Cena plynu se mění i několikrát do roka

 

Na změny cen plynu k 1. lednu je většina lidí zvyklá a nijak se jim nepodivuje. Věděli jste ale, že ceny plynu mění dodavatelé i v průběhu celého roku? Přečtěte si, jak mají být tyto změny řádně provedeny a včas nahlášeny zákazníkům.

sporak 

Český trh s plynem je liberalizovaný a panuje na něm konkurenční tržní prostředí. Ceny jsou určovány situací na trhu, a proto se neustále vyvíjejí a mění. Každá společnost má jinou strategii, podle které změny cen komodity promítá do cenové nabídky pro koncového zákazníka. Pro nás jako zákazníky je ale výsledek vždy pouze jeden - částka na našem vyúčtování se změní a to obvykle směrem nahoru, protože trendem vývoje cen v posledních letech je zdražování.

Zákonitosti ve změnách cen plynu

Kdo a kdy plyn zdražuje?

Za zdražením plynu mohou stát dva subjekty - distributor plynu, který určuje tzv. regulovanou cenu plynu, a dodavatel, který stojí za neregulovanou složkou ceny plynu (více o skladbě ceny plynu v článku Výpočet ceny plynu).

  • Ze strany distributora, jehož ceny určuje Energetický regulační úřad, dochází ke změnám cen jen jednou za rok a to vždy s platností k 1. lednu.
  • Dodavatel naopak může provést změny víckrát do roka, obvykle tak činí vždy k začátku každého kalendářního čtvrtletí, tzn. k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.

Změny cen ze strany distributora dodavatelská společnost nemůže nijak ovlivnit, protože zdražení určuje ERÚ, potažmo stát. Na druhou stranu zbytek ceny určuje dodavatel sám a v rámci své obchodní strategie s ní může pracovat. Někteří dodavatelé proto například v rámci speciálních tarifů nabízejí fixaci svých cen plynu na dané období. Jiní zase volí politiku zdražování jednou za rok nebo naopak mění ceny průběžně po celý rok.

Co má vliv na cenu plynu?

Cenu plynu ovlivňuje celá řada faktorů, které se dají shrnout pod označení jako "obchodní strategie společnosti" nebo "situace na trhu". Co si pod tím ale představit?

  • Hlavním faktorem pro určení ceny plynu je zdroj, ze kterého obchodník plyn kupuje. Jde-li například o zdroj vystavený určitému riziku, projeví se to zvýšením ceny plynu na burze a tím i zvýšením ceny pro koncového zákazníka.
  • Cena zemního plynu je závislá i na změnách v ceně ropy, na které reaguje se zpožděním několika měsíců. Dojde-li tedy ke zvýšení cen ropy, dojde také ke zdražení plynu a naopak.
  • Tak jako vše ovlivňuje cenu plynu také celková situace na světových trzích. Vliv má například aktuální postavení koruny vůči americkému dolaru.
  • Do ceny plynu se promítá i ekonomicko-politická situace ve světě či určitých regionech.
  • V neposlední řadě pak cenu plynu ovlivňuje i přístup a způsob obchodování každého dodavatele.

Jak má být změna cen oznámena?

Každý dodavatel má právo ceny měnit podle svého uvážení, situace a strategie. Nicméně, aby byla zachována ochrana zákazníka, jsou zákonem stanovena pravidla, kterými se při změně ceníku musí řídit každý dodavatel.

Energetický zákon nařizuje všem dodavatelům povinnost ohlásit klientovi plánovanou změnu ceny vždy nejpozději 30 dnů před tím, než upravené ceny vstoupí v platnost. Toto opatření je stanoveno především proto, aby měl zákazník v případě nespokojenosti s novým ceník možnost smlouvu vypovědět a odstoupit od ní. Pokud společnost oznamovací lhůtu 30 dnů nedodrží, může být potrestána pokutou ve výši až 15 milionů korun.

 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 4