Získejte dotaci až 127 500 Kč na výměnu kotle! Jak?

 

Pod pojmem kotlíková dotace si představíte několikagaleonový příspěvek na nákup pomůcek do hodin lektvarů? Omyl! Ačkoliv věříme, že štědrý ředitel Bradavic Albus Brumbál by pro studenty z chudších rodin něco takové určitě rád zavedl, kotlíková dotace se především týká výměny neekologických kotlů na tuhá paliva. Ty do roku 2022 zákon zcela zakáže používat a všichni je budou povinni vyměnit za nové o něco šetrnější k naší planetě. Na výměnu kotle můžete získat příspěvek od státu, a ušetřit tak až 85 % nákladů. Jak na to?

Dotace kotelK výměně starého kotle za ekologický budete časem donuceni. 

Lepší pro vás i pro planetu 

V současné době provozuje něco přes 350 000 domácností neekologické kotle, které výrazně znečišťují životní prostředí. Do budoucna by se to však mělo změnit. Už od letošního ledna je každý vlastník kotle na tuhá paliva povinnen povolit vstup do kotelny příslušným státním úředníkům za účelem kontroly, zda nedochází ke spalování zakázaného odpadu. Příští rok pak již nebude vůbec možné kotel 3. emisní třídy zakoupit. Počínaje rokem 2022 by měly z obchodů vymizet i kotle 1. a 2. emisní třídy. 

Pokud se rozhodnete být maximálně ohleduplní k životnímu prostředí, poslat svůj starý kotel za ostatními vysloužilci na skládku a vyměnit ho za novou výkonou mašinu, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vám na to rádi přispějí. A to až 127 500 Kč. 

Stačí podat žádost na krajském úřadě kraje, kde se nachází váš rodinný dům. Je ovšem potřeba udělat to zavčasu. Kotlíkové dotace jsou omezené. Ve chvíli vyčerpání finančních prostředků v daném kraji již příspěvěk nedostanete a budete muset čekat na další výzvu, která vám přijde při otevření nového kola. Finanční podporu na výměnu kotle je možné získat až do roku 2020.

PŘEHLEDNĚ: Jaké dokumenty je potřeba k žádosti doložit?

 • Průkaz energetické náročnosti budovy. 
 • Pokud je nemovitost v horší energetické třídě než C, je potřeba doložit také dokument s návrhem mikroenergetického opatření.
 • Fotografie vašeho stávajícího kotle a komínového tělesa. 
 • Prohlášení o funkčnosti vašeho současného kotle a používaném palivu. 
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu (pokud existují).  
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je vlastník pozemku jiný než majitel nemovitosti).  
 • Dokumenty, které si od vás vyžádá příslušný kraj.

Kdo může o kotlíkovou dotaci zažádat?

Nejste si jistí, jestli máte na kotlíkovou dotaci nárok? Pro získání finanční injekce od krajského úřadu je potřeba splnit jen několik základních podmínek. A nebojte, vyznat se v nich není úkol hodný superhrdiny.  

První podmínkou je, že musíte být vlastníkem rodinného domu, v kterém chcete kotel vyměnit. Dům musí být vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nebo spolu v kombinaci s dalším typem kotle (plynový, elektrický). V případě výměny stávajícího kotle na biomasu za kotel na uhlí máte bohužel smůlu, dotaci nedostanete. Příspěvěk nelze získat ani na výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva.  

Nesplňujete energetickou účinnost C?

Toto jsou možná mikroenergetická opatření, která můžete udělat, abyste měli nárok na kotlíkovou dotaci:

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor.
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí.
 • Oprava fasády.
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního.
 • Dílčí výměna oken.
 • Výměna vstupních a balkonových dveří.
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří.
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista.

Kolik peněz je možné získat? 

Spousta papírování pro pár kaček? To rozhodně není případ kotlíkové dotace. I ti největší odpůrci veškeré státní byrokracie by měli přehodnotit své priority. Těch pár papírů za příspěvěk rozhodně stojí. Každý žadatel totiž může získat až 85 % z nákladů spojených s výměnou kotle na tuhá paliva.  

Výše příspěvku závisí na tom, jaký kotel chcete pořídít. Nejvyšší dotace se vztahuje na koupi kotlů spalujících výhradně biomasu. Při pořízení kotle, ve kterém se spaluje jak biomasa, tak uhlí, je nutné uhradit alespoň 25 % z jeho ceny. Pokud plánujete vyměnit starý kotel za nový a k topení využívat jen uhlí, zaplatíte 30 % z jeho ceny. Každý, kdo bydlí na zvláště znečištěném území, může navíc obdržet ještě 5 % z pořizovacích nákladů jako bonus. Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 150 000 korun, maximální výše dotace může být tedy 127 500 korun.

Kotlíkovou dotaci lze využít na nový zdroj tepla, který bude splňovat přísné evropské emisní normy, všechny položky související s montáží a rekonstrukcí kotelny i na opravu komínu a otopné soustavy. Aktuální informace získáte na webových stránkách krajů:

Nakonec dobrá rada nad zlato

Pro hladký průběh příjmu žádostí je ve většině krajích žadatelům doporučeno, aby přinášeli obálky s požadovanými přílohami zalepené, s vyplněným adresním polem a označené nápisem „Výměna kotle“. Přijatá žádost bude následně označena identifikátorem a podacím razítkem, ke kterému bude připsán čas podání. Její kopie bude sloužit jako doklad o přijetí žádosti, proto je vhodné ji uschovat. 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 15
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png
Oblíbení dodavatelé