Pojištění vozidla: Jak se zachovat v případě pojistné události?

Povinné i havarijní pojištění máte řádně sjednané, pojistné podmínky jste si prostudovali, ale stále si nejste jisti, jestli víte, co dělat v případě, že by skutečně došlo k nehodě? Víte, jak nahlásit pojistnou událost a co vše vám pojistka kryje? Poradíme vám, jak v takovém případě postupovat. 

Srovnat nabídky povinného ručení

Jaké škody vám kryje povinné ručení?

Povinné ručení (POV), jak už název vypovídá, je zákonné pojištění, které musí mít sjednané každý vlastník vozidla bez výjimky. Kryje veškeré škody způsobené provozem vozidla druhé, případně třetí osobě, a to do výše sjednaného pojistného limitu. Ovšem nesmíte být viníkem nehody.

Základní POV se vztahuje na: 

 • škody na zdraví (bolestné, náklady na ošetření, pobyt v nemocnici apod.),
 • škody na majetku (nabourané vozidlo, poškozené předměty vlivem autonehody – plot, dopravní značení, sloupky atd.),
 • náklady spojené s odstraňováním dopravní nehody,
 • škody spojené s ušlým ziskem,
 • škody na životě.

Vyplatí se havarijní pojištění?

Připojištění v podobě havarijního pojištění je dobrovolné. Vztahuje se na škody na vozidle vzniklé při dopravní nehodě a hradí i výdaje spojené s opravou auta nebo motocyklu zaviněné jinými lidmi (vandalismus, krádež), zvěří (střet s divočákem, rozkousání kabelů hlodavci) a přírodními živly (kroupy, povodeň atd.).

Zřídit si ho, nebo ne? Pokud jste klikař, nebudete ho celý život potřebovat. V tom případě si můžete říct, že ho platíte naprosto zbytečně. Když ho naopak sjednané nemáte, riskujete, že vám pojišťovna nijak nepomůže v případě, že k takové škodě někdy dojde.

Jak nahlásit pojistnou událost?

Pokud jste se stali účastníkem dopravní nehody, ať už vás srazil cizí člověk, či jste havárii zavinili sami, postupujte dle níže uvedeného návodu. Nic nevynechejte, je to opravdu důležité. 

 1. Zastavte své vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla, vezměte si na sebe reflexní vestu a umístěte správně výstražný trojúhelník). 
 2. Nepanikařte a ihned kontaktujte záchrannou službu (155), hasičský záchranný sbor (150), policii (158) nebo zavolejte na linku integrovaného záchranného systému (112). 
 3. Poskytněte raněným osobám první pomoc.
 4. Zavolejte do své pojišťovny. Kontakty najdete na webových stránkách a ve své pojistné smlouvě.
 5. Vytvořte fotodokumentaci místa dopravní nehody včetně veškerých škod. 

Kdy volat k nehodě policii?

Policii není nutné volat vždy. Rozhodnout se můžete dle aktuální situace. Nutné je to ale v případech, kdy škoda na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí přesáhne 100 000 Kč, když došlo ke škodě na majetku třetích osob, které se na nehodě nepodílely (například cizí zaparkované vozidlo, sloup veřejného osvětlení, svodidla atd.), nebo pokud některý z účastníků odmítne sepsat/podepsat záznam o nehodě, neprokáže se zelenou kartou, či existuje podezření, že požil alkohol nebo omamné látky.

Pokud je při nehodě někdo zraněn nebo potřebujete urgentní pomoc (hasiče, policii), volejte univerzální tísňovou linku 112.

Jak vyplnit záznam o nehodě?

Formulář pro zapsání záznamu o nehodě si doporučujeme předem stáhnout ze stránek vaší pojišťovny, vytisknout a vždy vozit ve voze. Při jeho vyplňování pak dbejte na to, aby všechny informace byly čitelné. V záznamu nesmí chybět místo nehody, čas, identifikace účastníků a vozidel, průběh, následky a především míra zavinění jednotlivých účastníků. Důležitý je také podpis.

Určitě nezapomeňte na:

 • SPZ všech zúčastněných vozidel,
 • jména a adresy řidičů, případně majitelů, svědků nehody,
 • údaje o pojištění (smlouva, případně její číslo),
 • fotografie z místa nehody.

Když máte auto na leasing

Za předpokladu, že je poškozený vůz financován bankou, leasingovou společností či jiným podobným subjektem, musíte pojistnou událost nahlásit na příslušných kontaktech uvedených v leasingové či úvěrové smlouvě. Může se stát, že i v takovém případě máte sjednané pojištění stranou u jiné společnosti, potom je nutné při nahlášení pojistné události leasingové společnosti zažádat současně také o devinkulaci pojistného plnění. Přesný postup najdete ve vaší smlouvě.

Nepřijímejte nabídky asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a u kterých nemáte ověřeno, že se jedná o smluvní asistenční službu vaší pojišťovny, eventuálně smluvní asistenční službu pojišťovny dalšího účastníka dopravní nehody.

Srovnat nabídky povinného ručení

Ptáte se nás

Zelená karta je dokladem o sjednání povinného ručení. Nově se označuje i jako bílá karta.

Povinné ručení se nevztahuje na škody, které jste si způsobili na svém vozidle vy. K tomu slouží havarijní pojištění. Nepomůže vám také, pokud jste při řízení byli pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, auto nemělo technickou kontrolu nebo řidič auta neměl řidičský průkaz.

Neexistuje jednotná cena povinného ručení, ovlivňuje ji více faktorů. Přihlíží se k typu a technickým parametrům vašeho vozidla, vyšeho bydliště, vašemu věku i tomu, jak často jste dosud bourali. Když jezdíte dlouhodobě bez nehod, cena povinného ručení může být nižší.

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.