Léto je ideální čas na údržbu plynových kotlů

 

Kontroly plynových spotřebičů nepodceňujte. Obzvlášť kotle vyžadují pravidelný servis. Když zanedbáte údržbu plynového kotle, můžete kromě peněz přijít i o život.

topení Plynové kotle by se měly kontrolovat každoročně a jednou za tři roky je nutné provést kompletní revizi. Logicky nejvhodnější období na jejich údržbu jsou letní měsíce. Během dlouhé topné sezony, která v našich klimatických podmínkách obvykle trvá od září do května, se může zanést spalovací komora nebo zneprůchodnit komín. Tím klesá účinnost kotle a zvyšuje se spotřeba zemního plynu. Udržovat zařízení ve stavu, aby neohrožovalo život a zdraví osob nebo majetek, vám dokonce ukládá zákon.  

Atmosférický i kondenzační kotel si po měsících provozu zaslouží důkladné vyčištění a důkladnou prohlídku. Kontrola by se měla zaměřit, jestli je správně seřízené spalování a na odtah spalin. Musí být také zajištěna dostatečná výměna vzduchu.

Když jde o život

Starost o plynové kotle se nevyplácí podceňovat. Stačí nahlédnout do statistik záchranné služby. Překvapivě největší nebezpečí na vás číhá během parních letních dní. Každoročně dochází k desítkám fatálních otrav.

Plynové ohřívače vody se hůře odvětrávají, protože teplé počasí brání správnému odtahu komínů. Aby mohly horké spaliny proudit ven, musí být konec komínu chladnější než jeho zbylá část. Jenže pražící slunce ohřeje výduch natolik, že se teplota na obou koncích komínu vyrovná. Zplodiny obsahující toxický oxid uhelnatý nejenže neodchází ven, ale neviditelně se hromadí v místnosti.

TIPOhříváte zemním plynem vodu a chcete mít jistotu, že z vaší karmy neuniká životu nebezpečný oxid uhelnatý? Pořiďte si speciální hlásič, který vás upozorní na přítomnost jedovatého plynu.
 

Nebezpečí oxidu uhelnatého spočívá v tom, že jeho přítomnost nepoznáte. Není vidět, ani nezapáchá. Jenže při větší koncentraci může způsobit tragédii. Otrava spalinami z karmy bývá překvapivě rychlá. Oxid uhelnatý zabraňuje přenosu kyslíku v těle. Prvním příznakem jsou bolesti hlavy, slabost nebo závratě. Následuje nevolnost. Mozek přestává plnohodnotně pracovat. V pokročilé fázi dochází k poruchám vidění a dezorientaci. Člověk, který se nadýchá CO, je zmatený natolik, že sám nedokáže uniknout ze zamořeného prostředí. Když nepřijde včasná záchrana, přichází hluboké bezvědomí a smrt.

První pomoc

Při lehčích otravách stačí místnost důkladně vyvětrat nebo postiženého vynést na čerstvý vzduch. V těžších případech musí přijít profesionální pomoc, napojení na dýchací přístroj a odborná resuscitace.  

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 7