Energetická budoucnost pohledem EU – I. díl

 

Zvyšování životní úrovně má i stinnou stránku. Dramaticky roste spotřeba energie. Evropská unie vyhlásila válku plýtvání a vypracovala závazný plán pro všechny členské země. Co nás čeká a nemine?

větrné elektrárnyEvropa musí najít dostatek alternativních zdrojů energie. Napříč celou Evropu raketovým tempem stoupá spotřeba elektřiny, zemního plynu nebo tepla. Rozmařilost Evropanů stojí nejen spoustu peněz, ale trpí také životní prostředí. Dochází k nenávratným klimatickým změnám. Do boje proti plýtvání vytáhla Evropská komise, která vypracovala akční plán pro všechny členské země. Podle názoru předních energetických odborníků, může do roku 2020 klesnout spotřeba energie o úctyhodných 20 procent. Je potřeba jediné, aby se všechny státy a instituce spojily a táhly za jeden provaz. Ovlivní nová energetická koncepce náš život, a jak si ji EU představuje? S tím vás seznámíme v našem několikadílném seriálu.

Český pohled na věc

Ministerstvo průmyslu a obchodu má svou vlastní vizi, jak dosáhnout cílů stanovených Evropskou komisí. Vypracovalo strategický plán energetické koncepce. Celková spotřeba energií má klesnout tak, aby byla zajištěna spolehlivá, bezpečná a k životnímu prostředí šetrná dodávka energií. Vnitrostátní orientační cíl úspory byl na základě současných analýz stanoven ve výši 47,84 PJ (13,29 TWh) v konečné spotřebě energie do roku 2020.Graf: výpočet úspor do roku 2020Zdroj: Národní akční plán energetické účinnosti ČR 

Průmyslové podniky

Česká republika se v první řadě musí zaměřit na snižování energetické náročnosti průmyslových podniků. Jedná se o dluh z minulosti. Díky podpoře těžkého průmyslu v období komunismu došlo ke značnému nárůstu spotřeby energie. Tento stav ještě umocnily minimální investice do moderních výrobních zařízení, ruku v ruce se státem regulovanými cenami energií.

Domácnosti a doprava

Pozornosti neuniknou ani domácnosti. Snížit se má především energetická náročnost budov. Slouží k tomu znovuobnovený populární program Zelená úsporám. Na renovaci soukromých i veřejných staveb jsou vyčleněny miliardy korun.

TIP

Kde se bude šetřit:

Největší šanci na úsporu vidí vláda v průmyslu. Odhady hovoří o tom, že z celkové úspory připadne 44 % právě na tuto oblast. Domácnosti se mají podílet na energetickém šetření 29 %. Této úspory se dosáhne především rekonstrukcí budov. Na sektor služeb připadá zbylých 27 procent.

 

Stát bude dále například podporovat moderní a účinné formy topení a chlazení. Aby nedocházelo k energetickým ztrátám, je potřeba modernizovat elektrickou, plynovou a tepelnou rozvodovou síť. Čekají nás i změny v dopravě. Podíl benzínu a nafty na spotřebě v dopravě má klesnout na 85 %. V neposlední řadě budou muset své energetické chování změnit i obyčejní obyvatelé. První vlaštovkou byl zákaz běžných žárovek.

Kdo to bude platit

Jak se budou veškeré akce financovat? Plán ministerstva hovoří jasně. Prostředky získá stát ze strukturálních fondů a dražby emisních povolenek. Má se jednat o peníze v minimální výši 95 miliard. Přesto se ozývají hlasy, že Česko svým závazkům nemůže dostát. Aliance Šance pro budovy společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví upozorňují, že financování energetických úspor není dostatečné. „Reálně bychom potřebovali navýšit objem peněz v rámci těchto opatření na energetické úspory nejméně o 23 miliard korun. Pokud se nepodaří tyto finanční prostředky zajistit, reálně hrozí, že Česká republika směrnice EU nesplní,“ řekl k tomu Pavel Ševčík, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Máme na to?

Zvládne Česko splnit požadavky Evropské unie, ke kterým se zavázalo? Na to odpoví pouze čas. Zatím se zdá, že máme nakročeno správným směrem. Další díly o energetické koncepci se zaměří na konkrétní dopady na běžného smrtelníka, jak se musí změnit chování spotřebitelů nebo jaké nás čekají změny v dopravě.

TIP

Další díly seriálu:

II. díl - Energetická účinnost musí stoupnout, spotřeba klesnout

III. díl - Čekají nás velké změny v dopravě

IV. díl - Změna chování spotřebitelů

 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png
Oblíbení dodavatelé