Jak si spočítat cenu za elektřinu?

 

Chtěli byste si umět spočítat cenu za elektřinu, ale nevíte jak na to? Přinášíme jednoduchý návod, kde vám krok po kroku poradíme. Díky němu si snadno zjistíte, kolik můžete ušetřit na změně dodavatele.

jak si spočítat cenu za elektřinuNebude lepší náš jednoduchý srovnávač cen elektřiny místo kalkulačky? 

Cena za elektřinu je na základě požadavků Energetického zákona rozdělena do dvou částí. Regulovaná část představuje poplatky za distribuci a neregulovaná část zahrnuje samotnou spotřebu silové elektřiny. Dvojí rozdělení může někoho vyděsit natolik, že se do žádných počtů ani nedá. Když ale víte jak na to, není to složité.

1. krok: Zjistěte regulovanou část cenu elektřiny

Regulovaná část ceny je pevně daná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), který ji každoročně stanovuje. Vždy se odvíjí od dané distribuční oblasti, ve které žijete. Zahrnuje v sobě:

  • Cena za distribuci elektřiny,
  • Pevná měsíční cena za příkon (jistič)
  • Cena systémových služeb,
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE),
  • Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů (OZE)

Výše ceny bývá nejčastěji uvedena v ceníku vybraného dodavatele – hledejte pod názvem "regulované platby".

TIP

Pozor na správné jednotky!

Počítejte vždy ve stejných jednotkách. Platí, že 1 MWh = 1 000 kWh.

 

Výpočet regulované části ceny elektřiny při jednotarifní sazbě

(roční spotřeba * cena distribuce elektřiny za kWh) + (měsíční platba za jistič * 12) + (roční spotřeba * cena systémových služeb za kWh) + (roční spotřeba * cena za činnost operátora trhu za kWh) + (roční spotřeba* příspěvek na OZE za kWh)

Výpočet regulané části ceny elektřiny při dvoutarifní sazbě

(roční spotřeba * cena distribuce elektřiny ve VT za kWh) + (roční spotřeba * cena distribuce elektřiny v NT za kWh) +(měsíční platba za jistič * 12) + (roční spotřeba * cena systémových služeb za kWh) + (roční spotřeba * cena za činnost operátora trhu za kWh) + (roční spotřeba* příspěvek na OZE za kWh)

Aby byl výsledek správný, musí být roční spotřeba počítána v kWh.

2. krok: Vypočtěte si svou roční spotřebu

Neregulovaná část ceny elektřiny stanovují samotní dodavatelé na základě obchodní strategie a aktuální situace na trhu. Díky liberalizaci trhu si můžete svobodně vybrat dodavatele a tím ovlivnit tuto část ceny.

Neregulovaná část zahrnuje:

  • cena za silovou elektřinu (to, co spotřebujete)
  • Pevná platba dodavateli

Výše ceny bývá rovněž uvedena v ceníku vybraného dodavatele a závisí na vybrané distribuční sazbě. Vaši roční spotřebu elektřiny, kterou budete ve výpočtu potřebovat, najdete ve vašem posledním vyúčtování elektřiny.

Výpočet neregulované části ceny elektřiny při jednotarifní sazbě

(roční spotřeba v kWh * cena za kWh) + (pevná platba * 12)

Výpočet neregulované části ceny elektřiny při dvoutarifní sazbě

(roční spotřeba v kWh ve VT * cena za kWh) + (roční spotřeba v NT * cena za kWh) + (pevná platba * 12)

3. krok: Sečtěte obě části a získáte základ ceny elektřiny

Základ celkové ceny za elektřinu získáte součtem regulované a neregulované části ceny.

Víte, kolik ušetříte změnou dodavatele?Zjistit

4. krok: Připočtěte daň z elektřiny

K celkové platbě za elektřinu je třeba připočítat daň z elektřiny, která v současné době činí 28,30 Kč/mWh. Při násobení si dejte pozor na správné jednotky!

Výpočet daně z elektřiny

(Regulovaná část ceny elektřiny + neregulovaná část ceny elektřiny v mWh) * 28,30
Výslednou částku připočtěte k základu celkové ceny (3. krok).

5. krok:  Připočtěte DPH

K součtu na závěr připočítáte daň z přidané hodnoty, která je 21 %.

Výpočet konečné částky na faktuře

(celková cena včetně daně z elektřiny) * 1,21

TIP

…nechte si raději pomoci od nás!

Jde vám z těchto počtů hlava kolem? Čas i vrásky na čele ušetříte s naší kalkulačkou cen elektřiny, ve které si na základě vaší roční spotřeby, distribuční oblasti, sazby a typu jističe přesně vypočítáte, kolik byste mohli ušetřit s jiným dodavatelem.

 

 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 6