Nízký tarif E.ON - časy vypnutí

 

Společnost E.ON. zajišťuje distribuci elektřiny na Moravě, Vysočině a v jižních Čechách. Také tento distributor nabízí svým klientům možnost využívání nízkého tarifu elektrické energie. Pojďme se společně podívat na to, komu je nízký tarif určen, jaké podmínky musejí zájemci splňovat a  jaké výhody jim na oplátku EON nízký tarif přinese.

 

Nárok na čerpání nízkého tarifu (NT) mají pouze ti klienti, kteří mají s dodavatelem sjednán dvoutarifový produkt na odběr elektrické energie. Dva tarify přidělují poskytovatelé elektřiny svým zákazníkům, jež kromě standardních spotřebičů využívají i spotřebiče akumulační. Nejčastěji se jedná o elektrické přímotopy nebo bojlery na ohřev vody.

Pokud odběratelé tuto podmínku splňují, získají na svá odběrná místa tzv. HDO přístroj. Jedná se o Hromadné Dálkové Ovládání, kterým dodavatel přepíná nízký a vysoký tarif (VT). HDO přístroj se namontuje k elektroměru a na samostatný okruh se k němu připojí právě akumulační spotřebiče. Ty pak využívají v nízkých tarifních časech levnější elektřinu a v době, kdy je spuštěn vysoký tarif (VT), nefungují vůbec, neboť jsou HDO přístrojem dálkově odpojené.

 

Dvoutarifní sazbu získáte,
když máte:

  • Tepelné čerpadlo
  • Elektrický bojler
  • Akumulační vytápění
  • Přímotop

 

Časy přepínání nízkého a vysokého tarifu se liší podle typu využívané distribuční sazby u konkrétního distributora elektřiny. O časech provozu nízké sazby rozhodují sami distributoři. Většinou jsou v rozsahu 8 hodin nízkého tarifu denně pro odběratele s nízkou spotřebou, 16 hodin nízkého tarifu denně pro odběratele s vyšší spotřebou, a dokonce 22 hodin nízkého tarifu denně pro odběratele s opravdu vysokou spotřebou

Ušetřete za elektřinu v průměru 1 795 Kč ročně
 

Společnost E.ON má časovou platnost nízkého tarifu obdobnou. Kdy má konkrétní nízký tarif čas zapnutí, je možno zjistit přímo na jejích webových stránkách. Je rovněž možné se u distributora zaregistrovat k odběru novinek elektronickou cestou. Informace o konkrétních časech zapnutí nízkého tarifu a o jejich případných změnách, pak E.ON rozesílá svým klientům mailem.

Kdy se zapíná nízký tarif

Časy zapnutí nízkého tarifu se liší v jednotlivých lokalitách. Distributor tak reaguje na poptávku, danou životním stylem svých odběratelů v konkrétní oblasti. Většinou má ale E.ON nízký tarif platnost během nočních hodin, kdy je odběr elektřiny nejnižší, a proto je možné nechat zapojené energeticky náročné akumulační spotřebiče (kamna, bojlery), aniž by svým výkonem ohrožovaly distribuční síť přetížením a následovaným možným výpadkem. Zároveň distributoři využívají možnosti prodat elektrickou energii i během denní doby, kdy o ni nemají běžní spotřebitelé větší zájem.

Je E.ON nejvýhodnější dodavatel energií?Srovnat ceny dodavatelů

Kromě nahřívání akumulačních kamen nebo horké vody v bojlerech či provozu elektrického topení lze v domácnosti využít nízký tarif i k činnostem dalších energeticky náročných spotřebičů. Je například možno v této době spustit pračku. Využít k tomu lze funkci odloženého startu, kterou je většina moderních přístrojů již standardně vybavena.

TIP

Kdy se spouští nízký tarif od E.ON?

 

Čtení z kolečka

Čas zapnutí nízkého tarifu můžete ale poznat i z většiny elektroměrů. Dvoutarifní zákazníci mají své elektroměry vybavené dvěma otáčivými kolečky, která nepřetržitě načítají aktuální spotřebu elektřiny konkrétního odběrného místa. Aktuálně platný tarif lze poznat podle označení kolečka, které se zrovna otáčí. Pokud je u něj napsáno např. T1, bude se jednat o běžný denní provoz. Vyplatí se tedy počkat na spotřebu T2, která je cenově zvýhodněna.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 21