AKTUÁLNĚ - Změny v penzijním připojištění

 

Konečně jste se rozhoupali k uzavření penzijního připojištění a zaskočilo Vás, že se od roku 2013 chystá v České republice penzijní reforma, která do penzijního připojištění přinese řadu změn? Shrneme pro Vás všechny důležité změny, které se penzijního připojištění budou týkat.

Starší pár 

Důchody jsou dlouhodobým problémem a také citlivým tématem, jelikož se týkají budoucnosti každého z nás. Současná situace v České republice a především nepříznivé vyhlídky do budoucna vedou k neustálým snahám vlády důchodovou situaci řešit a hledat řešení, která občanům zajistí klidné a zajištěné stáří. S takovým záměrem je připravována i zatím poslední důchodová reforma, která vstoupí v platnost se začátkem roku 2013. Tato důchodová reforma přinese řadu změn, které se částečně dotknou i již existující možnosti penzijního připojištění.

V čem reforma spočívá - 3 pilíře důchodové reformy

 

3 pilíře penzijního systému:

  • I. - státní důchod
  • II. - penze z dobrovolného fondového penzijního spoření
  • III. - vlastní úspory, např. penzijní připojištění neboli doplňkové penzijní spoření
 

Důchodová reforma je nevyhnutelná především proto, že v ČR (a stejně tak v celé Evropě) dlouhodobě dochází k prodlužování délky života a zároveň k poklesu počtu lidí, kteří jsou ekonomicky aktivní. Ve výsledku pak ve stručnosti dochází k tomu, že přibývá osob v důchodovém věku s nárokem na státní důchod, ale ubývá těch, kteří by aktivně ekonomicky fungovali a na důchody státu vydělávali. Výsledkem je snižování důchodů a riziko, že si lidé v důchodovém věku nejen neudrží svůj životní standard, ale ani nebudou schopni uhradit z důchodu ty nejzákladnější životní náklady. Současná penzijní reforma se tedy snaží najít způsob, jak zajistit důstojné státní penze a zároveň motivovat lidi k častějšímu a rozsáhlejšímu většímu spoření na důchod. Penzijní systém se nově bude skládat ze 3 pilířů, kdy novinkou je především přidání II. kapitálového pilíře.

Zjistěte vše o penzi a penzijním připojištění Přejít do článku

Nová pravidla a penzijní připojištění

Vedle představení velkých změn v celém principu penzijního systému přináší reforma v roce 2013 také nová pravidla pro penzijní připojištění. Penzijní připojištění je produkt, který se v České republice nabízí již 17 let a využilo ho za tu dobu okolo 4,5 milionu klientů. Původní pravidla budou platit pro všechny smlouvy uzavřené do 30. 11. 2012. Na všechny smlouvy uzavřené po této době se budou vztahovat již pravidla nová. A v čem tedy spočívají hlavní změny?

 

Jednou z výhod penzijního připojištění je možnost odpočtu ročních příspěvků zaplacených na penzijní připojištění z daňového základu. Tato možnost zůstane i po reformě, nicméně se změní výše roční naspořené částky, v rámci které je možné odečty provádět. Zatímco u staré formy penzijního připojištění bylo možné provádět odečet při výši ročního spoření od 6 do 18 000 Kč, po reformě bude možné provádět odečet pro naspořené částky od 12 do 24 000 Kč ročně. V obou případech je možné odečíst si z daňového základu ročně maximálně 12 000 Kč, nicméně podle nových pravidel musíte pro odečet této částky ukládat měsíčně výrazně více peněz.

Za původních podmínek byl maximální státní příspěvek 1800 Kč, za nových podmínek se zvýšil na 2760 Kč. Změnou je i to, že zatímco podle starých podmínek vznikal nárok na min, státní příspěvek již od spoření 100 Kč měsíčně, nově je nutno spořit minimálně 300 Kč. Příklady, jak se změnila výše vyplácené částky ve vztahu ke spořené částce si prohlédněte v následující tabulce:

Měsíční vklad Příspěvek od státu nyní Příspěvek od státu po změně
100 Kč 50 Kč 0 Kč
300 Kč 120 Kč 90 Kč
500 Kč 150 Kč 130 Kč
1000 Kč a více 150 Kč 230 Kč
 

Jednou z výhod penzijního připojištění je možnost odpočtu ročních příspěvků zaplacených na penzijní připojištění z daňového základu. Tato možnost zůstane i po reformě, nicméně se změní výše roční naspořené částky, v rámci které je možné odečty provádět. Zatímco u staré formy penzijního připojištění bylo možné provádět odečet při výši ročního spoření od 6 do 18 000 Kč, po reformě bude možné provádět odečet pro naspořené částky od 12 do 24 000 Kč ročně. V obou případech je možné odečíst si z daňového základu ročně maximálně 12 000 Kč, nicméně podle nových pravidel musíte pro odečet této částky ukládat měsíčně výrazně více peněz.

Sečteme-li možný přímý státní příspěvek s částkou, kterou lze získat odečtem z daňového základu, zjistíme, že v celkovém součtu došlo k navýšení částky, kterou lze maximálně od státu získat. Oproti 300 Kč maximálního státního příspěvku, který bylo možné získat při ukládání 1500 Kč a více měsíčně, je v rámci nových podmínek možné získat od státu měsíčně až 380 Kč a to při ukládání 2000 Kč a více Kč měsíčně. Obě částky samozřejmě získává jen ten, kdo vedle přímého příspěvku využije také odečtu z daňového základu.

Penzijní fondy, které úspory klientů nyní spravují, se změní na penzijní společnosti. Změnou bude pak především to, že naspořený majetek klientů bude oddělen od majetku akcionářů. Tím pádem není možné, aby byl majetek klientů zatížen případným neefektivním hospodařením správce společnosti.

  • změna názvu z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření a přesun do tzv. III. důchodového pilíře

  • posun hranice pro daňové zvýhodnění

  • změny ve výši státního příspěvku

  • posun hranice pro daňové zvýhodnění

  • zvýšení maximální výše měsíční podpory

  • zvýšení bezpečnosti spravovaných prostředků

 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 2