Společnost PREměření rozšiřuje své služby

 

Už dávno se společnost PREměření, a. s., která je dceřinou společností Pražské energetiky, nestará pouze o elektroměry, jejich montáž, kontroly a cejchování. Poskytuje komplexní technické energetické služby v oblasti elektroinstalačních prací – montáží, revizí a oprav na odběrných místech. Zpracovává např. energetický audit anebo průkaz energetické náročnosti budovy. Podrobnosti uvádí v rozhovoru mluvčí Skupiny PRE Petr Holubec.

Jaké služby PREměření nyní nabízí?

Dosud jsme služby nabízeli především velkým zákazníkům, nyní jsou připraveny pro všechny včetně těch nejmenších domácností. Novinkou je nabídka na provedení elektroinstalačních prací, která obsahuje veškeré činnosti spojené s připojením elektřiny na distribuční síť v Praze a Roztokách u Prahy. Zahrnuje připojení a zřízení nového odběrného místa, změnu hlavního jističe, rekonstrukci odběrného místa, revize. Realizujeme i rekonstrukce hlavního domovního
vedení, tj. vedení, jímž se rozvádí elektřina k jednotlivým bytům. K těmto pracím máme speciální oprávnění k činnosti. V rámci rekonstrukcí zajišťujeme i úpravy dalších elektrických rozvodů. Další nabízená služba je spojena s bezpečností, která je při práci s elektřinou obzvlášť důležitá. Přicházíme do kontaktu s elektrickými rozvody a spotřebiči, jež povinnou pravidelnou a zákonnou revizí neprošly a jsou ve stavu, který může ohrožovat zdraví uživatelů. Proto nabízíme i službu revize elektroinstalace a zařízení. Z dalších nových služeb můžeme zmínit i servis fotovoltaických elektráren (FVE), kdy poskytujeme kompletní péči o celé zařízení včetně administrativy s úřady. Pro každého provozovatele FVE jsme schopni připravit individuální nabídku, jež pokrývá jeho potřeby. Zákazníkům, kteří provozují transformační stanice, nabízíme kompletní údržbu, servis s pohotovostní službou a pravidelné revize těchto stanic.

V poslední době se hodně hovoří o energetických štítcích budov…

I tomu se velmi poctivě věnujeme. Zpracujeme kompletní energetický audit budovy podle stávajících předpisů a norem. Doporučíme opatření v souladu s nejnovějšími technologiemi a výsledky auditu je možné konzultovat s nezávislými poradci v Centru energetického poradenství PRE. Spolupracujeme i s auditory MPO ČR. V souvislosti s tím zajišťujeme zpracování průkazu energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, a energetického štítku obálky budovy podle platné ČSN. Nabízíme bezkontaktní měření domů, bytů, průmyslových hal termovizní kamerou, ale i průmyslová měření, např. potrubí a technologických celků. Naši školení pracovníci vypracují přehledný protokol z měření, podle
něhož lze ihned identifikovat úniky tepla – závady – a následně je odstranit.

Poskytujete také služby i speciálního charakteru pro velké firmy?

Kromě již zmíněných služeb máme i Laboratoře oddělení metrologických výkonů (OMV) PREměření, a. s., které jsou autorizovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako Autorizované metrologické středisko (AMS). Provádíme kalibraci a ověřování elektroměrů a měřicích transformátorů. Zajišťujeme také vysokonapěťové zkoušky pracovních pomůcek.

Společnost PREměření se dosud příliš službami pro širokou veřejnost nezabývala, proč došlo ke změně strategie?

Je pravda, že v minulosti PREměření nabízelo pro veřejnost pouze odborné služby. V rámci úpravy firemní strategie ve Skupině PRE se nyní PREměření zaměřuje i na služby, které s energetikou souvisejí. PREměření disponuje týmem odborníků a bylo škoda jejich zkušenosti nenabídnout našim zákazníkům.

Kde mohou služby PREměření zákazníci hledat?

Naše služby i aktuální novinky naleznou zákazníci na internetových stránkách PREměření – www.premereni.cz, kde si mohou i službu objednat. K dispozici pro objednání služeb jsme na telefonním čísle 733 143 143a e-mailu servis.prem@pre.cz. 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0