Kdo je distributor elektřiny

 

Málokoho asi napadne, když si doma rozsvítí světlo, jak dlouhou a strastiplnou cestu musela elektřina urazit. O spojení mezi elektrárnou a koncovým zákazníkem se starají distributoři. Kolik jejich služby stojí a jaká společnost se stará o vaše pohodlí?

distributor elektřiny 

Bezproblémovou a bezporuchovou dodávku elektrické energie v České republice hlídají tři distributoři. Licenci drží ČEZ, E.ON a PRE. Jižní Čechy, jižní Morava a část Vysočiny spadá pod distribuci společnosti E.ON. Pražská energetika (PRE), jak už plyne z názvu, spravuje území hlavního města, Říčan a přilehlého okolí. O největší část energetické soustavy se stará ČEZ Distribuce. Protože je naše země pevně rozdělena na tři distribuční území, je jasné, že svého distributora nemůžete změnit. Je vám přidělen na základě regionální příslušnosti.distributor 

Jak se liší distributor a dodavatel?

Distributor se stará o fungování energetické soustavy. Tu tvoří desítky tisíc kilometrů drátů velmi vysokého napětí, vysokého napětí a nízkého napětí. Součástí jsou také měřící, ochranné a zabezpečovací systémy. Distributoři musí provádět inspekci a udržovat vše v chodu. Když například vinou vichřice spadne vedení, musí distributor rychle zareagovat a dodávky elektřiny neprodleně obnovit. Na distributora se také obrátíte, když potřebujete připojit k elektrické soustavě.  

Dodavatel elektrické energie je pouhý obchodník, od kterého kupujete elektrickou energii. Zajímá vás, jak probíhá změna dodovatele elektřiny?

Kde vás vyjde elektřina nejlevněji?Přejít do kalkulačky

Cenu elektřiny tvoří:

  • cena za odebranou jednotku energie 
  • měsíční poplatek  
  • poplatek za distribuci 
  • měsíční poplatek za rezervovaný příkon 
  • příspěvek na podporované zdroje 
  • poplatek za systémové služby 
  • poplatek operátorovi trhu 
  • daň z elektřiny

Udržovat přenosovou soustavu v provozu si vyžaduje značné investice. Kolik za služby distributora zaplatíte, závisí na Energetickém regulačním úřadu, který stanovuje výši regulovaných poplatků. Ty z celkového vyúčtování tvoří zhruba 55 %. Kromě distribuce přispíváte i na podporu obnovitelných zdrojů či na služby operátora trhu. Menší část celkové ceny tvoří poplatky za silovou elektřinu, tedy to co skutečně spotřebujete.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 8