Česko-slovenské energetické fórum 2019

 

Dvoudenní fórum o energetice se bude konat 16. až 17. dubna v Bratislavě. Podtitulem konference je tento rok: „Kapacitní mechanismy: pouze jedna z mnoha změn ovlivňujících současnou energetiku“. Bude se tedy jednat především o debatu na téma nucených přeměn systému. Podněty tentokrát přichází ze strany legislativní i inovační. Jaká je budoucnost světa energií v Česku a na Slovensku? Na tyto otázky se pokusí najít odpovědi odborníci na Česko-slovenském energetickém fóru, jehož je Ušetřeno.cz hrdým partnerem.

československé energetické fórum 

Česko-slovenské energetické fórum 2019 je rozděleno do čtyř tematických bloků. Očekávat zde můžete diskuzi největších jmen v oboru. Účast potvrdili zástupci společností ČEZ, PRE, E.ON či SEPS a ERÚ.

programu najdete mimo jiné diskuze na téma budoucnost elektromobility, kybernetické bezpečnosti distribučních sítí, a hlavně vliv nové legislativy na vývoj energetických trhů v Evropě. Na jaké další otázky budou hledat účastníci fóra odpovědi?

1. den (16. dubna)

Blok 1: Legislativní balíček Čistá energie pro všechny Evropany ze všech úhlů pohledu 

Diskuze na téma legislativního balíčku Evropské unie, ve kterém byly vytyčeny cíle pro budoucí vývoj energetických trhů v Evropě. Jedním z nich je zvýšení energetické efektivnosti, zlepšení podmínek pro mezinárodní obchod s energiemi a větší podpora aktivních spotřebitelů elektřiny při přechodu k využívání obnovitelných zdrojů. Obyčejný spotřebitel má tak získat větší možnosti v případě, že se rozhodne vyrábět vlastní elektřinu a případně ji prodávat do sítě. Může Česká republika naplnit tyto cíle v daném období? Jak ovlivní trh větší počet spotřebitelů s vlastním zdrojem elektřiny?

Blok 2: Kapacitní mechanismy 

Co dělat, když zásahy zvenčí změnily situaci na trhu s energiemi natolik, že se výrobcům přestává vyplácet produkovat a prodávat? V únoru 2018 schválila Evropská komise kapacitní mechanismy v Německu, Belgii, Itálii, Polsku, Francii a Řecku. Je správným řešením další umělý zásah vytvářející poptávku po zdrojích, které by se jinak nevyplácelo majitelům udržovat vchodu? Zmizí postupně čistý trh s elektřinou? Jak ovlivní nastolení kapacit mezinárodní obchod s energiemi?

2. den (17. dubna)

Blok 3: Distribuční soustavy uprostřed změn 

Nástup nových technologií, podpora decentralizace výroby a uskladňování elektřiny znamenají nutnou rekonstrukci distribuční sítě a nasazení inteligentních měřicích systémů. Otázka vyvstává na poli kyberbezpečnosti takové soustavy. Bude pro koncového spotřebitele vůbec tento decentralizovaný systém výhodný? Jak vysoké budou výdaje na úpravu, zabezpečení a dlouhodobou údržbu moderní soustavy? Jakým dalším výzvám bude čelit distribuční síť? Jak ji ovlivní nástup elektromobility?

Blok 4: Evropské integrační projekty

Zavedení společných cílů vytyčených Evropskou unií vyvolává diskuzi na téma propojení sítí přes hranice států, výstavba dostačující transevropské infrastruktury, navyšování kapacity a integrace chytrých systémů v pohraničních oblastech. Může v Evropě jednou vzniknout ucelený trh s elektřinou? Jaké jsou klady a zápory navyšování podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě? 

Do 15. března máte slevu na vstupenky.Koupit lístky

československé energetické fórum 2019 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 3
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png
Oblíbení dodavatelé