NÁVOD: Zrušení stavebního spoření

Chcete vypovědět stavební spoření a nepřijít o státní příspěvky? Připravili jsme pro vás přehledný návod, jak postupovat. 

Porovnat stavební spoření

Co se hodí vědět, než zrušíte stavební spoření?

Stavební spoření můžete vypovědět kdykoliv, doporučuje se ale počkat do konce vázací doby – obvykle 6 let. 

Pokud totiž spoření ukončíte před koncem vázací doby, přijdete o veškerou připsanou státní podporu. Spořitelny si navíc za předčasné ukončení spoření často účtují mastné poplatky.

Po uplynutí vázací doby máte nárok na vyplacení plné výše uspořené částky. Do ní se počítají vklady, státní podpora, úroky a úroky ze státní podpory. 

Výpovědní lhůta pak trvá standardně 3 měsíce. Ta začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Pokud tedy zrušíte stavební spoření 11. dubna, 3měsíční výpovědní lhůta začne běžet až 1. května.

Smlouva je ukončena k poslednímu dni výpovědní lhůty. Peníze obdržíte na účet, poštovní poukázkou, případně jinou formou (šek, hotovost). Záleží na tom, jak se spořitelnou dohodnete.

Jak vypovědět stavební spoření?

Výpověď stavebního spoření před uplynutím zákonem stanovené doby

Ukončení stavebního spoření dříve, než uplyne 6leté vázací období, je krajně nevýhodné. 

Pokud ale potřebujete finance, je možné k tomuto kroku přistoupit. Počítejte s tím, že předčasná výpověď má nemalé finanční dopady. Nepřijdete o vložené peníze, ale seberou vám veškerou připsanou státní podporu, a často zaplatíte ještě poplatek spořitelně. 

Výpověď je nejsnazší podat osobně na pobočce. Pro jistotu si s sebou vezměte 2 doklady totožnosti. 

Zrušení stavebního spoření poštou je obvykle trochu komplikovanější. Standardně je nutné najít vzor výpovědi na stránkách spořitelny, vytisknout, vyplnit, úředně ověřit podpis a zaslat na adresu spořitelny.

 

Výpověď z důvodu úmrtí vlastníka spoření

Pokud majitel stavebního spoření zemře, automaticky smlouva přechází na zákonného dědice nebo dědice uvedeného v závěti. 

Více dědiců se musí vzájemně vypořádat. Když k dohodě nedojde, smlouva okamžikem smrti spořícího zaniká. Předmětem dědictví zůstane pouze uspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni jeho úmrtí.

 

Výpověď stavebka, když je majitelem nezletilé dítě

Už uběhlo 6 let od založení stavebního spoření 

Všichni zákonní zástupci na pobočce spořitelny prokážou, že jsou skutečně zástupci pomocí občanských průkazů a rodného listu dítěte. Následně všichni zástupci podepíšou žádost o ukončení stavebka a je hotovo. 

Stavebko je možné vypovědět i poštou. Spořitelně je nutné zaslat vyplněnou žádost o zrušení smlouvy s úředně ověřenými podpisy všech zástupců a kopii rodného listu dítěte. 

Ještě neuběhlo 6 let od založení stavebního spoření

V takovém případě je nutný souhlas opatrovnického soudu. Postup je složitý a zdlouhavý. Pokud je toto váš případ, pak doporučujeme obrátit se na finančního poradce, zaměstnance spořitelny nebo právníka.

 

Výpověď vám může dát i spořitelna

K této výpovědi dochází zpravidla u starých smluv. Těm už skončila vázací smlouva a zároveň bylo dosaženo cílové částky

Klientům se dále úročí úspory sazbou, která byla stanovena v době, kdy smlouvu uzavírali. Tomu spořitelny chtějí předejít. Proto svým zákazníkům nejdříve nabízejí možnost přejít na aktuálnější tarif. Pokud dotyčný nabídku neakceptuje, následně smlouvu vypoví.

Pokračovat do kalkulačky stavebního spoření

Úvěry a překlenovací úvěry ze stavebního spoření

Nacházíte se ve fázi, kdy stále spoříte? Spořitelnu můžete požádat o úvěr ze stavebního spoření.

Řádný úvěr

Řádný úvěr vám odsouhlasí jen v případě, že už nejméně 2 roky spoříte a máte naspořeno cca 40 % z cílové částky. Požadavky se u jednotlivých spořitelen lehce odlišují. Také musíte dosáhnout určité výše hodnotícího čísla. To je proměnná, jejíž výše narůstá s přibývajícím časem vašeho spoření a naspořenou částkou. 

Překlenovací úvěr

Pokud na řádný úvěr nedosáhnete, můžete zkusit zažádat o úvěr překlenovací. Tento tzv. meziúvěr, kdy vám spořitelna půjčí cílovou částku, můžete čerpat prakticky ihned po založení stavebního spoření. Slouží právě k překlenutí období, kdy nesplňuje podmínky pro získání úvěru řádného.

Rozdíl mezi překlenovacím úvěrem a půjčkou je ten, že se nesplácí. Platit musíte pouze dohodnutý úrok. Vedle toho samozřejmě musíte posílat peníze na stavební spoření.

Ptáte se nás

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky.

Mezi největší výhody stavebního spoření patří státní podpora ve výši 10 % z ročně naspořené částky, a to až do výše 2 000 Kč. Ta dělá ze stavebního spoření jeden z nejvýhodnějších a nejméně rizikových produktů určených ke zhodnocení financí. Vklady i úroky jsou navíc pojištěny až do výše 100 000 eur. 

Termínovaný vklad nabízí mnohem vyšší zhodnocování vašich peněz než spořicí účet. Neslouží ale ke každodenní činnosti a finanční prostředky z něj lze vybírat jen v předem zvoleném čase (např. určitý den v roce). 

S naším online srovnáním spořicích účtů je to hračka. Produkty si můžete srovnat podle úrokové sazby či nákladů na vedení, které si mezi sebou porovnáte a najdete ten nejvýhodnější. Sledujte zejména výši úroků. Ta udává, kolik vám peníze vydělají. Ruku v ruce s ní jdou i pásma úročení, která určují, v jaké výši se bude váš vklad úročit. Důležité jsou i poplatky – nejen za vedení účtu, ale i za další služby, které se k účtu vážou. Některý spořicí účet má navíc povinný minimální vklad či zůstatek. Ne každému to musí vyhovovat.

Nenašli jste odpověď?

Napište nám – a my hned odpovíme.

Poslat zprávu

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2023 Ušetřeno.cz s.r.o.