Výpočet ceny plynu

 

Nerozumíte položkám na Vaší poslední faktuře za plyn? Pak pro Vás bude těžké rozhodnout se o změně dodavatele. Podívejte se proto, co tvoří výpočet ceny plynu , komu se jednotlivé části ceny poukazují a kdo stanovuje jejich výši.

Výpočet ceny plynu
  • regulovaná část - tvoří přes 19 % ceny
  • neregulovaná část - tvoří téměř 81 % ceny
  • DPH 21 % - přičítá se ke koncové ceně plynu
  • Daň ze zemního plynu - neplatí pro domácnosti
 

Cena plynu se skládá z více složek, které jsou poukazovány různým subjektům. Vy jako koncový zákazník sice dostáváte pouze jednu fakturu s jedinou koncovou částkou, ale tato částka ve skutečnosti směřuje z části k dodavateli plynu, který je obchodníkem s plynem jako komoditou, a z části k distributorovi plynu, který zajišťuje dodávku a transport plynu. Asi nejdůležitější věcí, kterou je ale o ceně plynu potřeba vědět, je to, že zatímco jedna část ceny je regulovaná státem, zbytek ceny je neregulovaný a určovaný jen obchodníkem.

Regulovaná část tvoří přibližně 19 % ceny a stanovuje ji Energetický regulační úřad (ERÚ). Je to částka daná a nelze ji jakkoli ovlivnit či měnit. Oproti tomu neregulovaná část (asi 81 % z celkové ceny) je řízena trhem a stanovuje ji sám dodavatel podle svého uvážení. Tato část ceny se logicky u každého prodejce plynu liší, a správnou volbou dodavatele tak vzniká prostor pro úsporu.

Regulovaná část ceny plynu

Regulovaná část zahrnuje:

  • cena za přepravu plynu
  • cena za distribuci plynu
  • cena za službu operátora trhu

Regulovaná část je stanovována Energetickým regulačním úřadem. Její výše je pevně určena pro každou distribuční oblast a je tedy u všech dodavatelů dané oblasti stejná. Představuje náklady distributora plynu, kterému je také poukazována. Regulovanou část ceny nemůžeme jakkoli ovlivnit, protože distributor plynu a distribuční soustava jsou nám přiděleny na základě lokality. Distributora plynu si na rozdíl od dodavatele vybrat nelze.

Neregulovaná část ceny plynu

Neregulovaná část zahrnuje:

  • cena za plyn jako komoditu
  • obchodní marže dodavatele
  • náklady na činnost dodavatele

Neregulovanou část určují výhradně jednotliví dodavatelé na základě situace na trhu a své obchodní strategie. Jelikož tato část tvoří tři čtvrtiny z konečné ceny plynu, je jasné, že výrazně ovlivňuje, kolik za plyn zaplatíme my jako zákazníci. Proto Vás právě neregulovaná část bude zajímat při porovnání cen plynu, jelikož je to ta část, která způsobuje rozdíly v nabídkách dodavatelů. Dodavatele si totiž může každý vybrat svého.

DPH

K součtu regulované a neregulované části ceny plynu se na na výsledné faktuře připočítává ještě daň z přidané hodnoty. Jen tak je výpočet ceny plynu úplný. Aktuální sazba DPH pro plyn je 21 %. Zákazník by měl být vždy jasně informován, zda jsou ceny v nabídce uváděny s nebo bez DPH.

Daň ze zemního plynu

Daň ze zemního plynu se vztahuje pouze na právnické osoby a podnikatele. Upravuje ji vyhláška z 1. ledna 2008, kde je také stanoveno, že domácnosti jsou od této daně osvobozené.

 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 19