Co je to obrácená hypotéka?

Obrácená hypotéka je prodej nemovitosti s věcným břemenem dožití. Starší osoby tak mohou získat slušný obnos z prodeje nemovitosti, ve které ale mohou bydlet do konce života.

Kalkulačka hypoték

Jak obrácenou hypotéku získat?

Obvykle musíte doložit své příjmy, výdaje domácnosti, odhad nemovitosti a doklad, jakým způsobem jste svou nemovitost získali. Někteří poskytovatelé mohou vyžadovat i lékařské potvrzení o vašem zdravotním stavu.

Pokud bude všechno v pořádku, dojde k podpisu smlouvy a k zápisu zástavního práva ve prospěch společnosti do katastru nemovitostí. Po zapsání do katastru vám bude vyplacena dohodnutá částka.

Tu vám může společnost vyplatit jednorázově, jako pravidelnou měsíční rentu, případně kombinací obou způsobů. Vy budete dále hradit pouze provozní náklady třeba na energie.

Společnost poskytující obrácenou hypotéku si nemovitost převezme po smrti posledního účastníka smlouvy, případně v momentě, kdy majitelé nemovitosti poruší podmínky stanovené ve smlouvě.

Obrácená hypotéka není totéž, co prodej nemovitosti s věcným břemenem dožití. U obrácené hypotéky jste stále vlastníkem nemovitosti, společnost poskytující hypotéku má pak na nemovitost zástavní právo. Dluh následně splatí dědic.

Výhody a nevýhody obrácené hypotéky

Výhody obrácené hypotéky

 • Prodáte věřiteli svou nemovitost, ale můžete v ní zůstat až do smrti.
 • Obdržíte za to buď jednorázovou částku, nebo pravidelnou doživotní rentu, případně kombinaci obojího.

Nevýhody obrácené hypotéky

 • Musíte se o nemovitost dále starat a platit za ni účty.
 • Věřitel si přidá marži, takže celková suma, kterou za nemovitost dostanete, se nikdy nebude rovnat částce, kterou by bylo možné získat standardním prodejem. Obvykle se renta pohybuje podle vašeho věku mezi 15 až 50 % odhadní ceny nemovitosti.
 • Je zde velký etický problém, protože se kalkuluje s datem vlastního úmrtí. Ve smlouvě je uvedeno „dožití“, takže pokud budete žít déle, než jak poskytovatel hypotéky počítal, prodělá na tom a obráceně.
 • Vaši dědicové, kterým nemovitost připadne, budou muset splatit úvěr, aby si ji mohli nechat, takže si vlastně od věřitele znovu koupí. Jinak se nemovitost prodá a dědicové dostanou zbytek peněz po splacení dluhů. Pokud dluh neuhradí, bude úvěr splacen z peněz z prodeje nemovitosti. Totéž se stane, jestliže žádné dědice mít nebudete.
 • Pro pojišťovny není obrácená hypotéka zajímavá, protože představuje mnoho rizik jako např. zvýšené náklady, náklady na správu apod.
 • Ani pro banky není příliš zajímavá, jelikož nechtějí nést riziko, že budou rentu vyplácet nad hodnotu nemovitosti.

Podmínky pro žadatele

Podmínky se samozřejmě liší podle poskytovatele. Obvykle ale narazíte na následující pravidla:

 • Minimální věk 60 let. Jestliže žádají manželé, musí tuto podmínku splňovat mladší z vás.
 • Všichni spoludlužníci musí být v den podpisu smlouvy svéprávní.
 • Musíte vlastnit nemovitost na území České republiky, kterou zajišťujete splacení úvěru.
 • K nemovitosti nesmějí být vázány žádné majetkové spory ani jiné zástavní právo třetí osoby.
 • Musíte v nemovitosti bydlet.
 • Nesmí na vás být uvalena exekuce.
 • Nemovitost musí být dobře udržovaná.

Potřeba je také odhad nemovitosti. Odhadce stanoví současnou tržní hodnotu nemovitosti a výsledek upraví pojistný matematik, který zohlední střední délku života (jak dlouho vám asi bude renta vyplácena) a další faktory – např. růst tržní hodnoty nemovitosti a náklady na údržbu.

Srovnání hypoték

Ptáte se nás

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky.

Je to jednoduché.

Stačí, když splníte základní podmínky. Nejdůležitější jsou tyto čtyři:

 1. Využijete online srovnání hypoték na našem webu Ušetřeno.cz.
 2. Vaše kontaktní údaje následně předáme některému z poradců pořadatele akce.
 3. Sjednáte si hypotéku nebo refinancování v minimální výši 3 500 000 Kč. 
 4. Smlouva vám bude schválena a vy ji následně uzavřete.

Poplatek na katastru nemovitostí za vás zaplatí přímo váš poradce. Vy tak nemusíte vůbec nic řešit.

Fixace je doba, po kterou vám zůstává stále stejná úroková sazba. Úrok si můžete zafixovat na rok, 3 roky, 7 let, v některých případech dokonce i 30 let.

Po období fixace vám tedy banka nemůže zvýšit úrok. Přibližně 3 měsíce před koncem fixace vám ale zašle nabídku na takzvanou refixaci. V rámci refixace dostanete nový úrok, který se může od toho původního zásadně lišit. Pokud se vám návrh na refixaci nebude zamlouvat, můžete zvážit refinancování, tedy převedení hypotéky ke konkurenci.

To je poměrně složitá otázka. Záleží především na vašich příjmech, výdajích a dalších závazcích. Rádi vám pomůžeme vypočítat, kolik vám banka na hypotéku půjčí. Spočítat si to ale můžete i sami. Připravili jsme k tomu pro vás přehledný návod.

Každý rok můžete zdarma zaplatit až 25 % z původní výše jistiny, tedy čtvrtinu čistého dluhu bez úroku a poplatků. Pokud byste rádi poslali větší mimořádnou splátku, kontaktujte přímo společnost, kde jste si hypotéku sjednali. Třeba společně najdete nějaké řešení.

Přečtěte si víc o poplatcích spojených s hypotékou.

Banku budou zajímat hlavně vaše pravidelné příjmy. Ty budete muset řádně doložit. Někdy pro vás ale může být doložení příjmů téměř bez práce. Když o hypotéku žádáte u banky, do které vám chodí každý měsíc výplata, většinou nemusíte už příjmy složitě dokazovat.

Stejně tak jsou důležité i vaše výdaje, a to včetně dosavadních závazků (půjček, kreditních karet, kontokorentů aj.). Aby si banka ověřila, že nemáte problémy se splácením, nahlédne také do registrů úvěrů – BRKI, NRKI a SOLUS.

Výše splátek

Splátka by neměla ukrajovat příliš velkou část vašeho měsíčního příjmu. Zkuste si proto nějaký čas odkládat částku, kterou byste měli posílat bance.

Doba splatnosti

Důležitá je i dobře nastavená doba splatnosti. Nevolte za každou cenu co nejkratší, abyste měli hypotéku rychleji z krku. Raději si ji nastavte tak, aby vám opravdu vyhovovala výše měsíčních splátek.

Úroková sazba

Banky často komunikují úroky hypoték „OD“, na ně ale málokdo dosáhne, pokud si nesjedná u banky nějaké doplňkové produkty. Ty ale nejsou vždy výhodné.

Poplatky

S hypotékou jsou také často spojeny poplatky: za vyřízení, odhad ceny nemovitosti, vedení úvěrového účtu atd. Zajímejte se proto o to, co si banka, u které chcete žádat o hypotéku, všechno účtuje. V ideálním případě uhradíte pouze poplatek za vklad na katastrálním úřadu.

Přečtete si našich 10 tipů, podle čeho vybírat hypotéku.

Rozdílů mezi účelovou hypotékou a americkou hypotékou je nespočet. Hlavní jsou ale tyto 4:

Účel

Klasická hypotéka je takzvaně účelová. Využít ji můžete pouze na bydlení, tedy například na pořízení rodinného domu. Americká hypotéka je naopak neúčelovým úvěrem. Použít ji tak můžete téměř na vše, třeba na vybavení bytu, auto či studium. Výjimkou jsou účely podnikání.

Úroková sazba

Úroky u amerických hypoték jsou vyšší než u klasických hypoték. Jsou ale stále nižší než u spotřebitelských úvěrů.

Výše vypůjčené částky

U klasické hypotéky můžete na hypotéku získat až 90 % z ceny zastavené nemovitosti. V případě americké hypotéky banky poskytují půjčku jen do 70 % z ceny zastavené nemovitosti.

Doba splatnosti

Klasické hypotéky mají oproti těm americkým výrazně delší dobu splatnosti, a to až 30 let. Americké je třeba splatit do 20 let.

Dříve jste si mohli vzít i tzv. australskou hypotéku. Čím víc jste si na australskou hypotéku půjčili, tím větší slevu na úroku jste dostali. Tento produkt se v ČR ale moc neujal.

Hypoteční specialista odpoví na všechny vaše otázky a vypracuje nabídku přímo vám na míru. Díky tomu ušetříte čas – nemusíte obvolávat banky, studovat nudné zákony, ani porovnávat produkty a zjišťovat si další potřebné informace. Hypoteční specialista vám navíc pomůže s papírováním. Vyhnete se tak zbytečným administrativním chybám.

Některé banky zvládnou žádost zpracovat a schválit do 2 dnů. Rychlost vyřízení hypotéky záleží ale především na tom, za jak dlouho doložíte všechny potřebné dokumenty. Roli hraje také výběr banky a pobočky. Některé mohou být vytíženější.

Většinou to není podmínkou. Pokud už ale u banky, kde si chcete vzít hypotéku, účet máte, bude to pro vás určitě výhoda. Můžete tak například dosáhnout na výhodnější úrokovou sazbu. Vše záleží na podmínkách dané banky.

U většiny produktů ve srovnání hypoték můžete odeslat tzv. nezávaznou poptávku. My se vám k ní ozveme a s výběrem hypotéky vám pomůžeme. V ostatních případech vás nasměrujeme přímo na stránky vybrané banky, kde najdete všechny potřebné informace, jak o hypotéku zažádat.

Každý zájemce o hypotéku má specifické požadavky a očekávání. Proto nelze jednoznačně říct, že je jedna hypotéka nejvýhodnější. Naše online kalkulačka vám ovšem dokáže na základě zadaných parametrů přesně vypočítat, která z nabídek nejlépe splňuje vaše kritéria a přání.

Ano, je možné ručit nemovitostí, která je ve vlastnictví třetí osoby. Samozřejmě ji pak můžete časem ze zástavy vyvázat. O všech možnostech zástavy jsme pro vás napsali celý článek.

Nemusíte. Je čistě na vás, jestli si pojištění sjednáte. Jelikož je ale hypotéka závazek na několik desítek let, určitě je dobré pojištění pečlivě zvážit. Kdyby se cokoliv stalo, budete mít alespoň jistotu, že vám zůstane střecha nad hlavou.

Banky vždy vyžadují doklad totožnosti, nejčastěji občanský průkaz. Cizinci se prokazují cestovním pasem.

Dále po vás mohou požadovat:

 • vyplněnou žádost o hypoteční úvěr,
 • dokumenty o příjmech a majetkových poměrech (podnikatelé daňové přiznání),
 • výpis z běžného účtu a výplatní pásky,
 • list vlastnictví, snímek katastrální mapy a další dokumenty vztahující se k zastavené nemovitosti,
 • kupní či darovací smlouvu k nemovitosti,
 • pojistnou smlouvu k nemovitosti,
 • veškeré informace o vašich dalších půjčkách a závazcích,
 • případné rozhodnutí soudu o stanovení výživného,
 • smlouvy o stavebním spoření, nájemní smlouvy, potvrzení o sociálních dávkách a smlouvy o životní pojistce,
 • ručitelská prohlášení.

V současné době je možné si vzít hypotéku maximálně do výše 90 % LTV z odhadní ceny zastavené nemovitosti. Je tedy potřeba, abyste měli nějaké vlastní úspory, nebo další nemovitost, kterou poskytnete bance jako další zástavu.

Klient by měl splácet úvěr během svého produktivního věku. Maximální délka splatnosti úvěru je 30–40 let s tím, že byste měli mít hypotéku splacenou ve věku 70 let.

Bonita je zjednodušeně schopnost úvěr splácet bez problémů. Především se posuzuje měsíční příjem, další závazky, půjčky atd.

Úrok udává, kolik zaplatíte na úrocích za jeden rok. Banky a instituce poskytující půjčky ale často vybírají různé další poplatky. Většinou jde o poplatek za zřízení půjčky, za vedení účtu atd. Tyto poplatky jsou spolu s úrokem zahrnuty až v RPSN (roční procentní sazba nákladů). Díky RPSN si tak můžete porovnat konečné ceny půjček.

Nenašli jste odpověď?

Napište nám – a my hned odpovíme.

Poslat zprávu

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.