Zorientujte se ve vyúčtování plynu

 

Představuje pro vás faktura za zemní plyn španělskou vesnici? Není se čemu divit. Vyznat se v obsáhlém několikastránkovém dokumentu není snadný úkol. V obrazovém průvodci zjistíte, za co, kolik a komu platíte.

Každý dodavatel má svou vlastní podobu vyúčtování. Ačkoli se faktury graficky liší, musí všechny respektovat platnou energetickou legislativu.  

vyúčtování plynu 

1) Nadpis a číslo faktury, logo společnosti a informace zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné.

2) Identifikační údaje dodavatele včetně adresy firmy, IČ a DIČ + vaše jméno, zákaznické číslo, adresu odběrného místa.

3) Vaše jméno a adresa.

4) Variabilní symbol, který slouží k identifikování platby. Pokud byste při placení uvedli špatný VS, hrozí, že vám nebude platba započtena. Na úvodní stránce každého vyúčtování naleznete také datum splatnosti a číslo účtu dodavatele.  

Neplaťte za plyn víc, než musíte. Správnou volbou dodavatele můžete ušetřit tisíce korun ročně!

5) Sdělení od dodavatele.

6, 7) Rekapitulace - Sem míří oči všech zákazníků. Z přehledné tabulky byste se měli okamžitě dozvědět, jestli budete doplácet nebo na vás čeká odměna v podobě přeplatku. Dodavatelé jsou povinni uvádět fakturované částky s daní a bez ní, také zde najdete částku, kterou jste zaplatili na zálohách.

Přeplatky do 100 Kč, respektive do 200 Kč (záleží na podmínkách dodavatele) se nevracejí, ale převedou se do následujícího fakturačního období.

8) Dle spotřeby za minulého zúčtovací období vám dodavatel navrhne nový splátkový kalendář. Pokud nesouhlasíte s frekvencí plateb nebo výší záloh, máte právo na změnu. Právě z důvodu možné reklamace se nová výše zálohy zohledňuje až po dvou měsících od data vystavení faktury. 

vyúčtování plynu 

Poznámka

Na naší ukázce chybí:

Detail spotřeby

Detailní nástin spotřeby slouží k dodatečné kontrole. Spotřeba se uvádí jak v m³, tak MWh. Zjistíte též počáteční či konečný stav plynoměru. Informace o tom, jakým způsobem proběhl odečet plynoměru, se maskuje pod nic neříkající kódy. V případě ukázkové faktury se jedná o varianty „03“ a „A“. Zkratka „03“ říká, že proběhl fyzický odečet pomocí načtení čárového kódu. Zatímco označení „A“ se používá pro automatický odhad.

Lámete si hlavu nad tím, proč plynoměr udává spotřebu v metrech krychlových, ale nakonec platíte za megawatthodiny? Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita není vždy stejná. Spálením 1 m³ plynu ze dvou různých zdrojů může vzniknout rozdílné množství energie. Právě energetickou efektivitu udává spalné teplo. Průměrná hodnota 1 m³ = 10,55 kWh.

Poslední neznámou položkou v tabulce je přepočítací neboli objemový koeficient. Jedná se o číslo, které se používá k přepočtu objemu plynu naměřeného plynoměrem. Tato hodnota se mění v závislosti na teplotě a tlaku okolního prostředí. Právě přepočítací koeficient slouží jako korekce, aby nedocházelo k nepřesnostem ve vyúčtování.

Platba za distribuci a služby operátora trhu

Konečné ceny plynu se skládají z více částí. Zjednodušeně se dá říct, že platíte nejen za odebranou energii, ale i za provoz přenosové soustavy. Právě poplatky za distribuci míří na údržbu plynovodní sítě. Ceny, napevno stanovuje Energetický regulační úřad. Patří sem i platby za služby operátora trhu, jejichž současná výše odpovídá 2,13 Kč za MWh.

Platba za ostatní služby dodávky

V tabulce ostatní služby najdete prodejní ceny zemního plynu včetně řady dodatkových informací. Komoditní složka ceny udává vaši skutečnou spotřebu. Množství spotřebované energie je vyjádřeno nejen v MWh, ale také v penězích. Stálý měsíční plat je paušál, který dodavateli automaticky platíte bez ohledu na spotřebu.

Obě položky spadají do tzv. neregulovaných poplatků. Jejich výši si určuje každý dodavatel sám na základě své obchodní strategie. Díky tomu dochází i k několika tisícovému cenovému rozpětí mezi společnostmi.

9) Souhrn plateb včetně celkové zaplacené částky.

10) Závěrečná část obsahuje užitečné informace, kontakty na dodavatele i státní instituce. Pokud chcete reklamovat vyúčtování, najdete na úplném konci dokumentu náležité informace.

 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 8