Půjčka se zástavou nemovitosti

 

Kdo neprojde hustým sítem výběrového řízení při žádosti o úvěr, ať už z důvodu nedostačující výše příjmů nebo vysoké částky požadovaného úvěru, ten může do hry vsadit jako zástavu dům, byt či jinou nemovitost. Ve prospěch banky nebo nebankovní společnost se k nemovitosti zřídí zástavní právo, které poslouží ke krytí rizika. V takovém případě hovoříme o půjčce se zástavou nemovitosti.

zástava nemovitosti Zástavní právo je prostředek k zajištění řádného splacení dluhu. Poskytovatel úvěru, který půjčuje žadateli peníze, potřebuje mít jistotu, že se mu vložené prostředky v pořádku vrátí. Proto požaduje na dlužníkovi záruku, která by v případě nesplácení dohodnutých částek sloužila jako zdroj peněz na umoření závazku věřitele. Obvykle se proto dává do záruky právě nemovitost. Ta může být jak ve vlastnictví dlužníka, tak ve vlastnictví ručitele z řad rodiny nebo blízkých přátel. V katastru se k předmětné nemovitosti provede zápis o zástavním právu. Tím se zamezí možnosti, aby dlužník nemovitost bez vědomí věřitele prodal.

Pokud dojde k situaci, kdy dlužník není schopen splácet, nařídí poskytovatel půjčky prodej zastavené nemovitosti. Utržené peníze si s dlužníkem rozdělí. Sám umoří své dluhy a náklady spojené s vymáháním pohledávky, dlužníkovi pak poskytne případný přeplatek. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou zastavené nemovitosti prodávány především ve veřejných dražbách, není zisk z jejich prodeje většinou uspokojivý. Dlužník tak leckdy mívá i po prodeji zastavené nemovitosti vůči poskytovateli úvěru zbytkové závazky.

Pojďme se nyní podívat, u jakých úvěrů je možné se se zástavou nemovitosti setkat:

Osobní úvěr v bance

Nepřeplácejte zbytečně. Najděte si během pár minut tu nejvýhodnější půjčku!
 

Pokud klient žádá o úvěr ve výši představující vzhledem k jeho příjmům riziko, bude banka pravděpodobně vyžadovat zřízení zástavního práva k jeho nemovitosti. Jejím vlastníkem může být přímo žadatel o půjčku nebo jeho ručitel.

Nebankovní půjčky

V případě vysokých nebankovních půjček se dává nemovitost do zástavy také téměř pokaždé. Ručit nemovitostí také bude většina žadatelů, kteří chtějí půjčku bez nahlížení do registru dlužníků. Mohou to být lidé, kteří již nějaký úvěr mají, nebo se jim předchozí půjčky nedařilo splácet na základě předem dohodnutých podmínek s věřitelem. Podobně jako banky si tak nebankovní společnosti zástavou nemovitosti kompenzují zvýšenou rizikovost úvěrů. Jelikož o jejich úvěry zpravidla žádají rizikovější klienti, přistupují tedy k nutnosti zřízení zástavního práva u nižší částek než banky.

Hypoteční úvěr

Při uzavírání hypotečního úvěru je zástavní právo k nemovitosti vyžadováno vždy. Většinou jde o zástavu nemovitost, která je tímto úvěrem financovaná. Ve zbylých případech, kdy hodnota nemovitosti na krytí úvěru nepostačuje, se ručení rozšíří o další nemovitost.

Chce-li klient financovat koupi družstevního bytu, není možné použít klasický hypoteční úvěr. Financovat takovou nemovitost lze pouze tzv. předhypotékou. Pro poskytovatele půjček totiž není družstevní podíl dostatečnou zárukou krytí rizika. Proto banka vyžaduje, aby nemovitost do jednoho roku až dvou let přešla z družtevního do osobního vlastnictví. Žadatel tuto skutečnost bance musí osvědčit potvrzením o převodu bytové jednotky do osobního vlastnictví. Předhypotéka je sjednávána na dobu určitou, během které musí nemovist přejít do osobního vlastnictví dlužníka, který následně na katastrálním úřadě požádá o zápis o zástavním právu ve prospěch poskytovatele hypotéky.

Ať už potřebujete využít možnosti získat úvěr na cokoli, prověřte si nejdříve solidnost poskytovatele, dříve než mu svěříte svojí nemovitost do zástavy. Nikdy neručte svojí nemovitostí nikomu, s kým ještě nemáte podepsané smlouvy o poskytnutí úvěru. Jen tak se vyhnete nepříjemné situaci, ve které můžete rychle o svou nemovitost přijít.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0