Čtyři novinky pro srozumitelnější životní pojištění v roce 2015

 

Nevíte, jak se zorientovat v nabídce mnoha produktů životního pojištění? Podle České asociace pojišťoven nejste sami, proto zavede několik opatření, která mají usnadnit porovnání jednotlivých produktů. Transparentnější pravidla pro smlouvy se objeví od 1. ledna 2015. Na jaká čtyři zlepšení se můžete těšit?

životní pojištěníNová pravidla mají zarazit nevýhodné rušení životního pojištění po pár letech. 

Česká asociace pojišťoven (ČAP) reaguje na situaci, kdy mnozí nepoctiví finanční poradce si snaží „natlačit“ své klienty do změny produktů životního pojištění, i když je to pro ně často velmi nevýhodné. Finančního poradce zajímá hlavně provize za sjednaný obchod, proto nevýhodný produkt s klidným svědomím doporučí. Nová samoregulační opatření mají pomoci lidem, aby příště nenaletěli, a usnadnit vzájemné srovnání výhodnosti různých produktů investičního životního pojištění. Které novinky se pro klienty připravují od nového roku?

Vyberte si investiční životní pojištění bez fin. poradce Srovnat produkty
 1. Rozšíření předsmluvních informací

  Klient bude moci prozkoumat produktové infolisty, kde nalezne tyto informace: rizika krytá pojistkou, faktory, které ovlivňují rizikovost produktu, rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek, důsledky předčasného ukončení smlouvy, výluky z pojištění, možnosti kolísání hodnoty investice, existence nebo absence garantovaného zhodnocení, možnosti dalšího připojištění a nároky plynoucí z této ochrany. Jasný přehled těchto parametrů by měl usnadnit rozhodování o výběru vhodného produktu.

 2. Modelace vývoje pojištění

  Klientovi má dále pomoci ukazatel modelace vývoje pojištění, který znázorní vývoj předpokládané výše kapitálové hodnoty pojištění i odkupného v čase a v závislosti na zaplaceném pojistném. Zákazník tak například uvidí při uzavření smlouvy, jaká částka mu bude vyplacena, pokud by smlouvu kdykoliv v průběhu pojištění zrušil. Doplněním modelace je grafické znázornění zhodnocení, které počítá jak s nulovým, tak i s několika reálnými variantami zhodnocení rezervotvorné složky.

 3. Standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN)

  Nový ukazatel by měl klienta upozornit na celkovou výší souvisejících poplatků a odměn nebo také jaká část pojistného připadá na krytí rizik a jak velká suma se bude zhodnocovat v investiční složce. Nicméně nelze ho považovat za analogii roční procentní sazby nákladů (RPSN), který známe z úvěrů, protože například neukazuje, kolik klient zaplatí na poplatcích správcům fondu, kde se životní pojištění zhodnocuje.

 4. Rekapitulace stavu smlouvy

  Dále se sjednotí informace uváděné v každoročních výročních dopisech. Klienti, kteří mají sjednané pojištění s rezervotvornou složkou, tak získají v rámci rekapitulace přehled o výkonnosti jejich produktu.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 1
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/zivotni_pojisteni.png