3/6/2024, Sandra Skorkovská, Ušetřeno.cz

NÁVOD: Jak na přepis odběrného místa elektřiny či plynu

Ocitli jste se v situaci, která vyžaduje přepis odběrného místa elektřiny či plynu, a nejste si tak úplně jistí, jak postupovat, abyste se nepřipravili o dodávky energií? 

Celý proces není tak složitý, jak se může na první pohled zdát, a v případě renomovaných dodavatelů není problém odhlášku i následnou přihlášku provést online z pohodlí domova. 

Kdy je nutné řešit přepis energií?

Stěhování

Pokud se stěhujete do nového pronájmu, pak to, zda budete odběrné místo energií přepisovat na sebe, záleží na domluvě s majitelem nemovitosti. Přepisem získáte přehled o svých výdajích a zároveň nebudete tolik závislí na pronajímateli. 

Ve chvíli, kdy bude elektroměr či plynoměr napsaný na vás, se také můžete rozhodnout, od jakého dodavatele budete energie odebírat. Převod plynu na nového majitele či přepis elektroměru vám tak může ročně ušetřit příjemnou částku.

Vyplatí se přejít k novému dodavateli energií?

Koupě nemovitosti

V případě nákupu nové nemovitosti se přepisu nevyhnete

Pokud jste si pořídili starší byt či dům, budete potřebovat spolupráci s původním odběratelem, který může, ale také nemusí být zároveň majitelem nemovitosti. 

V případě novostavby budete kvůli přepisu energií zpravidla muset kontaktovat developera či smluvního partnera, který vám koupi zprostředkoval. 

Prodej nemovitosti

Jestliže jste naopak nemovitost prodali vy, pravděpodobně nebudete chtít platit energie za nového majitele, a tak bude třeba odběrné místo převést na něj. Proto odběr energií odhlásíte a provedete převod elektřiny či plynu na kupce vaší nemovitosti.

Úmrtí či dědictví

K převodu energií může vést i smrt původního majitele odběrného místa, případně získání nemovitosti prostřednictvím dědictví.

Povinnost převést odběrné místo na sebe, aby dodávky energií mohly řádně pokračovat, pak dopadá na osobu, která převzala disponibilní právo k nemovitosti, tedy možnost s bytem či domem svobodně nakládat.

Co budete pro přepis energií potřebovat?

Základem úspěšného přepisu energií je především spolupráce zúčastněných stran – tedy stávajícího majitele odběrného místa a osoby, na kterou se bude elektřina či plyn přepisovat. Jedině tak nedojde k přerušení dodávek energií.

Samotná komunikace s dodavatelem je v případě ochoty všech zainteresovaných spíše formalitou

Proces přepsání energií z jedné osoby na druhou zpravidla trvá 30 dní a vyžaduje pouze vyplnění několika formulářů. V zásadě existují 3 způsoby, jak lze přepis provést: 

  • osobně v zákaznickém centru dodavatele,
  • korespondenčně,
  • online.

Najděte si nového dodavatele energií a ušetřete

Dokumenty potřebné k přepisu energií

Obě strany (stávající i nový majitel odběrného místa) musí vyplnit nebo doložit: 

  • Žádost o převod odběru elektřiny či plynu, případně žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka a smlouvu o připojení. 
  • Doklady o vlastnictví nebo vztahu k odběrnému místu – nájemní smlouvu, kupní smlouvu či výpis z katastru nemovitostí. V některých případech je vyžadována také plná moc pronajímatele. 
  • Doklad o úmrtí nebo čestné prohlášení. 
  • Konečný stav měřidla ke dni přepisu. 
  • Vlastní doklad totožnosti (OP, řidičský průkaz nebo cestovní pas).

Pojmenování jednotlivých dokumentů se může napříč dodavateli lišit, princip převodu ovšem zůstává v zásadě stejný.

Spolupráce vám ušetří čas i problémy

Jste-li původním majitelem odběrného místa vy, vyplňte nejprve formulář o ukončení smlouvy, který předejte budoucímu majiteli. Ten vaši aktivitu jistě ocení, protože mu tak nehrozí situace, že by zůstal bez dodávek energie.

I když společný postup není nutný a celou věc lze řešit přes dodavatele, bývá kooperace nejvýhodnější pro obě strany. V případě, že po výpovědi nenásleduje žádost o přepis na nového majitele, dochází k odpojení odběrného místa.

Jestliže vám už bývalý majitel odběrného místa předal formulář o ukončení smlouvy, je třeba dokument doplnit o tzv. smlouvu o sdružených službách dodávky (pozor, smlouva obvykle existuje ve variantě pro domácnost a podnikatelský subjekt) a formulář se žádostí o přepis odběrného místa na vaše jméno.

Všechny zmíněné dokumenty poté předejte dodavateli – buď fyzicky na pobočku, nebo korespondenčně prostřednictvím pošty. Dodavatelů energií, kteří svým klientům umožňují provést celý přepis online, stále přibývá. Více informací naleznete přímo na jejich webových stránkách:

Až dodavatel celou věc vyřídí, dostane původní klient potvrzení o ukončení smlouvy a následně i poslední tzv. konečnou fakturu, zatímco nový zákazník obdrží doporučeně oznámení o tom, že se stal zákazníkem dané společnosti. 

Vhodný čas na změnu?

Pokud zjistíte, že stávající dodavatel nenabízí příliš příznivé ceny a kvalitní servis, můžete spolu s přepisem rovnou provést i změnu společnosti, která vám bude energie dodávat. Stačí jen sepsat smlouvu s dodavatelem novým, který za vás vyřeší veškerou nepříjemnou administrativu. Máme pro vás návod, jak změnit dodavatele elektřiny a plynu.

Porovnejte si dodavatele a najděte si nejvýhodnější ceník

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.