Mýty o oddlužení

 

Oddlužení fyzických osob neboli osobní bankrot je v České republice poměrně novou věcí, kolem které stále panuje mnoho nejasností. Udělejte si tedy v problematice oddlužení pořádek přečtením následujících řádků, které vyvracejí nejčastější omyly!

 

Oddlužení je řešením pro každou fyzickou osobu ve finančních problémech

dokument 

To rozhodně není pravda! Oddlužení je určeno především na závazky, které mají spotřebitelský původ. Oddlužení je tedy určeno pro fyzické osoby, které nejsou podnikateli. Pokud návrh na povolení oddlužení podá např. osoba samostatně výdělečně činná, soud tento návrh zamítne a na dlužníka vyhlásí konkurz. Institut oddlužení není vhodný ani pro ty, kteří sice již svou podnikatelskou činnost ukončili, ale přesto jim z ní zůstaly neuhrazené závazky. Snaha řešit tyto předchozí závazky oddlužením, by mohla být vnímána jako nepoctivý záměr.Oddlužení je navíc vhodné pouze pro ty dlužníky, kteří jsou v úpadku, což znamená, že musí mít více než jednoho věřitele. Pokud tedy nejste schopni splácet závazek vůči jednomu jedinému věřiteli, není pro Vás oddlužení řešením.

Podat návrh na oddlužení je jednoduché

Opět to není pravda. Rozhodně se nevyplatí dělat samostatně neuvážené kroky. Formulář na oddlužení je relativně složitý a navíc má mnoho povinných příloh. Nikde nesmí být chyba. Uvádíte seznam majetku, závazků, listiny prokazující úpadek a mnoho dalšího. Chyba ve formuláři vede v tom lepším případě k zastavení procesu oddlužení, v tom horším soud místo oddlužení nařídí konkurz. Do vyplňování formulářů se tedy rozhodně nepouštějte sami, ale svěřte tuto činnost právnímu zástupci.

Oddlužení bude trvat 5 let

Opět se nejedná o pravdivou informaci. Záleží na tom, zda Vám bude určeno oddlužení splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetkové podstaty (prodej majetku dlužníka). 5 let budete splácet pouze v případě splátkového kalendáře. Způsob, jakým bude oddlužení probíhat nemá dlužník šanci jakkoli ovlivnit, protože o něm rozhodují nezajištění věřitelé.

Když už je oddlužení schválené, nemůže se nic stát

Také omyl. V celém průběhu oddlužování klade insolvenční zákon na dlužníka poměrně vysoké nároky (např. udržovat si trvalý zdroj příjmů). Porušení těchto povinností může způsobit, že soud celé oddlužení zruší a na celý majetek dlužníka bude prohlášen konkurs.

 
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 2