Velkoobchodní ceny elektřiny – vyplatí se i pro domácnost?

 

Podepsání smlouvy na produkty s cenami z burzy by si zájemci měli pečlivě zvážit, protože zde stoprocentně platí, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Na trhu se objevují nabídky, které jsou oboustranně a dlouhodobě výhodné, ale jsou zde také produkty, které mohou za určitých okolností vyjít zákazníka draho.

velkoobchodní ceny elektřiny pro domácnostiZdroj: Fotolia.com 

Nabídka produktů z burzy začíná téměř vždy časově omezeným akvizičním ceníkem, který má nalákat zákazníky. Ceník má obvykle platnost jeden rok nebo do konce kalendářního roku. Důvodem prvního ceníku s pevnými cenami je možné kolísání ceny na burze, protože v době vyšších cen by obchodník nalákal málo lidí, počáteční ceny z burzy by nemusely být příliš atraktivní.

Cena z burzy u všech nabídek má jednotný vzorec:

Výsledná cena = burzovní referenční cena + platba za obchod. K této ceně, podobně jako u běžných ceníků, si obchodníci ještě účtují stálý plat.

Obchodníci mohou získávat burzovní referenční cenu buď ze spotového trhu, nebo na burzovním energetickém trhu, na trhu s deriváty.

Platbu za obchod jednotliví obchodníci nazývají různě, ale jedná se o přirážku vyjádřenou v korunách za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny nebo proudu a pohybuje se ve výši od 175 do 500 Kč.

Stálý plat je v případě produktů z burzy počítán za každý kalendářní den a pohybuje se ve výši 2 až 3 korun. Jsou ale nabídky se stálým platem za měsíc, v podobné výši jakou mají ostatní produkty dodavatele.

Jak vypadá ceník

Ceník neobsahuje referenční cenu, obsahuje výši platby obchodníkovi za nákup elektřiny nebo plynu, výši stálého měsíčního platu, většinou v ceně za den a případně přepočítávací koeficient u plynu podle výše roční spotřeby, u elektřiny podle distribuční sazby.

Na spotovém trh se mohou ceny přímo rozlišovat podle užití plynu (vytápění, ohřev vody, vaření) nebo podle distribučních sazeb u elektřiny, pokud obchodník k výpočtu ceny používá Typového diagramu dodávky.

Pokud se má měnit výše plateb v době platnosti smlouvy, obchodníci rozepíší výši plateb pro jednotlivé roky závazku. Zde je potřeba být opatrný, aby výsledná cena v kombinaci s vysokou referenční cenou nebyla kvůli poplatkům příliš vysoká v porovnání s cenou na trhu pro domácnosti. V případě, že rozpis cen je součástí smlouvy, zákazník nemůže od smlouvy odstoupit v průběhu její platnosti.

Podívejte se na porovnání nabídek dodavatelů, kteří pracují s cenami z burzy, na portálu TZB-info.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png
Oblíbení dodavatelé