Výpočet ceny elektřiny - jak se vyznat v ceně

 

Rádi byste si srovnali platby za elektřinu a třeba si i našli nového výhodnější dodavatele, ale nevíte odkud začít? Začněte tím, že zjistíte, co vše v rámci faktury za elektřinu platíte a jak se provádí výpočet ceny elektřiny.

 

Přehled: Výpočet ceny elektřiny

 • regulovaná část - stanovuje ERÚ
 • neregulovaná část - stanovuje dodavatel
 • DPH 21 % - přičítá se ke koncové ceně
 • Daň z elektřiny - 28,30 Kč za každou MWh
 

Cenu elektřiny tvoří několik složek, které se všechny určitou měrou podílejí na konečné částce uvedené na Vaší faktuře. Zákazník dostává vyúčtování ve formě jedné faktury, nicméně částka je ve skutečnosti rozdělena mezi více subjektů. Část ceny směřuje k obchodníkovi s elektřinou, kterému se platí přímo za tzv. silovou elektřinu, a část míří k distributorovi za zajištění dopravy elektřiny. Nejpodstatnější pro zákazníka je však informace, že část ceny určuje výhradně obchodník. Zákazník tak její výši může ovlivnit správnou volbou dodavatele.

kabely 

Tato část je tzv. neregulovanou složkou, která tvoří značnou část ceny elektřiny a která je určována trhem a dodavatelem. U jednotlivých prodejců elektřiny se liší a jelikož si dodavatele může každý volně vybrat, vzniká volbou výhodného prodejce prostor pro úsporu. Druhá část ceny se pak označuje jako regulovaná, jelikož je pevně stanovena státem.

Regulovaná část ceny elektřiny

Regulovaná část zahrnuje:

 • cena za přepravu elektřiny
 • cena za distribuci elektřiny
 • cena za službu operátora trhu
 • příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů

Regulovanou část ceny předepisuje Energetický regulační úřad (ERÚ) vždy podle dané distribuční oblasti. V rámci jedné oblasti je cena pro všechny dodavatele shodná a je určena na pokrytí nákladů distributora elektřiny. Jelikož distributor je nám vždy přidělen na základě lokality a nelze ho měnit, není možné jakkoli ovlivnit výši regulované složky ceny elektřiny, kterou zaplatíme.

Neregulovaná část ceny elektřiny

Neregulovaná část zahrnuje:

 • cena za silovou elektřinu (komodita)
 • obchodní marže dodavatele
 • náklady na činnost dodavatele

Neregulovaná část ceny představuje hlavně cenu za tzv. silovou elektřinu, neboli odebranou komoditu. Její výši určuje každý obchodník s elektřinou na základě své obchodní strategie a aktuálního vývoje trhu. Tato část tvoří značnou část celkové ceny a vytváří rozdíly v cenových nabídkách jednotlivých dodavatelů. Jelikož si dodavatele může každý vybrat podle svého uvážení, je jasné, že neregulovaná složka je právě to, co je potřeba sledovat při výběru dodavatele.

DPH

K součtu regulované a neregulované části ceny elektřiny se na na výsledné faktuře připočítává ještě daň z přidané hodnoty. Aktuální sazba DPH pro elektrickou energii je 21 %. Zákazník by měl být vždy jasně informován, zda jsou ceny v nabídce uváděny s nebo bez DPH.

Daň z elektřiny

Daň z elektřiny se kromě elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie vztahuje na veškerou vyprodukovanou elektřinu. Má pevně stanovenou výši, která činí 28,30 Kč za každou MWh, a je hrazena koncovým zákazníkem. Od daně mohou být osvobozeny některé energeticky náročné obory a průmysly.

 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 4