9/20/2023, Sandra Skorkovská, Ušetřeno.cz

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Dohnaly vás dluhy a nezbývá vám nic jiného než vyhlásit osobní bankrot? Prozradíme vám, jak na to. Přečtěte si, co všechno bude třeba udělat.

Splňujete podmínky pro oddlužení?

1. Zjistěte si, jestli splňujete všechny náležitosti

V minulosti platilo, že aby vám soud oddlužení povolil, musíte být fyzická osoba (nepodnikatel), jejíž závazky pocházejí například ze spotřebitelských půjček. Nyní mohou do oddlužení i podnikatelé. Dále si musíte velmi pečlivě propočítat, jestli jste se svými příjmy schopni během 5 let splatit minimálně 30 % všech svých nezajištěných závazků, které je třeba uhradit. Pro orientační výpočet můžete použít kalkulačku oddlužení. Pokud podmínky nesplníte, soud žádost o oddlužení nekompromisně zamítne.

2. Vyplnění příslušných formulářů

Výhody osobního bankrotu:

 • je to jediné legální řešení, jak se vypořádat s dluhy,
 • dluh se může snížit až o 70 %,
 • zastaví se exekuce,
 • závazky přestanou narůstat.

U soudu je třeba podat návrh na oddlužení a nejpozději spolu s ním i návrh na zahájení insolvenčního řízení. Na obojí existují relativně složité formuláře, které získáte na krajském soudu nebo je můžete najít na internetu.

Podání návrhu je pro laika poměrně složitá věc. Každá chyba může znamenat, že soud vaši žádost zamítne. Navíc místo oddlužení na vás vyhlásí konkurz. Pokud se chcete problémům vyhnout, požádejte o pomoc odborníky.

3. Podání návrhu u soudu

Vyplněné formuláře se všemi náležitostmi musíte podat u příslušného krajského soudu. Krajský soud je příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště. Návrh můžete odeslat jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Podpis návrhu musí být úředně ověřen a elektronický návrh musí být opatřen elektronickým podpisem.

Návrh musí obsahovat následující:

 • přehled o příjmech a seznam dlužníkova majetku (doložený znaleckým posudkem v případě nemovitosti),
 • seznam dlužníkových závazků s uvedením jeho věřitelů,
 • seznam dlužníkových zaměstnanců,
 • veškeré listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek,
 • případný souhlas manžela/manželky,
 • návrh na oddlužení (jak má být podle dlužníkova názoru řešeno).

Splňujete podmínky pro oddlužení?

4. Poplatky

Samotné podání návrhů je zdarma, soud ale může nařídit zaplacení zálohy na insolvenční řízení, která může dosáhnout výše až 50 000 Kč. Tato záloha ale nebývá vyměřena v plné výši.

5. Rozhodnutí soudu

Do 10 dnů soud zahájí kroky směřující ke konečnému rozhodnutí. Do 15 dnů je většinou rozhodnuto. Pokud nejsou všechny podklady v pořádku, požádá vás soud o jejich doplnění, na to máte lhůtu 7 dnů, která může být v některých případech až šibeničně krátká. Proto se vyplatí mít vše v pořádku.

Pokud soud rozhodne, že jste v úpadku, vyhlásí oddlužení nebo konkurz (ten většinou v tom horším případě). Proti rozhodnutí soudu můžete samozřejmě podat odvolání. O odvolání musí soud rozhodnout do 2 měsíců. Zároveň budete zapsáni do insolvenčního rejstříku, takže dojde k zastavení exekucí a vymáhání dluhů ze strany věřitelů. Spolu s tím se ale omezují i vaše práva pro nakládání s majetkem (nemůžete třeba prodat auto).

Jak platit závazky po schválení návrhu na oddlužení?

Tady záleží na dohodě s insolvenčním správcem. Možnosti jsou v podstatě dvě:

 1. Vaše příjmy bude zaměstnavatel posílat na bankovní účet insolvenčního správce, který vám poté přepošle nezabavitelnou složku mzdy (životní minimum). Sám potom uhradí splátky věřitelům. Vy se nemusíte o nic starat, ale máte omezenou možnost nakládat se svými prostředky.
 2. Mzda bude i nadále chodit na váš bankovní účet, o hrazení splátky věřitelům se ale budete muset starat sami. Jestliže je váš příjem každý měsíc jiný, bude jiná i splátka věřitelům. O všem si musíte vést evidenci a jednou za 3 měsíce podat zprávu insolvenčnímu správci. Ze svého účtu musíte navíc posílat každý měsíc insolvenčnímu správci měsíční odměnu.

Splňujete podmínky pro oddlužení?

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2023 Ušetřeno.cz s.r.o.