Oddlužení 2024: Zbavte se dluhů jednou pro vždy

 • Osobní bankrot je bezpečná, legální cesta, jak se vypořádat s dluhy.
 • Soud vám může odpustit více než 70 % dluhů, které nestíháte splácet.
 • Jestli dosáhnete na oddlužení, si snadno spočítáte v online kalkulačce.
KALKULAČKA ODDLUŽENÍ

Služby poskytuje insolvenčnírádce.cz

Kdy je pro vás vhodné oddlužení zvážit?

Nestíháte splácet? Začněte oddlužením

Nestíháte splácet? Začněte oddlužením

Začněte své finanční problémy řešit včas. Pokud dlužíte více než 2 věřitelům více než 30 dní, je na čase se obrátit na odborníky.

Neodkládejte dluhy na později

Neodkládejte dluhy na později

Nesplacené dluhy a úroky rostou každý den. Díky oddlužení budete po celou dobu pod ochranou soudu. Exekutoři tak nemají šanci.

Svěřte se do rukou odborníka

Svěřte se do rukou odborníka

Přes 7 let pomáhá advokátní kancelář JUDr. Štůska lidem z dluhových pastí. Pokud řešíte osobní bankrot, svěřte se do jeho péče i vy. 

Co je oddlužení a jak funguje?

Oddlužení je proces, který zadluženým lidem umožní nový začátek. 

Pokud nestíháte splácet své závazky a dobrovolně se přihlásíte do oddlužení, budete muset po dobu až 5 let dodržovat sjednaný splátkový kalendář a zaplatit tak alespoň část svých dluhů. 

Když všechno proběhne v pořádku, zbytek vám poté mohou věřitelé odpustit.

Podmínky oddlužení 

Oddlužení je krajní řešení pro lidi, kteří se dostali na pokraj svých finančních sil. 

Abyste se mohli do oddlužení přihlásit, musíte mít dluhy u více věřitelů (aspoň u dvou), u kterých jste se opozdili se splátkou o minimálně 30 dní. 

Nesmíte také vlastnit dostatek peněz a majetku na splacení pohledávek a celková dlužná částka zároveň nesmí překročit určitou hranici. Proto se vyplatí řešit dluhy včas. 

O oddlužení nemůže žádat člověk, jehož dluhy souvisí s trestnou činností, jako je například neplacení alimentů, řízení pod vlivem alkoholu a podobně. 

Dluhy si také nesmíte vytvořit účelově, byli byste z oddlužení vyloučeni pro nepoctivý záměr. 

Proč využít oddlužení? 

Vyhlášením tzv. osobního bankrotu a následnou účastí v oddlužení se vyhnete tomu, aby na vás věřitelé poslali exekutora. 

Budete si sice muset na pár let hodně odříkat a snažit se, ale výsledkem bude čistý štít a možnost začít znovu. 

Kalkulačka oddlužení

Můžete využít insolvence? Kalkulačka vám odpoví

Nejste si jistí, jestli dosáhnete na oddlužení? Vyplňte insolvenční kalkulačku. Ta vám vypočítá:

 • jestli máte dostatečný příjem a můžete tak insolvence využít,
 • jednorázovou cenu za insolvenční návrh,
 • kolik budete věřitelům měsíčně splácet,
 • kolik budete každý měsíc platit insolvenčnímu správci,
 • kolik vám zůstane z výplaty.
Kalkulačka oddlužení

Co to je osobní bankrot?

Pokud nemůžete splácet své závazky a nechcete se dostat do exekuce, řešením je právě vyhlášení tzv. osobního bankrotu. Podmínky jsou podobné jako u oddlužení, k výše uvedeným podmínkám navíc musíte: 

 • být schopni během 5 let splatit min. 30 % svých dluhů, 
 • mít stálý plat nebo jiný příjem, 
 • vysvětlit, jak jste se do této situace dostali (tzv. okolnosti úpadku), 
 • sepsat úplný seznam věřitelů a výši vašich závazků k nim, 
 • doložit přehled příjmů, majetku a případně i souhlas manželky nebo manžela. 

Když podmínky splníte, soud svolá schůzi vašich věřitelů a domluví se s nimi, jak budete splácet svůj dluh. 

V dalších letech pak budete žít s minimem prostředků – zbytek peněz (včetně nečekaných příjmů, jako je dědictví nebo dar) zabaví insolvenční správce. Na konci cesty vás ale čeká odměna v podobě čistého štítu. 

Jaký je rozdíl mezi insolvencí, osobním bankrotem a oddlužením?

 • Insolvence v překladu znamená platební neschopnost a jde o stav, kdy dlužník není schopen splácet své závazky. Používá se v souvislosti s tzv. insolvenčním řízením, které má za úkol vyřešit platební neschopnost dlužníka k maximální spokojenosti věřitelů. Týká se fyzických i právnických osob. 
 • Osobní bankrot je stav, který vyhlásí dlužník kvůli platební neschopnosti. Měl by následovat návrh na zahájení insolvenčního řízení skrze oddlužení, které bude probíhat pod dohledem soudu. 
 • Oddlužení je následný proces, kdy dlužník po určenou dobu splácí své závazky v soudem stanovené výši. Oddlužení trvá maximálně 5 let, a pokud dlužník řádně splácel po celou dobu, zbytek dluhu mu může být odpuštěn. 
Spočítat oddlužení

Jak oddlužení probíhá?

Oddlužení je legální cesta ven z dluhů, které už nedokážete splácet. Jde v podstatě o spojení všech dluhů do jednoho závazku. Ten pak splácíte po dobu až 5 let s cílem splatit co největší částku. Oddlužení vám ale nejprve musí povolit soud. Jak tedy o oddlužení požádat?

 1. Vyplníte insolvenční kalkulačku. Ta vám vypočítá, jestli na oddlužení dosáhnete a kolik budete případně každý měsíc splácet.
 2. Ozve se vám specialista na oddlužení a probere s vámi všechny vaše možnosti. Společně se dohodnete, jak chcete dál postupovat.
 3. Následně je nutné, abyste dodali všechny podklady potřebné pro insolvenční návrh. Ten vám samozřejmě vypracuje specialista.
 4. Na základě návrhu bude zahájeno insolvenční řízení u soudu. Od tohoto momentu jste chráněni před exekutory.
 5. Když bude vše v pořádku, soud vám přidělí insolvenčního správce. Ten zjistí konečnou výši vašich závazků u všech věřitelů a vypracuje tzv. zprávu pro oddlužení.
 6. Na základě této zprávy pak soud rozhodne, jestli oddlužení schválí.
 7. Po schválení oddlužení budete splácet už jen jednu splátku podle nového splátkového kalendáře. 

V průběhu oddlužení je také potřeba insolvenčnímu správci pravidelně dokazovat, že děláte skutečně vše pro to, aby byla splacena co největší část dluhu. Je tedy potřeba jednou za půl roku předat insolvenčnímu správci potvrzení o všech příjmech, tedy i o případných přivýdělcích nebo darech.

Po schválení splátkového kalendáře musí být peníze posílány výhradně insolvenčnímu správci. Věřitelé se nesmí snažit získat vyrovnání jinými cestami, jako jsou další upomínky, žaloby nebo exekuce. Insolvenční řízení je pro dlužníka konečné řešení a není možné vymáhat nic navíc ani upřednostňovat jednoho z věřitelů. 

Kalkulačka oddlužení

Nezabavitelné minimum v insolvenci

Dlužník musí své závazky řádně splácet a na život mu zbývá pouze tzv. nezabavitelné minimum v insolvenci, které se v čase mění. Vliv na výpočet této částky má: 

 • aktuální výše životního minima, 
 • výše normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v obci od 50 do 100 tisíc obyvatel, 
 • počet vyživovaných osob. 

Exekutor a jeho pravomoci

Exekutor je člověk, který na základě rozhodnutí soudu vykonává exekuce – tedy zabavuje majetek dlužníka ve prospěch věřitelů. 

Je to úřední osoba, která může vstoupit do jakýchkoli prostor a omezit uživatelská práva dlužníka i dalších osob. 

Exekutor dosáhne jak na samotné finance dlužníka (obstaví mu bankovní účet, může strhnout část nemocenské, mateřské atd.), tak i na hmotný majetek dlužníka. 

Nesmí zabavit pouze snubní prstýnek, osobní předměty, hygienické potřeby a věci potřebné pro zaměstnání. 

Co dělat, když vás navštíví exekutor? 

 • Zkontrolujte a zaznamenejte si všechny doklady exekutora. 
 • Nedávejte z ruky originály dokladů. 
 • Nějaké věci nejsou vaše? Doložte, že je vlastní někdo jiný. 
 • Nechte si vystavit kopii protokolu podepsanou exekutorem. 
 • Pokud je v soupisu věcí něco, co není vaše, ohraďte se proti tomu, případně požádejte policii o pomoc. 
 • Pokud by v soupisu i tak zůstala věc, která není vaše, majitel musí podat návrh na její vyškrtnutí ze soupisu. Má na to 30 dní. 

Exekuce v insolvenci 

Pokud se dostanete do insolvenčního řízení, exekutor na vás nesmí. Insolvence má přednost před exekucí, protože jde o kolektivní řízení, které má za cíl vyhovět více věřitelům – individuální práva věřitele jsou proto nahrazena kolektivními.

Kalkulačka oddlužení

Ptáte se nás

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky.

Požádat o oddlužení může prakticky kdokoli – fyzické osoby, podnikatelé i živnostníci. Každá kategorie má trochu jiná pravidla, ale ta základní jsou pro všechny stejná. 

Pokud chcete požádat o oddlužení, musíte nejdříve

 • Být občanem České republiky starší 18 let.
 • Mít čistý trestní rejstřík od záznamů majetkové nebo finanční povahy (může se stát, že i když budete mít záznam, oddlužení vám soud povolí. Každé oddlužení totiž posuzují případ od případu).
 • Mít čistý příjem alespoň 11 000 Kč měsíčně, abyste mohli dluhy splácet – po dobu 5 let musíte mít alespoň na to, abyste spláceli minimální částku, která se pohybuje kolem 2 300 Kč měsíčně pro jednotlivce a kolem 3 500 Kč pro manžele.
 • Mít nejméně 2 věřitele (o oddlužení nemůžete požádat, pokud máte jeden velký dluh).

Osobní bankrot můžete vyhlásit, když:

 • nejste schopni splácet své dluhy,
 • nestíháte splácet 2 a více závazků (úvěry, kreditky, penále atd.) více než 30 dní,
 • jste v exekuci,
 • chcete pozastavit dražbu exekutora.

Minimální splátka je pro jednotlivce 2 178 Kč měsíčně a pro manželský pár 3 267 Kč měsíčně.

To bohužel ne. Návrh na povolení oddlužení je regulovaný insolvenčním zákonem. Sami si ho tak podat nemůžete.

Návrh na oddlužení vám může vypracovat a podat jen:

 • právník
 • notář
 • soudní exekutor
 • insolvenční správce
 • osoba, která je vedená v Akreditovaném seznamu, který spadá pod Ministerstvo spravedlnosti

Pokud by vám vypracování návrhu nabízel kdokoli jiný, kdo se na seznamu nevyskytuje, dejte raději ruce pryč. Taková osoba nemá na vypracování akreditaci a může ji hrozit pokuta až 500 000 Kč.

Pro jednotlivce je cena 4 000 Kč bez DPH, pro manžele pak 6 000 Kč bez DPH.

Pozor: Pokud je váš sepisovatel plátce DPH, může být daň k částce přičtena.

Dokumentů budete dokládat celou řadu. Pokud chcete mít přehled, jak vyhlášení osobního bankrotu probíhá, koukněte se na návod k oddlužení.

Pokud žádáte společně s manželem/manželkou, budete všechny dokumenty dodávat za každého z vás.

 • Výpis z trestního rejstříku starý maximálně 3 měsíce – neměl by obsahovat záznam finanční nebo majetkové povahy.
 • Plná moc – aby za vás způsobilá osoba (právník, notář atd.) mohla návrh podat, potřebuje nejdříve vaši plnou moc.
 • Přílohy insolvenčního návrhu – k těm patří vámi podepsané Prohlášení o majetku, Prohlášení o zaměstnancích a Prohlášení o insolvenci.
 • Doklady, které prokazují váš úpadek – typicky jde třeba o upomínky, dopisy od exekutorů, rozsudky nebo výpisy z evidence exekucí.
 • Doklad, který prokazuje váš současný příjem – nejčastěji jde o pracovní smlouvu, nebo například o invalidní/starobní důchod, mateřskou atd.
 • Doklad, který prokazuje váš příjem za minulý rok – ten můžete doložit potvzením od zaměstnavatele, mzdovými listy, výplatními páskami, daňovým přiznáním nebo třeba potvrzením z finančního úřadu

Ano. Mateřská i rodičovská dovolená nahrazuje váš příjem. Můžete tedy o oddlužení požádat.

Může se ale stát, že soud po vás bude chtít, abyste uzavřeli smlouvu o důchodu s třetí osobou. Ta se vám smlouvou zaváže, že vám bude na oddlužení přispívat.

Ano, můžete. Lepší je ale podstoupit oddlužení společně, aby si věřitelé nenárokovali dluh po druhém z manželů.

Ano, i to je možné. Jediné, co musíte udělat, je docházet na úřad práce aktivně hledat nové zaměstnání. Současně po vás může soud chtít, abyste uzavřeli smlouvu o důchodu s třetí osobou. Ta se vám smlouvou zaváže, že vám bude na oddlužení po celou dobu insolvence přispívat.

Nenašli jste odpověď?

Napište nám – a my hned odpovíme.

Poslat zprávu

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.