Jak vypočítat RPSN, abyste poznali výhodný úvěr či půjčku?

 

Jak se počítá RPSN (roční procentní sazba nákladů) úvěru, je důležité vědět, aby člověk nenaletěl při výběru půjčky. Nejde ani o samotný výpočet RPSN, který je spíše matematickým oříškem, ale spíše o základní vědomost, co nám RPSN ukazuje a jak si ověřit správnost tohoto ukazatele z úvěrové smlouvy. Ukážeme vám, jak na to.

RPSN 

Magickou formulí, která vám odhalí výhodnost půjčky, není úroková sazba úvěrového produktu, ale již zmíněná roční procentní sazba nákladů. Na rozdíl od úroků totiž musí zahrnovat veškeré poplatky spojené s úvěrem. Protože jde o ukazatel uváděný v procentech, dovoluje mezi sebou porovnávat i půjčky s různě dlouhou dobou splatnosti nebo odlišnou celkovou výší úvěrů.

Jaké poplatky zahrnuje výpočet RPSN?
 • poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky)
 • poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr
 • poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení úvěrového účtu
 • platby za pojištění nebo záruku, pokud se jedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti
 • a další
Vybírejte jenom z ověřených úvěrů Srovnat půjčky

Firmy, které chtějí skrýt různé poplatky spojené s úvěrem, často lákají na nízký úrok, zatímco RPSN se choulí někde na konci smlouvy malým písmem. Výše zmíněné poplatky se totiž do výše úrokové sazby nepromítají. Čím je vyšší rozdíl mezi úrokem a RPSN, tím vyšší pozornost doporučujeme při zvažování takové půjčky. Logicky RPSN nemůže být nikdy nižší než úroková sazba. U běžného úvěru, který nenabízí lichvář, RPSN o pár procent převyšuje úrok.

„Od 1. prosince 2016 musí každá finanční instituce zájemci o půjčku předem jasně a srozumitelně sdělit, jaká je skutečná výše RPSN. Pokud tak neučiní, hrozí mu značné postihy, včetně například vrácení části již zaplacených úroků zpět spotřebiteli. Novela zákona tak ukončila období nekalých praktik, kdy člověk viděl ve smlouvě pouze lákavě nízkou úrokovou sazbu, zatímco skutečné náklady byly uvedeny mikroskopickým písmem kdesi dole pod čarou. Spotřebitel je tak nyní daleko lépe chráněn, aby nenaletěl podvodníkům, mohl se svobodně rozhodnout či úspěšně podat protest proti chybně vypočtené RPSN."

- Vojtěch Adam Rychlíček, finanční analytik portálu Ušetřeno.cz

Jak se (ne)počítá RPSN?

Samotný vzorec výpočtu RPSN představuje lahůdku pro matematické nadšence, ale běžný spotřebitel se bez této znalosti hravě obejde. Jak je to možné? Novela zákona o spotřebitelském úvěru, která v vešla v účinnost v prosinci roku 2016, ukládá všem finančním institucím povinnost uvádět výši RPSN v textu úvěrové smlouvy

Poskytovateli úvěrů ale bezmezně nevěřte, protože v minulosti došlo k případům, kdy byla RPSN ve smlouvě spočítána špatně. Před podepsáním úvěru si proto raději ověřte správnost RPSN v některé z online kalkulaček nebo v kalkulátoru RPSN od Kanceláře finančního arbitra ČR.

Nepřeplácejte zbytečně. Najděte si během pár minut tu nejvýhodnější půjčku!
 

Místo složitého vzorce na výpočet RPSN si ale každý zvládne spočítat, kolik peněz na půjčce přeplatí. Než si vezmete úvěr, musíte znát jeho celkovou výši, výši měsíční splátky i dobu splatnosti. A některé případy navíc dokazují, že vybírat půjčku podle nejnižšího přeplatku se někdy vyplatí více, než se řídit pouze výší RPSN. Tuto hodnotu totiž mohou zkreslit nejrůznější bonusy a výhody, jež banky klientům nabízejí.

Příklad jak spočítat, kolik na úvěru přeplatíte
 • Výše úvěru: 30 000 Kč
 • Počet splátek: 12 měsíčních splátek
 • Výše měsíční splátky: 3 000 Kč
 • 3000 x 12 = 36 000 Kč
 • 36 000 – 30 000 Kč = 6 000 Kč

V modelovém příkladu zaplatíte za úvěr navíc 6 000 Kč

Modelové příklady: Stejný úrok, ale třikrát jiná RPSN

Pro lepší představu, proč je tak důležité sledovat u půjčky RPSN, uvádíme tři příklady úvěrů, kde je sice shodná úroková sazba, ale RPSN se výrazně liší. Proto se nenechte opít nízkou úrokovou sazbou, kterou se banka chubí ve svých reklamách.

Příklad č. 1
 • Výše úvěru: 30 000,- Kč
 • Počet splátek: 12 měsíčních splátek
 • Úroková sazba p. a. – nominální roční: 35,07 %
 • Výše měsíční splátky: 3 000 Kč
 • RPSN: 41,3 %

Spotřebitel v tomto případě nehradí žádný vstupní ani průběžný poplatek. 1. splátka je splatná přesně po jednom měsíci od uzavření úvěrové smlouvy a každá další splátka je splatná přesně v měsíčních intervalech. Splátka 3 000 Kč zahrnuje pouze umoření jistiny a úrok.

Ulehčete si splácení půjček konsolidacíSpočítat úsporu

Příklad č. 2 

 • Výše úvěru: 30 000 Kč
 • Počet splátek: 12 měsíčních splátek
 • Úroková sazba p. a. – nominální roční: 35,07 %
 • Průběžný měsíční poplatek: 500 Kč / měsíc
 • Výše měsíční splátky: 3 500 Kč
 • RPSN: 92,27 %

Spotřebitel nehradí žádný vstupní poplatek, pouze průběžný poplatek 500 Kč placený měsíčně. 1. splátka je splatná přesně po jednom měsíci od uzavření úvěrové smlouvy a všechny další splátky jsou splatné přesně v měsíčních intervalech. Výše měsíční splátky 3 500 Kč se skládá z částky 3 000 Kč (na umoření jistiny) a úrok a měsíčního poplatku 500 Kč.

Příklad č. 3
 • Výše úvěru: 30 000 Kč
 • Počet splátek: 12 měsíčních splátek
 • Úroková sazba p. a. – nominální roční: 35,07 %
 • Poplatek za uzavření smlouvy: 6 000 Kč
 • Výše měsíční splátky: 3 000 Kč
 • RPSN: 121,84 %

Poplatek za uzavření smlouvy 6 000 Kč splatný ihned při uzavření smlouvy z vlastních zdrojů spotřebitele. 1. splátka je splatná přesně po jednom měsíci od uzavření úvěrové smlouvy a každá další splátka je splatná přesně v měsíčních intervalech. Splátka 3 000 Kč zahrnuje pouze umoření jistiny a úrok.

Příklady jsou převzaty z webu České obchodní inspekce (ČOI).

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 18