Jak přepočítat spotřebu plynu z m³ na kWh?

Od roku 2001 se k vypočítání spotřeby, a tedy i konečné ceny za plyn, používá kilowatthodina (kWh) místo metrů krychlových (m³, kubík). Počet odebraných kWh totiž přesněji odráží, kolik energie jste skutečně spotřebovali. Většina plynoměrů ale měří v metrech krychlových, dodavatel proto při vystavování faktury musí přepočítat spotřebu z m³ na kWh. 

POROVNAT DODAVATELE PLYNU

Orientační přepočet

Pokud vám stačí jen orientační přepočet, pak je obecně uznávaný převod: 1 m³ = 10,55 kWh. Nejde ale o pravidlo vytesané do kamene.

Přesný převod spotřeby plynu z m³ na kWh

Ve skutečnosti je přepočet spotřeby plynu trochu složitější. Ve vyúčtování možná najdete podobný výpočet:

převod spotřeby plynu z m3 na kWh

K převodu spotřeby z m³ na kWh potřebuje dodavatel znát objemový koeficient, spalné teplo vašeho plynu a samozřejmě počet odebraných kubíků. Jak tyto údaje získá?

Spotřebu mu nahlásí distributor, který u vás doma provedl odečet. Sami si můžete spotřebu zkontrolovat samoodečtem plynu.

Zemní plyn mění svůj objem v závislosti na okolní teplotě a tlaku. Pokud máte například chatu vysoko v zasněžených horách, pak bude mít místní plyn o malounko jiný objem než u vás doma v teplém údolí. Objemový koeficient, který se obvykle téměř rovná 1, slouží k odstranění této odchylky. Dodavatel vynásobí spotřebu koeficientem a vyrovná tak rozdíl, který vznikl někde mezi plynárnou a vaším plynoměrem.

Spalné teplo určuje, kolik tepla získáte spálením jednoho kubíku. Odvíjí se tedy od jakosti zemního plynu. Čím kvalitnější plyn, tím vyšší spalné teplo a více spotřebované energie. Spalné teplo se pohybuje většinou kolem 10,7 kWh/m³. Kvalitu plynu si můžete zkontrolovat na webových stránkách vašeho distributora (v hlavním městě Pražská plynárenská, v jižních Čechách společnost EG.D a ve zbytku České republiky RWE).

INFO

Zatímco v případě výhřevnosti se předpokládá, že se voda obsažená v zemním plynu při spalování změní v páru a tím to pro ni hasne, u spalného tepla se počítá, že pára zkondenzuje a zkapalní.

Srovnat ceny plynu

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2023 Ušetřeno.cz s.r.o.