3/24/2020, Michaela Šámalová, Ušetřeno.cz

Jak ukončit stavební spoření nezletilého dítěte?

Už uběhla vázací doba a se zrušením souhlasí všichni zákonní zástupci

V případě, že už uběhla vázací doba (6 let od založení stavebního spoření), stačí, aby všichni zákonní zástupci (většinou oba rodiče) zašli na pobočku spořitelny a prokázali, že jsou skutečně zástupci dítěte pomocí občanských průkazů a rodného listu caparta. Následně všichni zástupci podepíšou žádost o ukončení stavebka a je hotovo. 

Žádost, kterou si obvykle můžete stáhnout na stránkách spořitelny, vyplníte klidně i doma. Pak je ale nutné nechat si podpisy všech zástupců úředně ověřit, což vám za pár korun udělají na pobočce CZECH POINT, a spolu s kopií rodného listu dítěte poslat na pobočku spořitelny. 

Vázací doba ještě neuběhla anebo nesouhlasí všichni zákonní zástupci

Jestliže ještě vázací doba běží nebo se zrušením nesouhlasí všichni zástupci, je potřeba získat souhlas opatrovnického soudu. Postup je složitý a zdlouhavý. Pokud je toto váš případ, pak doporučujeme obrátit se na finančního poradce, zaměstnance spořitelny nebo právníka.

Jak získat rozhodnutí opatrovnického soudu?

  1. Vyplňte žádost o zrušení stavebního spoření dítěte a nechte podpisy všech zákonných zástupců, kteří souhlasí se zrušením, ověřit. Vše stačí podepsat před zaměstnancem spořitelny, případně můžete zaskočit na CZECH POINT.
  2. Udělejte 3 kopie této žádosti, 2 kopie rodného listu dítěte, 1 kopii smlouvy o stavebním spoření nezletilého a 1 kopii aktuálního výpisu ze stavebka.
  3. Předejte žádost o zrušení stavebka (spolu s 1 kopií rodného listu, pokud posíláte vše poštou) spořitelně.
  4. Vyplňte návrh na schválení právního jednání za nezletilého účastníka. Vzor tohoto dokumentu s krkolomným názvem najdete obvykle na stránkách spořitelny nebo okresního soudu. Stáhnout si ho můžete i od nás. Pokud si s formulářem nevíte rady, zajděte na pobočku spořitelny a požádejte zaměstnance, aby vám ho vytiskl a pomohl vyplnit. Do návrhu nezapomeňte napsat, jak hodláte peníze ze spoření využít. Musíte je totiž utratit za něco, z čeho bude mít prospěch majitel stavebka, tj. nezletilé dítě. Obvykle se jedná o studijní pobyty (například lyžařský výcvik, jazykový zájezd) a dětské vybavení (třeba zdravotní a školní pomůcky). Buďte konkrétní a dejte důraz na zlepšení situace dítěte. Soud má za cíl vždy hlavně spokojenost a prospěch nezletilého. Pokud chybí podpis jednoho ze zákonných zástupců, uveďte důvod. 
  5. Většinou okresní soud vyžaduje 2 až 3 kopie tohoto návrhu. Bližší podmínky najdete na stránkách soudu. Pošlete kopie návrhu spolu s kopií žádosti o zrušení stavebka, kopií rodného listu dítěte, kopií smlouvy o stavebním spoření a kopií aktuálního výpisu ze stavebka na okresní soud.
  6. Počkejte na reakci soudu. Pravděpodobně si pozve všechny zákonné zástupce a bude se snažit situaci přijít na kloub. Chce si zpravidla ověřit, že budou úspory skutečně využity ve prospěch dítěte.
  7. Soud vám následně zašle své rozhodnutí. Jestliže odsouhlasil zrušení stavebka, počkejte, až rozhodnutí nabude právní moci. Příslušné datum by mělo být na rozhodnutí uvedené. Případně zavolejte na soud a zeptejte se.
  8. Jakmile rozhodnutí nabude právní moc, zajděte znovu na okresní soud a nechte si na něj dát razítko – doložku právní moci. Označuje, že rozhodnutí platí a nikdo se proti němu neodvolal.
  9. Toto rozhodnutí i s doložkou odneste na pobočku spořitelny. Případně si nechte udělat úředně ověřenou kopii (zvládnete také na CZECH POINT) a originál si uschovejte.
  10. Spořitelna následně ukončí spoření. Po uplynutí výpovědní doby (obvykle 3 měsíce) vám úspory vyplatí způsobem, který jste napsali do návrhu.

I když soud rozhodne, že se stavebko zrušit nesmí, oznamte to spořitelně. Ta stáhne žádost o výpověď smlouvy a spoření poběží dál, jako by se nechumelilo.

Informace zde uvedené mají veřejnosti sloužit k základní orientaci vycházejí z právní úpravy účinné ke dni (24. 1. 2020). Ušetřeno s.r.o. neposkytuje právní služby. Požadavky společností na vybrané dokumenty a právní jednání se mohou lišit. 

Nevíte jaké stavební spoření zvolit? Pár údajů do kalkulace a výsledek se vám zjeví. 

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.