ČEZ Prodej, a. s.

  1. Společnost ČEZ Prodej, a. s. vznikla v rámci velké energetické Skupiny ČEZ a jedná se o jednu z procesních společností Skupiny ČEZ.
  2. Byla založena roku 2005, kdy pod ní přešly postupně všechny obchodní části regionálních energetických společností společně včetně zákazníků, smluv a všech závazků.
  3. Založením společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. došlo především ke sjednocení produktové nabídky napříč Skupinou, ustálení nabízených služeb a servisu a zlepšení kvality. 

Více informací o ČEZ Prodej, s.r.o.

  • Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., vykonává svou činnost od 1. 1. 2006.
  • Má k dispozici tým asi 250 lidí, kteří fungují jako zprostředkovatelé obchodního kontaktu mezi Skupinou ČEZ a zákazníky.
  • Tento tým poskytuje také podporu obchodním zástupcům a zajišťují marketingové aktivity Skupiny.
  • Společnost vlastní od roku 2009 licenci pro obchod s plynem, licenci pro obchod s elektřinou získala v roce 2010.

ČEZ Prodej, a. s.
Oficiální webové stránky
www.cez.cz

IČ:
27232433
Kontaktní telefon:
800810820
Zelená linka:
840 84 08 40
Kontaktní e-mail:
cez@cez.cz