7/25/2023, Sandra Skorkovská, Ušetřeno.cz

Co dělat, když jste omylem poslali peníze na špatný účet?

Můžete se přehlédnout nebo špatně zkopírovat číslo účtu z faktury a hned se raduje z nenadálého bohatství nesprávná osoba. Když si chyby všimnete, musíte neprodleně jednat. Banka vám sice trochu pomůže, ale hlavní starost o navrácení financí tam, kam patří, leží právě na nepozorném klientovi. Co musíte udělat, abyste získali peníze zpět?

Platební příkazy v online bankovnictví zatím nezadávají roboti, ale lidé, takže se snadno stane, že se překlepnete v čísle účtu příjemce. Odešlete tisíce korun na nesprávný účet a možná si to uvědomíte, až se po opožděné platbě začne shánět správný adresát peněz. Teď bude záležet na tom, jestli se vám podařilo omylem zadat číslo neexistujícího bankovního účtu, nebo jste nečekaně potěšili majitele skutečného účtu.

Srovnejte si běžné účty online

Při zaslání peněz na neexistující účet si můžete oddychnout

Pokud se vám podařilo poslat vysokou částku na smyšlené číslo účtu, nemusí vám stoupat tlak ani se nemusíte hroutit. Peníze si k vám opět najdou cestu, protože finanční transakce bude neproveditelná, a banka vám proto peníze do několika dnů pošle zpátky.

Nesprávný příjemce si omylem zaslané peníze nechat nesmí

Když se vám naopak „povedlo“ omylem si zahrát na dobrodince, který posílá peníze na opravdové účty neznámým lidem, neotálejte s řešením situace. Pokud si svého omylu všimnete ještě před dnem splatnosti platebního příkazu, můžete ho sami zrušit, případně kontaktovat svou banku a platbu odvolat. Většina roztržitých zákazníků ale takové štěstí nemá.

Nejdříve tedy kontaktujte svou banku, která vám nejspíše doporučí vyplnit formulář „Žádost o navrácení částky chybně provedené transakce“. Na základě tohoto dokumentu může vaše banka požádat banku příjemce peněz o předání jeho kontaktních údajů. Příjemcova banka vám tuto informaci musí poskytnout.

„Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky nebo pobočky zahraniční banky a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu. Stejná povinnost banky platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu a že se bez tohoto údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu občanského zákoníku. Za podání informace náleží bance úhrada věcných nákladů.”

Zákon o bankách, paragraf 38 odstavec 6

Srovnejte si běžné účty online

Když oslovený příjemce peníze nevrátí, musíte k soudu

Sepsáním žádosti o vrácení peněz z chybné transakce pomoc od vaší banky končí. Vy pak čekáte, jestli vám po upozornění od banky příjemce peněz odeslanou částku vrátí. Pokud se stále k ničemu nemá, můžete mu ještě poslat doporučený dopis s výzvou o navrácení financí.

Hrozit mu můžete soudní tahanicí, jejíž náklady bude muset nakonec zaplatit. Vy budete totiž donuceni k podání žaloby pro bezdůvodné obohacení a soudce nakonec téměř jistě rozhodne ve váš prospěch. Dříve šťastný nálezce pokladu bude muset vrátit částku i s úroky a zaplatit soudní, případně i exekuční výlohy.

Kdy se promlčí vaše právo na vydání bezdůvodného obohacení?

Promlčecí lhůty, které nesmíte promeškat:

  • může trvat maximálně do 10 let od provedení chybné transakce (objektivní lhůta),
  • nejčastěji ale trvá nejvýše 3 roky od oznámení omylu příjemci peněz (subjektivní lhůta).
  • Využije se ta lhůta, která uplyne dřív.

Od provedení chybné finanční transakce začíná běžet desetiletá promlčecí lhůta pro nárok na vrácení vašich peněz. Existují ale dvě promlčecí lhůty a přihlíží se k té, která uběhne jako první.

Druhá promlčecí lhůta začíná dnem, kdy se příjemce peněz dozví, že nabyl finance neoprávněně. Tato lhůta trvá tři roky. Právě kvůli přesnému stanovení tříleté promlčecí lhůty doporučujeme zaslat výzvu k navrácení peněz doporučeně.

Kromě zpětného zaslání celé částky máte nárok i na úroky, protože podle zákona obohacený, který nenabyl věc v dobré víře, je povinen uhradit i ochuzený užitek z nabyté věci, v tomto případě peněz. Dobrá víra znamená situaci, kdy si příjemce mohl myslet, že mu peníze skutečně patří. Jelikož jste se o své peníze přihlásili, nemůže se jednat o nabytí peněz v dobré víře.

Srovnejte si spořicí účty online

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.