Jak se vyznat ve faktuře za elektřinu

 

Chtěli byste zjistit, proč musíte doplácet a kolik jste spotřebovali energie? Pomůžeme vám pochopit, co která položka v obsáhlém vyúčtování elektřiny znamená. Nahlédněte do grafického průvodce fakturou, který vám vysvětlí jednotlivé body krok po kroku.

Jako vzorový příklad posloužila faktura společnosti Yello Energy. Jestli držíte v ruce vyúčtování od jiného dodavatele, nic se neděje. Ač má každá společnost svou vlastní podobu tohoto dokumentu, musí všechny bez rozdílu dodržovat nařízení. Proto každé vyúčtování obsahuje neměnné a povinné údaje. 

vyúčtování elektřiny 

1) Záhlaví

Hned na začátku první strany naleznete název dokladu. V záhlaví se dále nachází kontaktní údaje jak na vás jako odběratele, tak hlavně na dodavatele. 

2) Logo dodavatele a číselný údaj  

3) Fakturovaná částka  

Zde naleznete číslo dokladu, spotřebu za určité období a počáteční i konečný stav plynoměru

4) Zúčtování 

Z této části byste se měli hned dozvědět, jak si s vaší spotřebou stojíte. Rekapitulace se váže k vymezenému fakturačnímu období nikoli ke kalendářnímu roku. Jsou zde zahrnuty všechny zaplacené zálohy ponížené o spotřebu a platby za služby. Jestli vám nesedí konečná částka, projděte si podrobný výpis na následující straně.

Záleží na podmínkách dodavatele, ale nedoplatky a přeplatky do určité výše se převádí do dalšího zúčtovacího období. Mezní hodnota bývá nastavena na 100 Kč nebo 200 Kč.

5) Údaje k platbě

Zákaznické číslo slouží k jednoduché identifikaci při komunikaci s dodavatelem. Kdežto variabilní symbol se využívá k jednoznačnému určení plateb. Nezapomeňte, že fakturu musíte zaplatit do určitého data.  

Ušetřete za elektřinu v průměru 1 795 Kč ročně
 

6) Rozpis záloh na další období

Rozpis záloh na další období se tvoří na základě vaší spotřeby v minulosti. Jestli vám nevyhovuje frekvence záloh nebo nesouhlasíte s navrženou výší záloh, můžete se obrátit na dodavatele.

faktura za elektřinu 

7) Záhlaví + detailní přehled technických údajů

Také detailní vyúčtování začíná názvem a číslem daňového dokladu. Aby nedošlo k mýlce, musí být opět identifikováno odběrné místo pomocí speciálního čísla, adresa a EAN kódu. Toto 18místné číslo byste měli nalézt také na elektroměru.

Vše co chcete vědět o elektroměru, najdete zde. Dozvíte se jeho číslo, způsob odečtu, spotřebu, počáteční a konečný stav. Měří se v kilowatthodinách. Co znamenají zkratky VT a NT? Jedná se o vysoký a nízký tarif. Jsou to dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u dvoutarifových produktů. U jednotarifových produktů je veškerá spotřeba účtována ve VT.

Způsoby odečtu:

  • N – odečet dodavatele
  • S – odečet zákazníkem
  • O – odhad odečtu
  • D – odhad odečtu z důvodu chyby měření
  • E – odečet pro elektronickou fakturu

8) Regulované platby související s dodávkou elektřiny

Kolik zaplatíte za elektřinu, závisí hned na několika poplatcích. Výši regulovaných plateb určuje Energetický regulační úřad. Zjednodušeně se dá říct, že platíte za údržbu elektrické sítě a drátů distributorovi, který se stará za bezproblémový přenos elektřiny ke koncovému zákazníkovi. Kromě plateb za distribuci, zahrnuje tato položka ještě poplatky za stálý měsíční příkon, za systémové služby, na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů a za činnost Operátora trhu. Celkem se jedná o zhruba 60 % z celkového vyúčtování.

9) Daňový přehled  

Celkové shrnutí.

 

Pomůžeme vám rozluštit fakturu.Analýza úspor
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 5