Kotlíková dotace, Dešťovka a Nová zelená úsporám v roce 2019

 

Už je tady zase kotlíková dotace. Částka připravená na její třetí vlnu se vyšplhala na 3,125 miliardy korun a má vystačit na výměnu až 30 tisíc zastaralých kotlů. Nově bude také Státní fond životního prostředí (SFŽP) nabízet zájemcům bezúročnou půjčku na pokrytí rozdílu mezi cenou instalace nového kotle a výše dotace. Zajistit se tak má hladký přechod i pro rodiny bez dostatečných úspor. Změny se nevyhnou ani dalším projektům. Jak bude vypadat Dešťovka a Nová zelená úsporám v roce 2019?

Nová zelená úsporámS výměnou kotle již neotálejte 

Na uhlí v kotli zapomeňte

Za první dvě vlny kotlíkové dotace se z prostředků Ministerstva životního prostředí (MŽP) podařilo vyměnit 60 tisíc starých kotlů. Do konce roku 2020 se má toto číslo zvětšit o dalších 30 tisíc. To ovšem nestačí. V roce 2022 mají být již všechny kotle první a druhé emisní třídy vyřazeny z provozu, ale v ČR se jich odhadem stále využívá kolem 300 tisíc. Nepříliš oblíbená opatření Ministerstva životního prostředí budou navíc směřovat obyvatele směrem od lokálního vytápění uhlím. Dotace se tudíž nově nebudou vztahovat ani na moderní kombinované kotle s možností jeho spalování. 

Třetí vlna kotlíkové dotace je podrobně popsána se všemi dodatečnými dokumenty (například základní vzor žádosti o poskytnutí dotace) na stránkách Operačního programu Životního prostředí (OPZP) pod 117. výzvou. Zájemci o výměnu kotle mohou od MŽP získat dotaci až 120 000 korun. Osoby v lokalitách se zhoršenou kvalitou ovzduší mohou navíc obdržet bonus až 7 500 korun. V kombinaci s Novou zelenou úsporám je pak k dispozici ještě dalších 20 000 korun. 

V Moravskoslezském kraji bude spuštěn zkušební projekt od SFŽP s cílem zpřístupnit finančně nákladnou výměnu starého kotle osobám s nedostatečnými úsporami. Místním obyvatelům budou nabídnuty bezúročné půjčky na pokrytí až 100 % částky, která po dotaci zbyde zaplatit. Jestliže se tento systém osvědčí, bude rozšířen i do Ústeckého a Karlovarského kraje.

Pro informaci, kdy si budete moci zažádat o dotaci, sledujte noviny, web krajského úřadu nebo zkuste kontaktovat administrátory přímo.

Maximální výše dotace na způsobilé výdaje
Tepelné čerpadlo 80 % max. 120 tisíc korun
Kondenzační kotel 75 % max. 90 tisíc korun
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou 80 % max. 120 tisíc korun
Kotel na biomasu s ruční dodávkou 75 % max. 100 tisíc korun

Přestože se od 90. let kvalita ovzduší v České republice významně zlepšila, v poslední době se drží stále na podobné úrovni. Nevhodný způsob spalovaní v zastaralých kotlích zvyšuje koncentraci škodlivých látek ve vzduchu, což vyvolává zdravotní obtíže u citlivých jedinců, mezi které patří hlavně dlouhodobě nemocní, senioři a malé děti. Z lokálního vytápění domácností v roce 2016 pocházelo 98 % silně karcinogenního benzo(a)pyrenu, dále 74 % PM2,5 a 57 % PM10 ve vzduchu. V ČR překračuje množství těchto látek již několik let doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO). V roce 2017 bylo znečištěnému ovzduší vystaveno 68 % obyvatel, což vedlo k předčasnému úmrtí přibližně 5 700 osob.

Kdo jsou PM2,5 a PM10?

Zkratka PM pochází z anglického „particular matter“. V češtině se setkáte s výrazem „suspendované částice“, ale laici označují PM nejčastěji jako prach. Dolní index vyjadřuje maximální průměr v mikrometrech. Čím menší, tím nebezpečnější pro lidské zdraví. Většinu „prachu“ o velikosti nad 10 mikrometrů člověk vykašle či vysmrká. Obranný systém si však s těmi ještě menšími již nedokáže poradit. PM10 se usazuje v horních cestách dýchacích, dráždí sliznici, znesnadňuje regeneraci zasažených tkání a způsobuje větší náchylnost k infekcím. Drobnější částečky se však mohou dostat až do krevního řečiště. Dlouhodobé vstřebávání částic jako PM2,5 zásadně zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárního onemocnění, chronického zánětu průdušek a snížení plicní funkce. V posledních letech navíc přibývá důkazů o jeho záporném vlivu na neurologický vývoj malých dětí.

Pouhá výměna zastaralých kotlů nestačí. Výzkumné energetické centrum proto přišlo s desaterem správného topiče. Při dodržování těchto pravidel se nejen zlepší výhřevnost, tudíž nespotřebují lidé tolik paliva, ale zároveň se sníží emise škodlivin do okolí. 

Desatero správného topiče

 • 1) Nebuďte lhostejní k sobě ani ke svému okolí, zajímejte se o to, co jde z vašeho komína.
 • 2) Sušte dřevo minimálně jeden až dva roky.
 • 3) Nespalujte odpadky.
 • 4) Nastavte regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň neduste.
 • 5) Přikládejte častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas.
 • 6) Pravidelně čistěte kotel a komín.
 • 7) Používejte moderní kamna či kotel.
 • 8) Udržujte teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C.
 • 9) Nevyhazujte teplo oknem, nepřetápějte a topte jen tam, kde potřebujete.
 • 10) Topte tak, jak chcete, aby topil váš soused.
Jak na financování zeleného bydlení?Pokračovat na článek
nová zelená úsporám 2019NZÚ v číslech 

Nová zelená úsporám 2019

Již minulý rok došlo k několika změnám v jednom z nejoblíbenějších dotačních programů v ČR s názvem Nová zelená úsporám. Dotaci je nyní možné získat i při zateplení a výměně dveří a oken svépomocí. Samozřejmě však budete muset strpět profesionální technický dozor. Úplnou novinkou v nabídce je venkovní stínící technika. Jedná se například o rolety, které v zimě fungují jako tepelně izolační prvek, v létě pak zabraňují brzkému slunci a zpěvu ptáků tahat vás ráno z postele. 

NZÚ se také snaží odstranit zbytečné papírování. Potřebné dokumenty bylo proto umožněno dokládat v elektronické podobě přes webový informační systém. Akceptační dopisy pro urychlení komunikace budou žadatelům zasílány e-mailem. Dále nebude nutné dokládat některé dokumenty (např. výpis z katastru nemovitostí, doklad o právní subjektivitě).

Změny v NZÚ

 • V kombinaci se zateplením je nově v nabídce venkovní stínící technika. Zařízení s manuálním ovládáním je podpořeno částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, zařízení s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.
 • Dotace pro výstavbu domů s rekuperací v nízkoenergetickém standardu ve výši 150 tisíc korun.
 • Fixní podpora 150 tisíc korun na fotovoltaický systém v kombinaci s tepelným čerpadlem.
 • Plynové kondenzační kotle s navýšenou dotací na 35 tisíc korun.
 • Příspěvek v hodnotě 50 % z celkových výdajů přímo spojených s realizací výměny oken a dveří u jednoho rodinného domu v maximální částce 550 tisíc korun.
 • Na zdroje energie a solární systémy dosahuje dotace taktéž 50 % způsobilých výdajů, avšak o nejvyšší hodnotě 350 tisíc korun.
 • Výměna nevhodných kamen za ekologický zdroj tepla s podporou 80 tisíc korun. Nově není nutné kombinovat se zateplením domu.
 • Při kombinaci NZÚ na zateplení domu s kotlíkovou dotací je možné získat bonus 20 tisíc korun a v případě kombinace výměny kotle a se solárním systémem od NZÚ bonus 10 tisíc korun.

dešťovka 2019 

Sucho, horko, Dešťovka

V létě 2018 připomínaly zahrady a parky poušť. Do žluté trávy pražilo slunce a většina lidí již zapomněla, kdy naposledy pršelo. Problém s nedostatkem vody zasáhl většinu obyvatel České republiky. Proto si letos o dotaci na akumulaci vody pro zálivku zahrady v rámci projektu Dešťovka může konečně zažádat každý, na rozdíl od roku minulého, kdy se projekt týkal pouze některých území.

Nově dotace dokonce zahrnuje i rekreační domy využívané k trvalému bydlení. To bude nutné prokázat například dokladem o spotřebě energií a vody, nebo platbami za pravidelný svoz odpadu. Co se týče papírování, i v případě Dešťovky nebudete muset nikam běhat. Stačí dokumenty odeslat v elektronické podobě a za hlavu klidně hoďte i vyřizování dokladu o dokončení novostavby a dokladu o právní subjektivitě. Nově je nebudete potřebovat.

„Letošní extrémně suchá sezóna ukázala, že nedostatkem vody je postižena v podstatě již celá republika. Celkový roční úhrn srážek sice výrazně neklesá, ale zásadně se mění rozložení srážek v roce, kdy extrémní sucha střídají silné přívalové lijáky. Musíme proto vodu lépe využívat pro různé účely."

- Richard Brabec, ministr životního prostředí

Alokace programu byla navýšena na 340 milionů korun. Dotace je rozdělena na tři stupně. Při výstavbě základního systému žadatel získá až 55 tisíc korun, prostřední až 65 tisíc korun a u nejsložitějšího typu se částka může vyšplhat až na 105 tisíc korun. Vždy se však jedná o maximálně 50 % celkových výdajů přímo spojených s realizací podporovaných opatření. V případě instalace zařízení do novostavby, budou mít žadatelé na realizaci projektu až dva roky. Příspěvek lze uplatnit také na úpravu nepoužívaných jímek v nádrže zachytávající srážkovou vodu. 

Dešťovka (fixní + proměnná část)
Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádržee
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže
Využití přečištěné odpadní vody  v kombinaci s využitím srážkové vody dotace až 60 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu
bez kombinace s využitím srážkové vody dotace až 45 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 7
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png
Oblíbení dodavatelé