Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti, které si můžete sjednat jako připojištění k několika typům pojištění, možná znáte jako „pojistku na blbost“. Kryje škody, které způsobíte ostatním – ať už vytopíte sousedům byt, zraníte někoho na sjezdovce, nebo v obchodě omylem rozbijete broušenou vázu. 

Srovnat pojištění domácnosti

Srovnání poskytuje Top-Pojištění.cz

Srovnejte si pojištění odpovědnosti online

Online sjednání

Online sjednání

Pojištění odpovědnosti za škodu sjednáte online, během pár minut a z pohodlí vlastního gauče.

Zdraví i majetek

Zdraví i majetek

Pojištění odpovědnosti kryje neúmyslně způsobené škody na zdraví i majetku dalších osob.

Pozor na výluky

Pozor na výluky

Před sjednáním pojistky si projděte pojistnou smlouvu a seznamte se s výlukami z pojištění.

Co je pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti za škodu (lidově nazývané také pojistka na blbost) chrání vaši peněženku proti škodám, které způsobíte někomu jinému – ať už nešťastnou náhodou, nešikovností, nebo nedbalostí. Za pár stovek ročně tak máte jistotu, že vás jedna chyba nezruinuje.  

Obecně můžeme pojištění odpovědnosti rozdělit do tří skupin: 

 • pojištění odpovědnosti občana, 
 • pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, 
 • pojištění odpovědnosti na cesty. 

Jak funguje pojištění odpovědnosti za škodu?

Pojištění odpovědnosti vás jednoduše chrání před finančními následky různých nehod. Pokud například váš malý synek v obchodě rozbije drahou vázu, pojišťovna škody uhradí.  

Samozřejmě musíte počítat se spoluúčastí – určitý podíl peněz půjde i z vaší kapsy. Výše spoluúčasti je dána vaší smlouvou a obvykle se pohybuje v rozmezí 5 až 30 %

Pozor si dejte také na výši pojistného limitu – tedy maximální částku, kterou za vás pojišťovna v případě škodní události zaplatí.  

Můžete se setkat i s tzv. dílčími limity, kdy se pojistné limity pro různé události liší, například limit pro náhradu škod způsobených domácími mazlíčky může být nižší než pro škody na majetku způsobené lidmi.  

Všechny limity najdete v pojistných podmínkách – a opravdu se vyplatí vybírat pečlivě. 

Co kryje pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti za škodu standardně KRYJE:  

 • škody způsobené vámi, ostatními členy domácnosti a mazlíčky,  
 • léčebné výlohy za újmy způsobené jiným lidem,  
 • škodu na cizím majetku.  

Pojištění odpovědnosti zpravidla NEKRYJE:  

 • škody způsobené úmyslně sobě či vlastnímu majetku,  
 • škody způsobené jinému členovi domácnosti,  
 • škody způsobené pod vlivem drog a alkoholu.

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

Podle zákona jsme zodpovědní za sebe, svou rodinu i mazlíčky, pojištění proto kryje rizika újmy na zdraví, škody na majetku i případných právních nákladů – a to kdekoli v celé EU.  

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě využijete například, když někoho zraníte na sjezdovce. Poškozený po vás může požadovat proplacení nákladů na léčení, dorovnání rozdílu mezi platem a nemocenskou a také náhradu zničeného majetku (např. zlomených lyží). U vážného zranění by se částka mohla vyšplhat i k několika milionům. 

Například na italských sjezdovkách je lyžování bez pojištění odpovědnosti zakázáno.

Při výběru pojištění proto věnujte pozornost pojistným limitům i dalším podmínkám smlouvy. S výběrem vám také pomůže naše kalkulačka.  

Pojištění domácnosti a odpovědnosti 

Pojištění domácnosti chrání vybavení vašeho bytu – tedy věci, které se do bytu dají nastěhovat. Může jít například o domácí spotřebiče, cennosti nebo třeba IT techniku.  

Pojištění domácnosti obvykle kryje škody způsobené živly (např. záplava), nešťastnou náhodou (např. požár způsobený elektrickým zkratem) nebo cizím zaviněním (např. lupičem nebo vandalem).   

Pokud byste škodu způsobili vy nebo třeba vaše děti, pojišťovna ji pravděpodobně neproplatí. Proto se vyplatí uzavřít současně také tzv. „pojistku na blbost“, která naopak kryje škody, které způsobíte vy nebo členové vaší domácnosti (včetně těch čtyřnohých) jiným lidem a jejich majetku.  

Pojištění domácnosti a odpovědnosti dohromady funguje velmi dobře a zajistí vám potřebný pocit bezpečí. Nezapomeňte si ale ověřit výluky z pojištění, abyste v případě problému nebyli nemile překvapeni. 

Pojištění domácnosti a/nebo odpovědnosti také bývá podmínkou nájemní smlouvy. Pronajímatel se tak chrání před škodami, které by mohl nájemce v bytě způsobit.

Porovnat pojištění domácnosti

Pojištění odpovědnosti k cestovnímu pojištění

Pojištění odpovědnosti na cesty se zpravidla uzavírá jako připojištění k cestovnímu pojištění. Nemusíte se tak obávat gigantických výdajů pro případ, že na dovolené způsobíte nějakou škodu – ať už někoho srazíte na sjezdovce v Alpách, rozbijete v hotelu televizi, nebo zaviníte hromadný pád u bazénu v Egyptě. 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti k cestovnímu pojištění se zpravidla VZTAHUJE NA

 • újmu na zdraví nebo životě poškozeného (včetně nákladů na léčbu, bolestného i náhrad za usmrcení), 
 • poškození, zničení nebo ztrátu zapůjčené nebo pronajaté věci, 
 • ušlý zisk způsobený následky vašeho jednání. 

Jako u všech dalších pojištění si musíte dát pozor na výluky z pojistného plnění. Každá pojišťovna má vybrané jiné situace, proto si je určitě nezapomeňte důkladně přečíst ještě před uzavřením smlouvy.  

Nejčastější VÝLUKY z cestovního pojištění odpovědnosti jsou

 • škody způsobené úmyslně, 
 • újma způsobená osobě blízké (tedy žijící s pojištěným ve společné domácnosti při vzniku události) a osobám, které zahrnuje cestovní pojištění pojistníka, 
 • škody způsobené provozem či řízením motorového i nemotorového vozidla, plavidla či letadla, 
 • škody způsobené vlastními zvířaty, 
 • škody způsobené v souvislosti s výkonem povolání či jiné výdělečné nebo odborné činnosti. 
 • Nezapomeňte, že i u pojištění odpovědnosti na cesty musíte počítat se spoluúčastí.

Nezapomeňte, že i u pojištění odpovědnosti na cesty musíte počítat se spoluúčastí

Srovnat pojištění na cesty

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je známější pod názvem povinné ručení. Kryje škody, které provozem vozidla způsobíte jiným osobám a jejich majetku, například újmu na zdraví, ušlý zisk nebo ekologické škody.  

Jak už název napovídá – povinné ručení je v České republice povinné a auto bez něj nesmí na silnici. Uzavřít jej musí každý, kdo provozuje vozidlo s SPZ a jezdí s ním po veřejných komunikacích. Když zaviníte nehodu, škody způsobené ostatním budou hrazeny z vašeho povinného ručení. Pokud se stane nehoda, kterou ale nezaviníte, škody vám zaplatí pojišťovna viníka. 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla obvykle KRYJE: 

 • opravu vozidla poškozeného, 
 • škodu způsobenou na zdraví, 
 • kompenzace za usmrcení, 
 • náklady na právní zastoupení poškozeného, 
 • škody ve formě ušlého zisku aj. 
Porovnat povinné ručení

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání chrání peněženku zaměstnance v případě, že způsobí zaměstnavateli prokazatelnou škodu.  

Pokud totiž v zaměstnání něco zkazíte, zaměstnavatel po vás může požadovat úhradu škody až do výše 4,5násobku vaší průměrné hrubé měsíční mzdy. Pojištění odpovědnosti zaměstnance vás tohoto rizika zbaví.  

Před uzavřením pojistky si propočítejte, kolik by po vás zaměstnavatel mohl maximálně požadovat. Výpočet je jednoduchý:  

hrubá měsíční mzda × 4,5  

Pokud je váš hrubý měsíční příjem například 30 000 Kč, maximální částka, kterou od vás může zaměstnavatel chtít, bude 135 000 Kč. A přesně na tuto částku se pojistěte.  

Nezapomeňte, že součástí každého pojištění je tzv. spoluúčast. Musíte proto počítat s tím, že část škody budete muset tak jako tak zaplatit ze svého. Spoluúčast bývá 10–30 % s minimem 1 000 Kč. Zpravidla platí, že čím nižší spoluúčast, tím vyšší cena pojistky.  

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání obvykle KRYJE:  

 • škody na majetku,  
 • finanční škody,  
 • škody na majetku třetích osob,  
 • újmu na zdraví,  
 • škodu na věci.  

Podobně jako jiná pojištění odpovědnosti se NEVZTAHUJE NA:  

 • škody způsobené úmyslně,  
 • škody způsobené pod vlivem drog a alkoholu.  

Výluk však bývá mnohem víc, proto si vždy důkladně pročtěte konkrétní pojistné podmínky. 

Pojištění odpovědnosti OSVČ

Pojištění profesní odpovědnosti je určeno pro podnikatele a OSVČ, kteří vyrábí zboží nebo dodávají služby.  

Účelem pojištění je zajistit, že když se něco nepodaří, pojišťovna pokryje škody způsobené jiným lidem nebo firmám. Často je takové pojištění podmínkou spolupráce, protože klient nechce nic riskovat.  

U některých povolání je pojištění profesní odpovědnosti dokonce ze zákona povinné, týká se to např. advokátů, auditorů nebo lékařů.  

Pojištění odpovědnosti OSVČ se obvykle VZTAHUJE NA:  

 • újmu na zdraví a usmrcení,  
 • škody na majetku,  
 • škody způsobené vadným výrobkem,  
 • finanční škody,  
 • náklady na právního zástupce,  
 • škody na převzaté dokumentaci či dokladech,  
 • nároky zdravotních pojišťoven,  
 • nemajetkovou újmu.  

Samozřejmě je možné vybrat si z nabídky dalších připojištění. Při výběru pojištění odpovědnosti pro OSVČ se zaměřte hlavně na výši pojistných limitů (zpravidla si je určíte přímo na míru) a také si důkladně promyslete, která rizika vám doopravdy hrozí. Podle toho potom volte vhodná připojištění.  

Podle čeho vybírat vhodné pojištění odpovědnosti OSVČ? 

Při výběru pojištění určitě zohledněte: 

 • oblast podnikání, 
 • rizikovost podnikání, 
 • výši svých příjmů, 
 • pojistné limity, 
 • výši spoluúčasti, 
 • rozsah pojištění, 
 • územní platnost pojištění. 

Jak uplatnit pojištění odpovědnosti?

Stala se vám nehoda a nevíte, jak při uplatnění pojištění odpovědnosti za škodu postupovat? Stačí, když se budete držet těchto zásad:  

 1. To nejdůležitější hned na začátek – pokud se někdo zranil, okamžitě volejte lékařskou pomoc.  
 2. Situaci důkladně zdokumentujte. Požádejte poškozeného, aby se ničeho nedotýkal, než uděláte potřebné fotografie, případně škody natočte na video.  
 3. Zjistěte si totožnost poškozeného a svědků. Nezapomeňte na kontaktní údaje.  
 4. Pojistnou událost hned nahlaste vaší pojišťovně a zašlete jí veškerou dokumentaci. Zpravidla platí, že čím víc podrobných informací podáte, tím rychleji bude vše vyřízeno a vyplaceno. 

Důležité: Nikdy nikomu nic neplaťte přímo na místě.  

Co nahlásit pojišťovně při uplatnění pojištění odpovědnosti?  

Aby šlo všechno hladce, pojišťovně určitě nezapomeňte dodat:  

 • číslo vaší pojistné smlouvy,  
 • podrobné informace o tom, kde, kdy a co se stalo,  
 • údaje o poškozené osobě, včetně kontaktu,  
 • údaje o všech svědcích, kteří událost viděli,  
 • fotodokumentaci, video atd. 

Ptáte se nás

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky.

V případě, že někomu způsobíte zdravotní či materiální škodu, nesete za ni odpovědnost a je vaší povinností postiženému uhradit náklady. Právě před nimi vás ochrání připojištění odpovědnosti, které se o dané náklady na škodu neúmyslně způsobenou třetí osobě postará.

Pojištění odpovědnosti v občanském životě se vztahuje nejen na vás, ale také všechny členy společné domácnosti, včetně těch čtyřnohých. 

Tuto pojistku pak můžete uplatnit v případech, kdy nechtěně vytopíte souseda nebo vaše dítě shodí zboží v obchodě z regálu. Ušetřit vám tedy může nemalé peníze z rodinného rozpočtu.

I na dovolené vás mohou potkat škody, které se stávají v běžném životě. Dle údajů z pojišťoven se patří mezi nejčastější případy z praxe například poškození hotelového pokoje, srážka lyžařů na sjezdovce, srážka cyklistů na cyklostezce nebo shození zboží z regálu v obchodě. 

Ano, při online sjednávání pojištění domácnosti do pojistky jednoduše přidáte toto připojištění a máte hotovo. Pro aktuální přehled nejvýhodnějších nabídek pak využijte online kalkulačku.

Nenašli jste odpověď?

Napište nám – a my hned odpovíme.

Poslat zprávu

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.