Doba dřevěná: Spalovací věda

 

Praskání dřeva, mihotání červeného světla na stěně, příjemné teplo a atmosféra jak z romantického filmu. Kdo má doma kamna a ví, jakou práci to všechno obnáší, se spokojeně usmívá. Vytápění dřevem je fuška. Pokácíte strom, zbavíte ho větví, odvezete, rozřežete, naštípete, v horkém létě postupně navozíte polínka do přístřešku u domu, kde je hezky vyrovnáte. V zimě pro něj zase dojedete s rozvrzaným kolečkem, co se boří do mokrého sněhu, když vám jde pára od úst, mrznou ruce, a navíc je absolutní tma. Konečně nanosíte dřevo ke kamnům a teď budete muset každou chvilku vstávat od televize a přihazovat do ohně. Stojí to všechno za to?

vytápění dřevem 

Dřevo je obnovitelný zdroj energie, levnější než elektřina nebo plyn a navíc ekologičtější. Nicméně pro některé smrtelníky buď nedostupný, nebo nepředstavitelný. Žijete-li v panelákovém bytě, vytápění dřevem vás asi míjí obloukem. Bydlíte-li v rodinném domku ve městě nebo dokonce na vesnici, měli byste se rozmyslet, zda by vám malá kamínka nepomohla ušetřit za vytápění. Jenže nejde jen o házení polínek do ohně, topení dřevem je docela věda a někdy i pěkně fyzicky náročná činnost.

Energie zdražují a analytici předpokládají, že ceny budou stoupat dlouhodobě. Spotřebitelé, co již z lenosti zapomněli, že mají doma kamna, se začali pomalu rozvzpomínat, k čemu ta podivná krabice vlastně kdysi sloužila. Dnes jsou nejpopulárnější kamna propojená s ústředním topením, bojlerem nebo výměníkem. Díky tomu vám vytápí nejen místnost, kde je máte instalované, ale zároveň ohřívají vodu proudící do radátorů v domě. 

Spalovací věda

 

Srovnejte si náklady na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii včetně investičních a provozních nákladů.

 

Výhodnost vytápění dřevem je ovlivněna znalostí spalování. Máte-li již doma zařízení určené k přeměně biomasy na tepelnou energii, nutně musíte znát, jak nejlépe ho využívat. Pokud vám prodejce slibuje kamna s 90% účinností, mluví jen o jejich potenciálu. Ten naplníte pouze v tom případě, máte-li dostatečné znalosti a dokážete-li schopnosti kamen optimálně využívat. Zní to možná hrozivě, ale... budete si muset přečíst návod. Zařízení se od sebe závratně liší a přestože na internetu slibují univerzální poučky, jak nejlépe topit, žádné takové všeobecné pravidlo neexistuje. Z vlastní příručky zjistíte, jaký je nejlepší způsob zátopu, regulace přívodu vzduchu či vhodná frekvence přikládání, při které by nemělo docházet k přehřátí zařízení. 

Vlastnosti palivového dřeva

O výhřevnosti palivového dřeva rozhoduje hned několik faktorů. Mezi ty nejvýznamnější patří jeho tvrdost a vlhkost. Čerstvě pokácené dřevo obsahuje přibližně 60 % vody. Ta se musí při spalování odpařit, přičemž spotřebovává energii a snižuje tak žádanou výhřevnost. Vlhká biomasa navíc špatně hoří. Vytváří větší množství sazí, což má za následek rychlejší zanášení topeniště a komínu. Proto je potřeba čerstvě pokácené dřevo přibližně dva roky sušit v provětrávaném prostoru. Jeho vlhkost následně klesne přibližně na 25 až 20 %. Nejúčinnější je pak skladovat naštípané palivové dřevo ve venkovním přístřešku, kryté svrchu před deštěm a sněhem, pokládané na rošt kůrou dolů. 

palivové dřevo 

Měkké dřevo (smrk, borovice, bříza) má nižší hustotu, proto je také objemnější a rychleji shoří. Pro tyto vlastnosti se převážně používá při zatápění. Jakmile shoří a zůstanou po něm jen žhavé uhlíky, je čas začít přikládat dřevo tvrdé (dub, buk). Ovocné dřevo se sice vyznačuje dobrou tvrdostí, ovšem do kamen ho neházejte, pokud ním nechcete vyudit nějaké dobré maso. Byla by ho obrovská škoda. 

PRMR nebo PRMS

Při nakupování palivového dřeva narazíte na zvláštní pojmy a jednotky, ve kterých se topivo prodává. Nejčastěji se však setkáte s termíny „prostorový metr sypaný“ a „prostorový metr rovnaný“. Teoretický prostorový metr by měl podobu krychle jednoho celistvého kusu hmoty o hraně 1 m. U sypaného dřeva jsou však naštípaná polena volně naházená na sebe. Pravděpodobně je jich tedy méně než v prostorovém metru rovnaném, kam byla pečlivě vyskládána, aby zde bylo minimum volného místa. Často se uvádí, že v jednom PRMR je přibližně o 40 % dřeva více než v sypaném. Kromě toho se do ceny promítá i práce vynaložená dodavatelem na vyrovnání dřeva.

Jak vypočítat orientační výkon kamen pro váš dům? Rozlohu domu vynásobte výškou patra. Vzniknou vám tak krychlové metry vzduchu, které potřebujete vytopit. Následně číslo vynásobte tepelnou ztrátou domu.

Cena/výkon

Cena dřeva se odvíjí od aktuální situace na trhu, druhu a množství, které poptáváte. Při výpočtu, zda se vám vyplatí částečné vytápění dřevem, je samozřejmě nutné zahrnout, kolik dní v roce topíte a jaké prostory chcete vytápět. Na následujícím odkazu si můžete prohlédnout, jak je to s výhřevností jednotlivých typů paliva při vlhkosti 25 %. Často se ovšem stává, že dodavatel nabízí směs dřeva, kde nemá klient předem informaci, jaké druhy jsou v zakoupeném PRM zastoupeny. Jeden PRMS se většinou pohybuje od 800 do 2 000 Kč, PRMR se může vyšplhat klidně i na několikrát vyšší částku. Dalším faktorem ovlivňujícím cenu je délka polínek. Čím menší, tím náročnější na výrobu, tudíž také dražší.

Čištění, údržba, popel, pavouci a hmyz

Jedním z dalších úskalí, co do života přináší topení dřevem, je smetí. Při přenášení dřeva se z něj přirozeně sem tam odloupne nějaká tříska nebo spadne na zem kousek kůry. Okolo kamen a místa, kde se topivo skladuje, je takového nepořádku na podlaze většinou nejvíce. Musí se tedy pravidelně zametat či vysávat, aby nebylo dále roznášeno po domě. Se dřevem si domů také zvete nevítané hosty. Ve skulinkách často pospávají pavouci a různý hibernující hmyz. V teple tato havěť procitne a začne vylézat s cílem zabydlet se v novém a útulném prostředí. Kromě samotné místnosti budete také muset pravidelně čistit i kamna. Je nutné vynášet denně popel, který nesmí obsahovat žhavé kousky, a čistit sklo. 

Popel je výborným hnojivem. Hodí se tedy do záhonků i kompostů. Vyhýbejte se ovšem rostlinám, co mají v oblibě kyselou půdu. Hnojivo z popela jim nesvědčí.

Riziko otravy, přetopení

 

Přetápění je znakem špatně dimenzovaných kamen.

 

Topení dřevem je nebezpečné v tom, že při nedostatečné údržbě či poruše zařízení, mohou zplodiny ze spalování dřeva začít proudit do domu. Jelikož obsahují vysoké procento CO2, hrozí otrava obyvatel. Dalším problémem je přetopení, kdy rozproudíte oheň v kamnech příliš a voda v teplovodním výměníku se začne přehřívat. Následně může dojít k těžké závadě na zařízení. Před oběma situacemi se samozřejmě musíte chránit. Na trhu jsou hojně nabízené zvukové hlásiče. Není totiž nic lepšího než houkání alarmu v jednu hodinu ráno. Oběhové čerpadlo musí také nutně být napojeno na záložní zdroj energie, jelikož při výpadku elektřiny by neproudila ohřívaná voda pryč z výměníku a znovu by mohlo dojít k přehřátí. 

Výhody a nevýhody topení dřevem

  • Cena
  • Ekologičtější než většina alternativ
  • Příjemné plápolání ohně
  • Uskladňování a přemisťování dřeva
  • Možné přetopení či otrava
  • Údržba zařízení
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 6
 

 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png
Oblíbení dodavatelé