Podmínky osobního bankrotu. Kdy má podání návrhu smysl a v kterých případech si ani nešktnete

 

Topíte se v dluzích a dochází vám síly? Asi jste už slyšeli o záchranném kruhu v podobě osobního bankrotu. Jenže soudní povolení na oddlužení není zdaleka pro každého. Jaké jsou podmínky osobního bankrotu?

Podmínky osobního bankrotu 

Každý rok deseti tisíce beznadějně zadlužených nešťastníků vyhlásí osobní bankrot. Zbavit se všech dluhů během pětiletého oddlužení a začít znovu s čistým štítem je pro ně totiž stejně lákavé jako dvacetiletá whisky pro nevyléčitelného alkoholika. Podání insolvenčního návrhu, ale bohužel nekončí vždy pohádkovým happy endem. Soud si vás řádně proklepne a stačí, jedna jediná nasplněná podmínka nebo nečistý úmysl a jste z kola venku. Šanci máte jen jednu. Žádný nárok na opravu.

Existuje celá řada podmínek, které musíte splňovat

Pojďme si na ně posvítit. Osobní bankrot mohou například vyhlásit pouze nepodnikající fyzické a právnické osoby. Oddlužením nelze řešit problémy vzniklé z podnikání. Pokud jste tedy aktivní živnostník, máte prostě smůlu. Dalším důležitým kritériem je, být dlužníkem v úpadku. 

Dlužník je v úpadku pokud má:

  • více věřitelů (tedy nejméně dva)
  • peněžité závazky, s jejichž úhradou je více než 30 dnů v prodlení po splatnosti
  • není schopen tyto závazky plnit (tzv. platební neschopnost).

Také musíte být schopní uhradit minimálně 30 % pohledávek. Z toho je jasné, že potřebujete pravidelné příjmy ze zaměstnání. Osoby, které přišly o práci, nemohou garantovat splátkový kalendář a soud, tak může bankrot zamítnout.  

Jak se věřitelé domohou svých peněz?

  • Varianta 1: Zpeněžení majetkové podstaty, kde se počítá s odprodejem majetku a následným vypořádáním dlužné částky.  
  • Varianta 2: Oddlužení, která trvá až 5 let. Jedná se o bolestný proces. K zdárnému konci se proto nedostane každý. Během této doby zůstává dlužníkovi z výplaty pouze tzv. nezabavitelné minimum. Zbytek výdělku míří na konta věřitelů. Dodržování splátkového kalendáře důsledně hlídá insolvenční správce.
Požádejte o oddlužení jednoduše a onlineChci oddlužit

Postup, jak vyhlásit osobní bankrot

Návrh povolení oddlužení podáte u krajskému soudu (určuje se podle místa bydliště). Na formuláři je přesně vymezeno, co uvést a jaké přílohy připojit. Vysvětlíte, jak k úpadku došlo a vyjmenujete všechny závazky a dluhy. Pokud jste v manželském svazku, doporučujeme žádat o oddlužení společně.  

 Co musí obsahovat návrh na oddlužení:
 1) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat
 2) údaje o příjmech za poslední 3 roky
 3) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší
 4) seznam majetku, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým došlo oproti seznamu dříve předloženému
 5) písemný souhlas věřitele, který se s dlužníkem dohodl, že plnění, bude nižší než 30 % pohledávky.

Upozornění: Pokud váš návrh na oddlužení neobsahuje všechny náležitosti, soud vás vyrozumí a dá vám šanci na nápravu. Lhůta je obvykle několik pracovních dní. Když do té doby nedoložíte vše potřebné, žádost bude soudem automaticky zamítnuta. 

Zdroj: penize.cz

S nekalými úmysly se ani nesnažte

Oddlužení je určeno pro poctivé dlužníky, kteří se chtějí z úplného dna vyškrábat zpět do běžného života. Soud každý návrh prozkoumává velmi důsledně. Nabyde-li přesvědčení, že máte nepoctivý záměr, proces jednoduše nepovolí. 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 3