Víte, jak můžete čerpat naspořené prostředky?

 

Účel penzijního připojištění je vždy stejný - uspořit peníze do důchodového věku. Formy a doba vyplacení naspořených peněz se ale mohou zásadně lišit. Kdy a jak je možné peníze z penzijního připojištění čerpat?

Peníze 

Penzijní připojištění patří mezi konzervativní nástroje umožňující dlouhodobé spoření a zhodnocení Vašich uložených financí. Jedná se o formu spoření, kterou zajišťují soukromé penzijní fondy, které investují peníze účastníků za účelem jejich zhodnocení. Po naplnění všech podmínek pro vznik práva na vyplacení penze je účastníkovi vyplacena částka sestávající z příspěvků účastníka a výnosů fondu. Tato částka Vám ale může být vyplacena několika způsoby - po částech měsíčně, jednorázově nebo jako tzv. odbytné.

Podmínky a formy čerpání pro vyplacení penzijního připojištění

Pro získání peněz, které jste si naspořili v penzijním fondu, musíte splňovat určité podmínky, od kterých se také odvíjí to, jak Vám mohou být peníze vyplaceny. Pokud všechny podmínky splňujete, získáte nárok na jednu z níže vypsaných možností vyplacení naspořených peněz ve Vašem penzijním fondu. Mezi podmínkami pro vyplacení peněz z penzijního připojištění je také minimální, případně maximální doba, po kterou je nezbytné platit příspěvky. Přesné podmínky si vždy musíte nastudovat ve smlouvě, kterou jste o svém penzijním připojištění uzavřeli. Můžete ale počítat se třemi základními formami vyplácení - nejčastější je vyplácení formou jedné ze čtyř druhů penzí, ale existuje i možnost jednorázového vyplacení nebo tzv. odbytného, které je vyplaceno v případě předčasného ukončení penzijního připojištění.

Našetřeno můžete mít i díky spořicímu účtu Srovnání spořicích účtů

Čerpání formou penze

Výplata formou pravidelně vyplácené penze je asi nejčastější a nejběžnější formou čerpání prostředků z penzijního připojištění. Obvykle se nabízejí čtyři druhy penzí, pro které platí jiné podmínky. Penze jsou obvykle vypláceny formou měsíčních plateb pravidelně poukazovaných na účet příslušného účastníka penzijního fondu.

Pro vyplacení starobní penze musí účastník pojištění ze zákona splnit dvě podmínky. Pojištění musí být řádně placeno alespoň 5 let (60 měsíců) a věk pojištěného musí být více než 60 let. Přesná doba, kdy bude penzijní fond vyplácet předem danou rentu, záleží na dohodě mezi účastníkem a fondem.

Invalidní penze je vyplácena v případě, že se účastník penzijního připojištění stane plně invalidním. Aby vznikl nárok na invalidní penzi, musí ale účastník splňovat, že do penzijního připojištění spořil nejméně tři roky. Invalidní penze umožňuje čerpání naspořených peněz ještě před dosažením 60. roku účastníkova věku.

Každý účastník penzijního připojištění může po 15 letech spoření zažádat o takzvanou výsluhovou penzi bez ohledu na svůj věk. Jedinou podmínkou je doba, po kterou spoření probíhalo. Výsluhová penze zaniká k 1. 12. 2012 a u nově uzavíraných smluv o penzijním připojištění již nebude možné ji sjednat.

Každý účastník penzijního připojištění může ve smlouvě s penzijním fondem uvést osobu případně osoby, kterým je vyplacena naspořená částka v případě účastníkovy smrti. Podmínkou pro nárok na vyplacení pozůstalostní penze je minimální doba spoření 36 měsíců.

  • Starobní penze

  • Invalidní penze

  • Výsluhová penze

  • Pozůstalostní penze

"Vyplácení penze z penzijního fondu může mít tři základní podoby. Naspořená částka může být účastníkovi penzijního připojištění vyplácena měsíčně formou penze, což je nejběžnější způsob. Dále může být celá částka vyplacena jednorázově. A v případě, že se účastník rozhodne penzijní připojištění ukončit před vznikem práva na penzi, je mu vyplaceno takzvané odbytné."

- Petr Tlučhoř, ekonom

Čerpání formou jednorázového vyrovnání

Jednorázové vyrovnání je variantou k vyplácení formou pravidelných penzí. Pokud účastník z nějakého důvodu nechce dostávat od fondu pravidelné menší platby, může si zvolit možnost získat z fondu všechny peníze z penzijního připojištění najednou. Tato částka zahrnuje příspěvky placené účastníkem, příspěvky od státu, příspěvky od zaměstnavatele a podíl na výnosech z hospodaření fondu. Aby vznikl nárok na jednorázové vyplacení, musí účastník dosáhnout věku alespoň 50 let. Zároveň musel být účastníkem minimálně 12 měsíců.

Čerpání formou odbytného

Tzv. odbytné je účastníkovi vyplaceno v případě, kdy se rozhodne ukončit penzijní připojištění a zároveň nechce převádět naspořené prostředky do jiného penzijního fondu. Podmínkou pro nárok na odbytné je doba trvání penzijního připojištění nejméně 12 měsíců. Výše odbytného sestává z příspěvků účastníka zhodnocených o podíl na výnosech penzijního fondu. Na odbytné se nevztahuje státní příspěvek - ten penzijní fond vrátí zpět ministerstvu. Odbytné je v případě úmrtí účastníka možné vyplatit také osobám uvedeným ve smlouvě.

 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 10