5/22/2024, Tomáš Keramidas, Ušetřeno.cz

Daň z prodeje pozemku: Kdo a kdy ji platí?

Prodej pozemku, tak jako je tomu u každé nemovitosti, s sebou přináší určitý příjem. Nevyhnete se tak jeho zdanění. Nebo ano? Jak to vlastně je s osvobozením od daně z prodeje pozemku a kdy případně daň zaplatit? V našem článku se dozvíte všechno podstatné.

Daň z prodeje pozemku

Co je to daň z prodeje pozemku?

Daň z prodeje pozemku je částka, kterou musíte odvést státu, pokud jste prodali pozemek a nevztahují se na vás podmínky pro osvobození od daně. 

Jedná se totiž o stejný příjem jako při prodeji domu či bytu, a můžeme tedy aplikovat stejná pravidla, která se vztahují k prodeji nemovitosti obecně.

Kdo platí daň z prodeje pozemku? 

Plátcem daně je osoba, která měla daný pozemek ve vlastnictví a následně získala příjem, jenž vyplynul z jeho prodeje. 

Od daně z prodeje pozemku se lze v určitých situacích osvobodit. Občas nám může zdanění také zkomplikovat pozemek, který je součástí obchodního majetku.

Daň z prodeje pozemku bývá občas nesprávně zaměňována s daní z nemovitosti – jedná o jednu z majetkových daní, kterou je každoročně zdaňováno vlastnictví všech nemovitostí.

Kalkulace pojištění majetku – srovnání zajišťuje Top-Pojištění.cz

Osvobození od daně z prodeje pozemku

K osvobození od daně z prodeje pozemku může dojít v zásadě ve dvou případech, a to:

  • splnění časového testu, 
  • použití financí na vlastní bytové potřeby.

Tzv. splněním časového testu se rozumí, že pozemek musí být po určitou dobu ve vašem vlastnictví a pak se stává osvobozeným od daně z prodeje pozemku.

Rozdělení časového testu podle nabytí pozemku je následující:

  • Pokud byl pozemek nabyt do 31. prosince 2020, uplatňuje se časový test o délce 5 let.
  • Pokud byl pozemek nabyt od 1. ledna 2021, uplatňuje se časový test o délce 10 let.

Délka časových testů lze zkrátit o dobu, kdy byl pozemek majetkem manžela či manželky nebo přímého příbuzného, tedy rodičů, prarodičů apod.

Druhou možností je tzv. uspokojení vlastní bytové potřeby. Jedná se pouze o bytovou potřebu vlastní, nelze toto pravidlo uplatnit na nikoho dalšího. Pokud peníze z prodeje pozemku takto využijete, lze je osvobodit od daně z prodeje pozemku – platí u pozemků, které byly nabyty od 1. ledna 2021. 

Pokud chcete této možnosti využít, je třeba to oznámit finančnímu úřadu, a to ve stejné lhůtě, která se vztahuje na podání daňového přiznání.

Kdy se platí daň z prodeje pozemku?

Pokud se na vás podmínky pro osvobození od daně nevztahují, tak vám nezbývá nic jiného než daň z prodeje pozemku zaplatit. Jak na to?

Daní se pouze zisk z prodeje nemovitosti. Tedy od částky, kterou jste za prodej obdrželi, odečtete náklady na pořízení pozemku.

Výpočet samotné daně se provádí v rámci daňového přiznání, kde se příjem z prodeje nemovitosti obvykle uvádí v kategorii ostatní příjmy a sazba daně činí 15 %. Celková daňová povinnost se pak vypočte i součtem s dalšími daněmi z vašich příjmů např. ze zaměstnání nebo podnikání. 

Daňové přiznání se v roce 2024 muselo podat v papírové podobě 2. dubna, elektronicky byla lhůta o měsíc delší – až do 2. května. S platbou je to trochu složitější. 

Ať už jste podali daňové přiznání papírově, nebo elektronicky do 2. dubna, tak do stejného dne máte povinnost uhradit případný nedoplatek na dani. Ve chvíli, kdy podáváte přiznání elektronicky mezi 3. dubnem a 2. květnem, tak je druhý květnový den i posledním dnem, kdy můžete daň uhradit. 

V případě, že vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak máte čas až do 1. července.

Kalkulace pojištění majetku – srovnání zajišťuje Top-Pojištění.cz

Pozemek jako součást obchodního majetku

Určitá komplikace nastává, pokud je pozemek součástí obchodního majetku u podnikatele. Do obchodního majetku spadají všechny věci, pohledávky nebo i další penězi ocenitelná práva, které jsou v majetku podnikatele a slouží k jeho podnikání a nachází se v jeho daňové evidenci či účetnictví.

V případě, že je tedy pozemek součástí obchodního majetku, znamená to, že příjem z jeho prodeje nespadá do kategorie ostatních příjmů, ale bude daněn jako příjem ze samostatné činnosti.

To s sebou nese jednu značnou nevýhodu. Zatímco z kategorie ostatních příjmů se neplatí zdravotní ani sociální pojištění, u samostatné činnosti je tomu jinak. V tomto případě tak navíc při prodeji pozemku budete muset tyto dva odvody uhradit.

Nezapomeňte na pojištění majetku

Momentálně pozemek neprodáváte, ale chystáte se na něm stavět, nebo máte už dokonce postaveno? V takovém případě je dobré si nechat nemovitost i domácnost pojistit.

Právě mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti mezi lidmi občas panují zmatky. Pojištění nemovitosti slouží k pojistné ochraně stavby samotné. Spadají sem stěny, stropy, podlahy, okna a další.

Pojištění domácnosti potom kryje movité věci, které se nacházejí ve vašem domě či bytě. Pomůže vám tedy s náhradou škody například u nábytku, spotřebičů, elektroniky aj.

S oběma pojištěními vám rádi pomůžeme. Stačí zavítat do kalkulace pojištění majetku, zadat pár údajů o vás a pojišťovaném majetku a nechat se kontaktovat naším specialistou s nabídkou na míru.

Kalkulace pojištění nemovitosti a domácnosti – srovnání zajišťuje Top-Pojištění.cz

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.