečeno, svou životní situaci by měl dlužník oznámit exekutorovi a pokusit se s ním najít schůdné řešení. V dalším kroku pak vyhledat ověřené finanční poradce, kteří nabízí své služby zdarma, vypracovat s nimi splátkový kalendář nebo návrh na sloučení exekucí. Vše, čemu dlužník nerozumí, si musí nechat vysvětlit. Právnický jazyk je pro normálního smrtelníka skoro nesrozumitelný. Pomoci může slovník obvyklých pojmů.

Cesta ven z finanční tísně se vždy najde a netrvá věčně. Stejně tak zápis v rejstříku trestů.
 

Není pravda, že při exekuci na plat nezbyde člověku na živobytí. Při žádosti o oddlužení je navíc možné si poprosit o snížení splátek. Je ovšem potřeba být opatrný. Návrh na oddlužení může dlužník podat pouze jednou. Tak ať to raději připraví profesionál. 

 

3) Budoucnost a její úskalí

Důležité je, aby dlužník s exekutorem dále komunikoval, musí mu být totiž jasné, že skutečně chce dluh umořit. Pokud uvidí z druhé strany zájem o spolupráci, je mnohem pravděpodobnější, že při případné žádosti o odklad exekuce na měsíc či dva, aby měl člověk na svobodě šanci postavit se na nohy, bude benevolentnější.

Před propuštěním je proto vhodné kontaktovat například společnost Rubikon a požádat o zapojení do jejich programu zaměřeném na dlouhodobou pomoc lidem se zápisem v rejstříku trestů s cílem začlenit je zpět do společnosti a zbavit je dluhů. Podobné programy provozuje například organizace Lighthouse nebo Za branou. V online kalkulačce si osoba s exekucí v nejlepším případě dále zjistí, jak velká částka po odečtech z platu zůstane a s finančním poradcem vypracuje realistický rozpočet, ve kterém bude zahrnuta i exekuce na mzdu.   

Mnozí v tomto momentě asi zváží, zda nevyhlásit osobní bankrot. Výhodou oddlužení je, že může být odpuštěno až 70 % dluhu, zároveň se zastaví exekuce a závazky přestanou narůstat.

Jaké jsou podmínky oddlužení?

Exekuce může řešit také proces oddlužení, který je dlužníkovi dovolen pouze za určitých podmínek. Musí se vyskytovat v platební neschopnosti, která je definována následujícími body:

 • více věřitelů (nejméně 2)
 • finanční závazky jsou po splatnosti minimálně 30 dní
 • není schopný závazky plnit a nabíhají mu tudíž další sankce a penále

K využití oddlužení je zároveň nutné:

 • během 60 měsíčních splátek uspokojit minimálně 30 % závazků nezajištěných věřitelů
 • dobrý úmysl, nejedná se o podvodné jednání
 • zodpovědný přístup ke splácení

Realizace oddlužení:

 • zpeněžení majetku
 • splátkový kalendář 
 • kombinace zpeněžení majetku a splátkového kalendáře
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 4