Nezaspěte! Jak se připravit na nadcházející topnou sezónu?

 

Ať už se vám to líbí nebo ne, podzim je tu. A pokud vás dostatečně nehřeje mladí, čtyřnohý chlupáč rozvalující se ve vaší posteli, nebo nevlastníte termoizolační oblek Yettyho, asi se budete muset spolehnout na starou dobrou otopnou soustavu. Ta si ale od konce května užívala zaslouženého letního spánku, proto je třeba předtím, než ji uvedete do plného provozu, provést alespoň její základní revizi. Pojďme si shrnout základní činnosti, které je zapotřebí udělat >>

topná sezóna 

Provádět pravidelnou každoroční údržbu radiátorů, případně kotle a komína je v našem zájmu. Zaprvé tím předejdeme nepříjemným překvapením a rizikům, která mohou vzniknout, pokud otopná soustava nefunguje správně. Zadruhé díky tomu můžeme výrazně ušetřit. Základní kontrolu můžeme provést jednoduše svépomocí, pro náročnější údržbu nebo vystavení revizních zpráv je třeba kontaktovat odborníka.

Čistý a odvzdušnění radiátor, základ spokojené domácnosti

Jako první podrobte kontrole radiátory. Není potřeba hledat telefonní číslo technika. Připravit je na dlouhou zimu zvládne každý sám. Topné těleso zkontrolujte pohledem. Žebroví musí být čisté, bez prachu a nezakouřené. Jinak se snižuje účinnost. Nánosů nečistot se jednoduše zbavíte vysavačem.

 

Zaizolujte teplovodní potrubí

Vedou vám doma trubky s teplou vodou přes nevytápěné místnosti? Zateplete je. Zabráníte zbytečným únikům tepla.

 

Kohoutky topení mohou být puštěné na plný výkon, ale když nebudou radiátory odvzdušněné, bude doma zima jako na Sibiři. Dvojnásob to platí pro byty v posledním patře. Vzduch v topení citelně snižuje výhřevnost. Kde se v radiátorech bere? Mohou za to miniaturní netěsnosti ve svárech. Vzduchové bubliny vznikají také při rychlém napouštění vodou. Kromě snížené výhřevnosti se zavzdušněné radiátory projevují zvukově. Hlasitě bublají.

Jestli máte na kraji topení malé ventily, pak problém vyřešíte velmi snadno. Připravte si kbelík a ventily pomalu povolte. Kromě vzduchu se po čase začne řinout i voda. Ve chvíli kdy plynule vytéká, je radiátor v pořádku. Pokud bydlíte v bytovém domě a nemáte na topení ventily, raději svěřte vyhánění vzduchu z trubek odborníkům. Je totiž potřeba součinnost s ostatními partajemi.

V mnoha domácnostech brání příjemné pokojové teplotě více či méně nenápadné překážky. Teplo z topného tělesa se rozvádí pomocí vzduchu, který se zahřívá a následně proudí dále do místnosti. Proto radiátor nesmí být zastavěný a při rozmisťování nábytku se s tím musí počítat. Proudění horkého vzduchu překáží i záclony a těžké závěsy visící přes topení. Nezapomeňte, že radiátor neslouží ani jako sušák na prádlo. Vadí i ručníky nebo tašky pověšené přes regulační termostatické hlavice.

Kontrola krbů, krbových kamen a kotlů na pevná paliva

Majitelé krbů, kamen a kotlů na pevná paliva by měli kontrolu provádět ideálně ihned po skončení topné sezóny. Platí však pravidlo lepší pozdě než-li vůbec. Pokud jste tedy kontrolu v minulosti neprovedli, určitě to co nejdříve napravte. Demontujte a očistěte kouřové clony a rošty a nezapomeňte ani na spalinovou komoru. Tu můžete očistat například pomocí ocelového kartáče. S kouřovody vám pak pomohou speciální tvarovky, které jednoduše prostrčíte čistícími otvory.  

Dále je třeba prověřit samotné topidlo. Ujistěte se, že není nijak mechanicky poškozené, vyzkoušejte, zda správně těsní a ověřte správnou funkci všech pohyblivých částí. Důležité je také zkontrolovat před sezónou komín. Pokud byste začali topit a komín by byl příliš zanesený, hrozí otrava oxidem uhelnatým nebo vznícení sazí, které následně zapříčíní požár, proto by ho měl každý rok prohlédnout a pročistit kvalifikovaný kominík.   

tip Pod pojmem kotlíková dotace si představíte několikagaleonový příspěvek na nákup pomůcek do hodin lektvarů? Omyl! Jedná se o příspěvek až ve výši 127 500 Kč a výměnu kotle. Jak ho získat?

Revizi je třeba provést také v případě, že topíte plynem

Svou pozornost upřete i na údržbu kotle. Kontrolu spalinové cesty, přívodu vzduchu a samotného kotle by měl každoročně provést certifikovaný technik. U plynových kotlů je nutné jednou za tři roky uskutečnit kompletní revizi. Předejdete tím nebezpečným otravám oxidem uhelnatým. Podle údajů hasičů, zemře jen v České republice průměrně 150 lidí. 

Pravidelná údržba kotle vám také ušetří spoustu peněz. Například taková drobnost jako zanesení tepelného výměníku sazemi sníží účinnost kotle o 10 %. Návštěva servisního technika stojí několik stokorun. V případě, že má váš kotel už nejlepší léta za sebou (je starší než 10 let), určitě není od věci začít pomýšlet na jeho výměnu. Od státu na to můžete získat dotaci až ve výši 85 % z celkových nákladů.

Tip nakonec: Proveďte modernizaci regulačního systému

Pokud toužíte po snížení svých nákladů za vytápění, jednou z možností je výměna termostatu. Výběr moderních řídících jednotek je široký a většina z nich vám umožní nastavit stálou teplotu, a to i na dálku. Své topení můžete ovládat například přes mobilní telefon, notebook nebo tablet. Nikdy se vám tak nestanete, že přijedete a doma bude podobné klima jako v mrazničce.

Ušetřete průměrně 4 644 Kč ročně za plyn a navíc získejte 1 500 Kč bonus!
 

Chcete ušetřit za palivo a méně kouřem obtěžovat své okolí?

Ve Výzkumném energetickém centru (VEC) se problematice malých spalovacích zařízení pro vytápění domácností věnují již více než 20 let. Zkušenosti celého týmu zkušebny byly formulovány do SMOKEMANova desatera správného topiče, které zní takto:

SMOKEMANovo desatero správného topiče

  • Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z tvého komína.
  • Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
  • Nespaluj odpadky.
  • Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus.
  • Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas.
  • Pravidelně čisti kotel a komín.
  • Používej moderní kotel či kamna.
  • Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C.
  • Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.
  • Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused.
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 9