10/24/2023, Petra Maříková, Ušetřeno.cz

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Dopravní nehoda nám často způsobí šok a místo správného řešení začneme zmatkovat. A i když se nestane nic vážného a jde jen o „plechy“, tak si mnohdy nejsme jistí, jak vlastně postupovat. Hlásí se nehoda policii? Co máme bezprostředně po nehodě zajistit? A kdo zaplatí škodu? Podívejme se společně, jak vše vyřešit s klidnou hlavou a na co nezapomenout.

Jak postupovat při dopravní nehodě

Porovnejte si havarijní pojištění online

Co mám dělat při dopravní nehodě?

V prvé řadě je třeba myslet na bezpečnost svou i ostatních a zajistit místo nehody. 

Doporučený postup je následující:

 • Zastavte vozidlo v místě nehody, zatáhněte ruční brzdu, zapněte výstražná světla a vypněte motor.
 • Oblečte si reflexní vestu a místo nehody označte výstražným trojúhelníkem (ve vzdálenosti 50 m od místa nehody, na dálnici 100 m).
 • Zkontrolujte stav všech účastníků nehody, a je-li je to potřeba, poskytněte jim první pomoc.
 • Na dálnici byste měli opustit vozidlo, pokud je to možné, a vše řešit mimo silnici za svodidly. Také v případě hromadných nehod se doporučuje poodejít mimo silnici do bezpečné vzdálenosti. 

Policii voláme jen tehdy, pokud je k tomu daný důvod, jinak ji můžou vyřešit účastníci jen mezi sebou.

První pomoc při autonehodě

Většinou se přimotáme spíš do menší kolize, kde si jen poškodíme auto a nikdo není zraněný. Bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a každému se může stát, že se dostane do vážné autonehody a bude muset řešit první pomoc. Pamatujte na to, že zdraví je na prvním místě. Proto vždycky nejdříve zjistěte zdravotní stav všech a škodu řešte až později.

Pro zraněné je nutné zavolat záchranou službu. Volejte číslo 112 nebo 155 a řiďte se pokyny operátora. Snažte se nepanikařit, ale srozumitelně sdělit, kdo a proč volá. Popište co nejpřesněji místo nehody, počet a stav zraněných. A nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor nevyzve. Pomoct vám může i aplikace Záchranka v mobilu, ve které taky najdete průvodce první pomocí.

Kdy je dopravní nehodu řidič povinen hlásit policii?

K drobným nehodám, kdy nedošlo k větší škodě a nikdo není zraněný, není povinnost volat policii. A ani by se neměla – policie často nestíhá a výjezdy k ťukancům ji zdržují od řešení skutečně vážných nehod. 

Naopak je nutné policii zavolat, když:

 • dojde ke zranění (nebo úmrtí) osoby,
 • škoda na některém z vozidel přesáhne částku 100 000 Kč,
 • dojde ke škodě na majetku třetí osoby (nabourali jste do zaparkovaného auta nebo do plotu domu),
 • dojde k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (poškodili jste svodidla, sloup veřejného osvětlení, značku nebo zábradlí na mostku),
 • nemůžete sami obnovit silniční provoz,
 • nedohodnete se, kdo nehodu zavinil, nebo máte podezření, že druhý účastník je pod vlivem nějaké návykové látky.

V případě, že není nutné volat policii, prokážeme si vzájemně svou totožnost, předáme si informace o pojišťovně, u které máme uzavřené povinné ručení, vyplníme formulář Záznam o dopravní nehodě a místo havárie si nafotíme. 

Vozit formulář o záznamu o dopravní nehodě sice není povinné, ale určitě to můžeme doporučit. Po nehodě je každý lehce v šoku a snadno se stane, že si zapomenete poznačit některou informaci důležitou pro pojišťovnu. 

S formulářem se vám to nestane. Získáte ho na pobočce své pojišťovny nebo si ho můžete stáhnout z internetu. V tom případě počítejte s tím, že nebude propisovací a musíte ho vyplnit zvlášť pro každého účastníka nehody a pojišťovnu. Můžete se taky podívat na vzor, jak formulář správně vyplnit.

Porovnejte si povinné ručení online

Kdo hlásí nehodu pojišťovně?

Důležité pro nás je nahlásit událost pojišťovně, aby mohla uhradit škodu. Za tímto účelem má mít každý majitel vozidla povinně sjednané povinné ručení. Nehoda se hlásí vždy pojišťovně viníka a musí ji nahlásit obě strany, jak viník, tak poškozený. 

Jak pojišťovně nahlásit škodu? Můžete ji kontaktovat:

 • telefonicky,
 • online (na webu příslušné pojišťovny obvykle najdete online formulář pro hlášení pojistné události)
 • nebo formulář o nehodě donesete osobně na pobočku pojišťovny.

Víte, jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním?

Povinné ručení za vás uhradí škodu, kterou svým vozidlem způsobíte někomu jinému – tedy škodu na autě, které jste nabourali, ale i škodu na jiném majetku (vozovka, sloup veřejného osvětlení, značka, semafor). Vztahuje se i na škody na zdraví.

A kolik za povinné ručení zaplatíte? Na to není jednoznačná odpověď, záleží na mnoha faktorech, jako je typ auta, výkon, stáří, značka, váš věk, místo bydliště a další. K povinnému ručení si také můžete sjednat různá doplňková připojištění. Podívejte se na naše srovnání povinného ručení.

Havarijní pojištění je dobrovolné. Pokud ho ale máte, uhradí vám z něj pojišťovna škodu na vašem autě, když nabouráte, poničí vám ho vandalové nebo kroupy nebo vám ho ukradnou. S námi si můžete srovnat a sjednat také havarijní pojištění – díky naší online kalkulačce si najdete to nejvýhodnější.

Porovnejte si havarijní pojištění

Do kdy nahlásit nehodu pojišťovně?

Přesný termín určený není, ale obecně platí, že škodu musíte pojišťovně nahlásit bez zbytečného odkladu – bez nahlášení nemůže škodu uhradit. A musíte si ohlídat promlčecí lhůtu, u povinného ručení je tříletá. Na každý pád je ve vašem zájmu, aby se situace vyřešila co nejdříve. 

Odškodnění po dopravní nehodě

Odškodnění po dopravní nehodě dostávají ti účastníci, kteří nehodu nezavinili, a to z povinného ručení viníka. Pojišťovna zaplatí nejen škodu na autě, ale i újmu na zdraví (bolestné, léčebné náklady). Ten, kdo nehodu zavinil, však z povinného ručení nedostane nic. Pokud byste byli viníkem nehody a chtěli zaplatit škodu od pojišťovny, potřebujete havarijní pojištění. 

Mohlo by se také stát, že vás nabourá nezodpovědný majitel vozidla, který povinné ručení sjednané nemá. V tom případě se obraťte na Českou kancelář pojistitelů.

Pokud si nebudete po nehodě vědět rady, pomůže vám asistenční služba.

Porovnejte si povinné ručení

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.