Půjčka od lichváře: Kdy je úvěr neplatný, protože jde o lichvu?

 

Víte, jak české zákony upravují lichvu? Když nevýhodný úvěr naplňuje znaky lichevní smlouvy, může spotřebitel dosáhnout jejího úplného zrušení nebo aspoň snížení vysokých úroků. Podívejte se, jak se může napálený spotřebitel bránit, když se spadne do pasti lichváři.

lichvář ilustraceČeský zákon nezná žádnou procentuální hranici, od které je půjčka považována za lichvu. 

Jak poznáte, že vám někdo nabízí půjčku s lichvářským úrokem? Jde o úvěr s úrokovou sazbou ve výši 30 %, 50 % nebo 200 %? České zákony žádnou pevnou hranici nestanovily. Každý případ se tedy posuzuje individuálně, což může pro běžné spotřebitele znamenat, že se v různých právních kličkách ztratí jako v neprostupném labyrintu. Jak z něj ven?

Lichvářský úrok: Když zaplatíte 4krát více než ostatní

Jak přesně vypadá půjčka od lichváře, sice není psáno v zákoně, soudci se ale při rozhodování sporů k této otázce vyjádřit museli. Z judikatury vyplývá, že za lichvu lze považovat úrokovou sazbu, která dvojnásobně překračuje obvyklou výši úroků u podobných půjček. Záleží ale na posouzení konkrétní situace. Téměř jistě by za lichvářský úrok byla označena půjčka s čtyřnásobným úrokem v porovnání s běžnými cenami.

Nepůjčujte si od lichváře, ale od ověřených firemSrovnat půjčky

Co je lichva?

Tonoucí se stébla chytá a tonoucí dlužník by se určitě rád chytil aspoň nějakého konkrétního čísla, protože nemusí mít o výši běžných úrokových sazeb ani ponětí. Z lichvy podezřelý úrok překračuje 30% sazbu za rok. Když se dostaneme u půjčky až za 60 % p. a., téměř jistě bude takový úvěr za lichvářský považovat i soud. Těmito čísly se ale nebudete pravděpodobně moci ohánět u krátkodobých půjček, kde jsou úroky obecně mnohem vyšší než u klasických spotřebitelských úvěrů.

Kdy lze namítnout neplatnost smlouvy kvůli lichvě?

Lichvu definuje nový občanský zákoník (NOZ) následovně:

"Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.”

- § 1796 občanského zákoníku (NOZ)

Pokud jsou splněny tyto dvě podmínky (hrubý nepoměr a zneužití slabší smluvní strany), může poškozený spotřebitel namítnout neplatnost takového úvěru ve lhůtě do 3 let od uzavření dané smlouvy. Jinými slovy do tří let musí jedna smluvní strana podat žalobu k soudu, aby se celá věc mohla projednávat.

Nepřeplácejte zbytečně. Najděte si během pár minut tu nejvýhodnější půjčku!
 

Kdy můžete přestat platit závazky vyplývající z lichevní smlouvy? Ideální je počkat až na konečné rozhodnutí soudu, že se jednalo o lichvu. Když by soud nakonec rozhodl v neprospěch dlužníka, který přestal hradit dluh kvůli podezření na lichvu už dříve, musel by dlužník zaplatit i narůstající úroky v průběhu trvání soudního sporu.

Pozor na zesplatnění úvěru u lichevní smlouvy

Dlužník, který bojuje s lichvářem, má prakticky dvě možnosti, jak se vyvléci z nevýhodného úvěru. Buď bude žádat absolutní neplatnost takové půjčky, čímž se celá smlouva zruší, nebo sáhne pouze po relativní neplatnosti, kdy dojde pouze k neplatnosti nepřiměřených podmínek úvěrové smlouvy.

 

Víte, že lichvě se říká také úžera?

 

Co to znamená v češtině a bez právnické hantýrky? Když bude smlouva o úvěru úplně zrušena, nesplacené peníze, které si dlužník již půjčil, bude muset zase vrátit. Sice nebude muset vracet nepřiměřené úroky, ale i tak může být úhrada této částky, tedy zesplatnění dluhu, pro některé dlužníky problém.

Druhou možností je požádat o relativní neplatnost úvěrové smlouvy. Dlužník se tedy může domáhat pouze snížení nepřiměřených úroků nebo výše měsíční splátky, aniž by došlo ke zrušení celé smlouvy

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 11