UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

  1. Společnost UniCredit Bank je silnou a výkonnou evropskou bankou, která má dominantní postavení ve střední a východní Evropě. Historie banky se dá vysledovat až do roku 1473 k bankovnímu domu Rolo Banca.
  2. Novodobá historie pak souvisí především s okamžikem spojení devíti velkých italských bank a sloučením s německou finanční skupinou HVB Bank. V současné době působí v řadě dalších evropských zemích.
  3. V České republice zahájila činnost v roce 2007 jako UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Tato společnost vznikla sloučením subjektů HVB Bank a Živnostenská banka. 

Více o UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

  • V oblasti osobního bankovnictví se banka zaměřuje na poskytování úvěrů a hypoték, vedení účtů a platebních karet a možností spoření či investic.
  • Banka se zaměřuje také na služby pro zákazníky působící v oborech svobodných povolání (lékaři, soudci, advokáti, notáři).
  • Pobočka banky nebo alespoň bankomat se nachází téměř v každém okresním městě.
  • Sponzorské aktivity banky se soustředí na oblast umění a kulturního dědictví.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Oficiální webové stránky
www.unicreditbank.cz

IČ:
64948242
Kontaktní telefon:
955959885
Zelená linka:
800144441
Kontaktní e-mail:
info@unicreditgroup.cz