8/2/2023, Sandra Skorkovská, Ušetřeno.cz

Regulovaná složka ceny plynu

Cena plynu, kterou platíme, se skládá ze dvou složek – regulované a neregulované. Neregulovanou složku určuje konkrétní dodavatel a je dána trhem. Regulovaná část je stanovena Energetickým regulačním úřadem. Z čeho se skládá a jak ovlivňuje celkovou cenu za dodávku plynu?

Srovnejte si ceny plynu online

Co je to regulovaná složka ceny plynu?

Regulovaná složka ceny plynu je částka, kterou platíme distributorovi za přepravu a distribuci plynu z plynovodů do domácností. Obsahuje rovněž poplatek za služby operátora trhu (OTE). Každoročně (nejpozději do 30. listopadu) ji určuje Energetický regulační úřad.

Tuto část ceny plynu nijak neovlivníme, protože distributora plynu – na rozdíl od dodavatele – změnit nemůžeme. Je nám přidělen na základě místa bydliště. Česká republika je v současnosti rozdělena do 3 oblastí, které spravují jednotliví distributoři, a to:

 • RWE GasNet (celá ČR kromě Prahy a Jihočeského kraje),
 • E.ON Distribuce (Jihočeský kraj + Pelhřimovsko),
 • Pražská plynárenská Distribuce (hlavní město Praha, část okresů Praha-západ a Praha-východ).

Z čeho se skládá regulovaná složka ceny plynu?

Regulovaná složka ceny dodávky plynu činí pro domácnost a maloodběratele přibližně 19,08 % z celkové ceny dodávky plynu.

 Mezi regulované ceny plynu patří:

 • cena za distribuci plynu,
 • cena za přepravu plynu,
 • cena za služby operátora trhu (OTE).

Cena za distribuci plynu

Pokrývá přepravu plynu přes plynovody až do odběrných míst – do domácností. Cena za distribuci plynu je dvojsložková a skládá se z:

 • Fixní složky – představuje stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu stanovená v Kč. Zákazník ji platí vždy bez závislosti na množství odebraného plynu, tedy i v případě nulového odběru.
 • Variabilní složky – je pevná cena za odebraný plyn stanovená v Kč/mWh. Čím více plynu konečný zákazník odebere, tím je tato cena zpravidla nižší.

Cena za distribuci plynu tvoří 18,11 % z celkové ceny.

Srovnejte si ceny plynu online

Cena za přepravu plynu

Zahrnuje náklady na dopravu plynu do České republiky do vstupních bodů jednotlivých distribučních soustav, dopravu plynu z hranic do podzemních zásobníků a z podzemních zásobníků do distribučních soustav. Cena za přepravu plynu je pevná a na celkové platbě se podílí 0,77 %.

Poplatek za služby operátora trhu (OTE)

Operátor trhu je akciová společnost, která je ve většinovém vlastnictví státu a zabývá se zejména organizováním obchodování se zemním plynem mezi obchodníky s plyny, zpracováním dat potřebných pro fungování přepravní soustavy a dalšími činnostmi spojenými s fungováním trhu plynu. Od roku 2012 v sobě zahrnuje i poplatek za činnost Energetického regulačního úřadu. Na celkové ceně plynu se podílí 0,15 %.

Konečnou cenu plynu můžete ovlivnit výběrem dodavatele.

Regulovaná složka ceny plynu tvoří pouze necelou jednu pětinu z celkové částky. Je daná a její výši musíte akceptovat. Co ale ovlivnit můžete, je zbylá (a poměrně vysoká) část platby stanovena samotným dodavatelem. Vhodným srovnáním cen zjistíte, kolik byste mohli ušetřit změnou dodavatele. Spočítat úsporu vám pomůže naše kalkulačka plynu.

Za co platíte v celkové ceně dodávky plynu?

V regulované složce ceny platíte distributorovi plynu za:

 • distribuci plynu,
 • přepravu plynu,
 • služby operátora trhu.

V neregulované části platíte dodavateli plynu za:

 • komoditní cenu zemního plynu (konkrétní spotřebu),
 • uskladnění plynu, služby dodavatele.

Celková cena zemního plynu je pak ještě zdaněna 21% DPH.

Srovnejte si ceny plynu online

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2023 Ušetřeno.cz s.r.o.