Jak odstoupit od smlouvy o úvěru? Poradíme vám co dělat

 

Zjistili jste, že půjčka, kterou jste si vzali, není tak výhodná, jak vám původně tvrdil její poskytovatel nebo líbivá reklama? Odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru můžete do 14 dní od uzavření. Zjistěte, jaké existují výjimky z tohoto pravidla, a proč to neplatí třeba pro půjčky do 5 tisíc korun.

spotřebitelský úvěrPro půjčky do 5 tisíc neplatí možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího sjednání. 

Většinou všichni vědí, že od spotřebitelského úvěru může zákazník odstoupit do 14 dnů od jeho uzavření bez udání důvodu. Písemné odstoupení od smlouvy musí být zasláno poskytovateli úvěru nejpozději v poslední den této lhůty.

V jaké lhůtě při odstoupení musím půjčené peníze vrátit?

Co se děje pak? V případě odstoupení musí klient nejpozději do 30 dnů ode dne jeho odeslání zaplatit jistinu (půjčený finanční obnos bez úroků) a úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo. Úrok se platí za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů: Kdy se lhůta prodlužuje?

Banka i nebankovní společnost, která vám úvěr poskytuje, vás musí při sjednávání spotřebitelského úvěru informovat o možnostech odstoupení od smlouvy i dalších právech spotřebitele. Pokud svou informační povinnost úvěrová firma nesplní, 14denní lhůta pro bezplatné odstoupení od smlouvy začíná běžet, až poté co poskytovatel úvěru svou informační povinnost dodatečně splní.

Přečtěte si, jak odstoupit od smlouvy o půjčce >>Přejít na návod

Chybí povinné informace? Máte právo na odstoupení kdykoli

Pokud v úvěrové smlouvě chybí některá z povinných informací, může zákazník bez poplatků kdykoli odstoupit, anebo namítnout porušení informační povinnosti. Zákazník tedy pošle úvěrové firmě dokument s názvem: „Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru“. Co tím získá?

Nepřeplácejte zbytečně. Najděte si během pár minut tu nejvýhodnější půjčku!
 

Pokud je námitka opodstatněná, dojde ke snížení úrokové sazby úvěru. Smlouva se bude i zpětně, tedy od počátku jejího trvání, úročit podle diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy. Výši diskontní sazby vyhlašuje Česká národní banka (ČNB). Úrok s diskontní sazbu je velmi nízký. Například v únoru roku 2009 klesnul pod 1 %. Od té doby stále diskontní sazba padala až na současných 0,05 % ročně.

Příklady povinných informací pro spotřebitelský úvěr
 • informace o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru
 • roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN)
 • úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb
 • kontaktní údaje smluvních stran
 • případné poplatky za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce
 • informace o právu obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu
 • a další

Půjčky do 5 tisíc: bez možnosti odstoupit od smlouvy bez sankce

Zákon o spotřebitelském úvěru definuje, co přesně do této skupiny patří. Všechny půjčky ale tuto definici nesplňují. Pokud půjčka není zároveň spotřebitelským úvěrem, má spotřebitel okleštěnější práva včetně odstoupení od smlouvy bez poplatku.

Co není spotřebitelský úvěr?
 • Půjčka poskytnutá pro účely bydlení, v níž je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti a jejímž účelem je nabytí vlastnického práva k nemovitosti
 • Půjčka sjednanou v podobě nájmu věci nebo leasingu, u nichž není sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby (tzv. operativní leasing)
 • Půjčka poskytnutá bez úroku nebo jakékoli úplaty
 • Půjčka sjednaná v podobě průběžného poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které spotřebitel může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek
 • Půjčka na méně než 5 000 Kč nebo více než 1 880 000 Kč.
§ 2 zákona č. 145/2010 Sb. (Zákon o spotřebitelském úvěru)
Už je pozdě na odstoupení od smlouvy? Zkuste ušetřit konsolidací

Úvěrové společnosti propagují důrazně právě půjčky do 5 tisíc korun, protože zde existují volnější pravidla. Nemusí poskytnout spotřebiteli takové množství povinných informací jako u spotřebitelského úvěru. Navíc zde chybí možnost bezplatného odstoupení od smlouvy o úvěru do 14 dnů bez placení sankcí.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 2