7/25/2023, Pavlína Koňariková, Ušetřeno.cz

Smlouva o půjčce: Jak má vypadat a na co si dát pozor?

Chystáte se půjčit peníze „na dobré slovo“? Nezapomeňte, že tak nebudete mít žádnou záruku jejich vrácení. Spolehněte se raději na smlouvu o zápůjčce, ať máte všechno černé na bílém.

Když chcete půjčit kamarádovi 

Každá půjčka je svým způsobem riskantní záležitost – tím spíš, pokud se chystáte půjčit někomu blízkému. Peníze dokázaly rozdělit mnohé rodiny i pevná přátelství, a pokud někomu půjčíte na dobré slovo, možná si jednou budete muset vybrat mezi ztrátou peněz, nebo kamaráda. Říká se ale, že pořádek dělá přátele, proto je možné riziko zmírnit sepsáním smlouvy, případně i přijetím zástavy. 

Spočítejte si, která půjčka se vám vyplatí.

Co by nemělo ve smlouvě chybět? 

Aby byla smlouva platná a mohla vás plnohodnotně ochránit před ztrátou peněz nebo majetku, musí obsahovat tyto informace: 

  • kdo komu půjčuje, 
  • co přesně půjčuje a kolik toho je, 
  • jaká je sjednaná odměna za zapůjčení (pokud nějaká je), 
  • kdy a jak se má zapůjčená částka nebo věc vrátit, 
  • co se stane, když dlužník půjčku nevrátí podle dohody, 
  • datum a podpisy obou zúčastněných stran. 

Smlouva o půjčce neboli zápůjčka

Smlouva o zápůjčce je podle občanského zákoníku nový termín pro smlouvu o půjčce. Jde o dohodu dvou stran ohledně půjčky movité věci nebo peněz. Smluvní strany jsou označovány jako zapůjčitel a vydlužitel. Forma smlouvy není určená zákonem, může mít tedy i ústní podobu, ale doporučujeme vždy vše podložit písemně. Vyhnete se tak případným komplikacím při vymáhání půjčené věci. 

Smlouva může být úplatná i bezúplatná, úročená i bezúročná. Věci v zápůjčce jsou tzv. zastupitelné, což znamená nahraditelné. Dlužník tedy může vrátit jiné věci téhož druhu; obvykle se jedná například o peníze, potraviny, suroviny, nástroje aj.

Spočítejte si, která půjčka se vám vyplatí.

Jaké jsou druhy smluv k zápůjčce? 

Finanční zápůjčka je nejrozšířenější druh zápůjčky. Smlouva o finanční zápůjčce se běžně užívá pro půjčování peněz mezi fyzickými osobami. Uzavřením smlouvy vznikne dluh vydlužitele vůči zapůjčiteli, konkrétní podmínky zápůjčky potom vždy závisí na dohodě mezi zúčastněnými stranami. 

Nepeněžitá zápůjčka se obvykle týká movité věci, kterou je možné si odnést s sebou a využít podle svého uvážení, vždy je ale potřeba vrátit stejný druh věci. Namísto úroků se tu často setkáte například s plněním většího množství nebo lepší kvality věci, než bylo původně zapůjčeno. Může se jednat třeba o krabici mléka, pytel brambor nebo dříví na grilování.

Další typy smluv o půjčkách 

Smlouvy o výpůjčce pokrývají jiný typ půjčky – hlavní rozdíl je ve způsobu používání zapůjčené věci. Pokud si něco vypůjčíte, jste povinni danou věc vrátit ve stejném stavu, jako v jakém jste ji dostali (nestačí tedy stejný druh věci). Výpůjčka je vždy bezúplatná a vypůjčenou věc není možné půjčit nikomu dalšímu bez svolení majitele. 

Smlouva o výprose nemá stanovené datum vrácení zapůjčené věci, majitel si tedy může vyžádat zapůjčenou věc kdykoliv zpět. Často se jedná o zapůjčení šperků, obrazů atd. a zpravidla pouze na určitou událost. Užívání věci není nijak omezeno. Vyprosit můžete třeba i průchod přes sousedův pozemek, ale souhlas může být kdykoli opět odebrán. 

Smlouva o úvěru je klasický finanční závazek, kdy musí dlužník splácet (např. bance) určitou sumu v přesně daném termínu v konkrétní výši a včetně předem sjednaných úroků. Tyto smlouvy se využívají zejména pro finanční půjčky fyzických i právnických osob.

Spočítejte si, která půjčka se vám vyplatí.

Na co si dát pozor? 

Určitě nezapomeňte do smlouvy zanést všechny potřebné údaje. Identifikace smluvních stran musí být jednoznačná, doporučujeme proto uvést např. číslo občanského průkazu nebo rodné číslo. Stejně tak si dejte záležet na popisu a množství zapůjčené věci, aby bylo vše stanoveno jasně a bez prostoru k pochybám. Dále nesmí chybět konkrétní podmínky zápůjčky a povinnosti obou smluvních stran pro specifické situace, např. poplatky, termíny splatnosti, postihy za prodlení, pojištění, opravy, požadovaný stav při vrácení atd. 

Dále mějte na paměti: 

U zápůjčky je promlčecí lhůta 3 roky od vypršení data splatnosti, po této době už nemá smysl dlužníka žalovat. 

Smlouva nabývá platnosti až v okamžiku předání zápůjčky, nikoli při podpisu smlouvy. Dlužník tedy zodpovídá za zapůjčenou věc až po jejím předání. 

Každou zápůjčku vždy řádně zdokumentujte. Předávanou věc důkladně nafoťte, ať později nevznikají pochybnosti o jejím původním stavu. 

U předávání půjčované věci je dobré mít svědky. 

Pokud neexistuje smlouva, svědci ani další důkazy o zápůjčce, doporučujeme oslovit dlužníkovo nejbližší okolí (rodinu, kamarády, kolegy), které by mohlo s řešením problému pomoci. 

Vzor smlouvy o půjčce ke stažení 

Smlouva o půjčce – vzor je ke stažení zde.

Vzor můžete použít také pro smlouvu o bezúročné půjčce nebo smlouvu o půjčce mezi kamarády.

Informace zde uvedené mají veřejnosti sloužit k základní orientaci, vycházejí z právní úpravy účinné ke dni 31. 5. 2023. Ušetřeno s.r.o. neposkytuje právní služby. Požadavky společností na vybrané dokumenty a právní jednání se mohou lišit.

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2023 Ušetřeno.cz s.r.o.