Zorientujte se ve vyúčtování plynu

Představuje pro vás faktura za zemní plyn španělskou vesnici? Není se čemu divit. Vyznat se v obsáhlém několikastránkovém dokumentu není snadný úkol. V obrazovém průvodci zjistíte, za co, kolik a komu platíte.

Přejít do kalkulačky cen plynu

Co najdete na vyúčtování plynu?

Každý dodavatel má svou vlastní podobu vyúčtování. Ačkoli se faktury graficky liší, musí všechny respektovat platnou energetickou legislativu.

Faktura plyn 1.jpg

1) Nadpis a číslo faktury, logo společnosti a informace, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné

2) Identifikační údaje dodavatele včetně adresy firmy, IČ a DIČ + vaše jméno, zákaznické číslo, adresa odběrného místa

3) Vaše jméno a adresu

4) Variabilní symbol, který slouží k identifikování platby. Pokud byste při placení uvedli špatný VS, hrozí, že vám nebude platba započtena. Na úvodní stránce každého vyúčtování naleznete také datum splatnosti a číslo účtu dodavatele. 

5) Sdělení od dodavatele

6, 7) Rekapitulace – sem míří oči všech zákazníků. Z přehledné tabulky byste se měli okamžitě dozvědět, jestli budete doplácet, nebo na vás čeká odměna v podobě přeplatku. Dodavatelé musí uvádět fakturované částky s daní a bez ní, také zde najdete částku, kterou jste zaplatili na zálohách.

Přeplatky do 100 Kč, respektive do 200 Kč (záleží na podmínkách dodavatele) se nevracejí, ale převedou se do následujícího fakturačního období.

8) Dle spotřeby za minulé zúčtovací období vám dodavatel navrhne nový splátkový kalendář. Pokud nesouhlasíte s frekvencí plateb nebo výší záloh, máte právo na změnu. Právě z důvodu možné reklamace se nová výše zálohy zohledňuje až po dvou měsících od data vystavení faktury. 

plyn 2.jpg

9) Souhrn plateb včetně celkové zaplacené částky

10) Závěrečná část obsahuje užitečné informace, kontakty na dodavatele i státní instituce. Pokud chcete reklamovat vyúčtování, najdete na úplném konci dokumentu náležité informace.

Podívat se na aktuální ceny plynu

Ptáte se nás

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky.

V případě plynu, který se k nám do ČR dodává, jde z jednoho m³ získat přibližně 0,0105 MWh. To znamená, že spotřebu naměřenou v m³ můžeme přibližně přepočítat na MWh. Stačí spotřebu v kubících vynásobit číslem 0,0105.

Stačí použít vzoreček 1 m³ = 10,55 kWh.

Spalné teplo určuje, kolik tepla získáte spálením jednoho kubíku. Odvíjí se tedy od jakosti zemního plynu. Čím kvalitnější plyn, tím vyšší spalné teplo a více spotřebované energie. Spalné teplo se pohybuje většinou kolem 10,7 kWh/m³. Kvalitu plynu si můžete zkontrolovat na webových stránkách vašeho distributora. 

Objem zemního plynu se může proměňovat podle toho, kam se čerpá. Vysoko v horách se jeho objem bude o maličko lišit oproti teplému údolí. 

Objemový koeficient, který se obvykle téměř rovná 1, má odstraňovat tuto odchylku. Dodavatel vynásobí spotřebu koeficientem a vyrovná tak rozdíl, který vznikl někde mezi plynárnou a vaším plynoměrem

Nenašli jste odpověď?

Napište nám – a my hned odpovíme.

Poslat zprávu

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.