Noční proud od ČEZ: Kdy stojí energie méně?

 

Společnost ČEZ se stará o největší část energetické soustavy v České republice – elektřinu distribuuje ve středních, západních, severních a východních Čechách a na severní Moravě. I tento distributor nabízí možnost využívat nízký tarif (známý spíše pod pojmem noční proud) svým klientům. Za jakých podmínek můžete ušetřit až tisíce korun ročně?

žárovky ilustrační foto 

Co je to noční proud?

Noční proud je nesprávné označení pro nízký tarif. Ačkoliv se tento výraz mezi lidmi běžně používá, oficiálně již neexistuje. Představuje tarif elektrické energie, při kterém je elektřina účtována za výrazně nižší částku. V dřívějších dobách byl využíván především v noci, proto se vžil pojem noční proud. Možná si i vy pamatujete zapnuté pračky pozdě večer kvůli levnější elektřině. Dnes už nás distributoři nechávají vyspat v klidu. Nízký tarif bývá rozprostřen do celého dne v závislosti na zvoleném tarifu.

Každý distributor elektřiny si dobu platnosti nízkého tarifu spravuje sám, kromě již zmíněné distribuční sazby záleží i na aktuálním vytížení energetické sítě a odběrném místě, ve kterém se nacházíte. V závislosti na těchto podmínkách může spotřebitel nízký tarif využívat 8 – 22 hodin za den.

Kdo má nárok na noční proud?

Abyste mohli využívat noční proud, musíte mít se svým dodavatelem sjednaný dvoutarifový produkt. V něm se střídá vysoký tarif s nízkým tarifem, od nich se pak odvíjí cena elektřiny. Dvoutarifová sazba v síti ČEZ je určena pouze pro domácnosti, ve kterých elektřina slouží pro nabíjení elektromobilu, vytápění či ohřev vody.  Na dvoutarifovou sazbu máte nárok, pokud je v domácnosti připojený například elektromobil či akumulační spotřebič – elektrický přímotop, tepelné čerpadlo, akumulační vytápění nebo elektrický bojler na ohřívání vody.

Porovnejte si ceny elektřiny.Srovnání

Noční proud u ČEZ zajišťuje HDO

K přepínání mezi nízkým a vysokým tarifem dochází pomocí technologie Hromadného Dálkového Ovládání (HDO). Tento přístroj umožňuje distributorovi na dálku vysílat povely nebo signály za účelem zapínaní či vypínání spotřebičů. Přístroj se namontuje na společnou desku s elektroměrem a k němu se na zvláštní okruh připojí akumulační spotřebiče. V momentě, kdy vydá ČEZ povel k zapnutí nízkého tarifu, HDO sepne a do okruhu začne proudit levnější elektřina. 

Ušetřete za elektřinu v průměru 1 850 Kč ročně
 

Základní podmínky pro využívání nízkého tarifu u ČEZ

 • Topíte elektřinou, využíváte ji pro ohřev vody či nabíjíte elektromobil.
 • Dostatečně velký hlavní jistič.
 • Zapojení spotřebiče do zvláštního obvodu, který je pro přepínání nezbytný.
 

Časy spínání nočního proudu ČEZ

Většina sazeb má nízký tarif rovnoměrně rozložen po celý den, velký díl vyměřeného času je ale v nočních hodinách, kdy bývá odběr elektrické energie nejnižší. Období nízkého tarifu bývá v rozsahu 8 hodin v případě nízké spotřeby, 16 hodin pro odběratele s vyšší spotřebou, a dokonce 22 hodin denně pro odběratele s velmi vysokou spotřebou.

Aktuální časy spínání nízkého tarifu v síti ČEZ se liší na základě lokality. Kdy přesně sepne vaše HDO, najdete na této webové stránce ČEZ Distribuce. Do příslušné kolonky napíšete přidělený kód či povel (najdete na přijímači HDO) a zobrazí se vám přesné časy zapnutí. Je ale vhodné si je průběžně kontrolovat. Během roku se mohou měnit (např. díky nepředvídatelným okolnostem v distribuční síti). Časy nočního proudu ČEZ ve vašem odběrném místě vám sdělí i na zákaznické lince, nebo si je můžete stáhnout do svého chytrého telefonu. 

Nízký tarif můžete použít k nahřívání akumulačních kamen, provozu elektrického topení či k ohřátí vody v bojlerech, dále se vyplatí v takovou chvíli využívat energeticky náročné spotřebiče – například pračku či myčku.

Nainstalujte si aplikaci ČEZ-ONLINE a budete mít přesné časy spínání nočního proudu vždy u ruky.

Přehled dvoutarifových sazeb pro domácnost

 • D25d – 8 hodin nízkého tarifu, např. akumulační ohřev vody či vytápění,
 • D26d – 8 hodin nízkého tarifu, např. akumulační ohřev vody,
 • D27d – 8 hodin nízkého tarifu, pro majitele elektromobilu,
 • D35d – 16 hodin nízkého tarifu, pro vytápění smíšenými elektrickými spotřebiči,
 • D45d – 20 hodin nízkého tarifu, pro vytápění přímotopy,
 • D56d – 22 hodin nízkého tarifu, pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016,
 • D57d – 20 hodin nízkého tarifu, pro vytápění topným elektrickým spotřebičem,
 • D61d – nízký tarif od pátku 12:00 do neděle 22:00. Ideální např. na chaty či chalupy.
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 30