1/31/2024, Barbora Kocmankova, Ušetřeno.cz

Jak funguje spoluúčast pojištění?

Přemítáte nad tím, co se skrývá pod pojmem spoluúčast na pojištění? V tom případě je tento článek určený přímo pro vás. Podíváme se v něm právě na spoluúčast, i na to, jakou roli hraje u pojištění majetku i vozidel. Čtěte dále.

spoluúčast pojištění

Co je spoluúčast na pojištění?

Se spoluúčastí na pojistné události se setkáme hned u několika pojistných produktů, a to například u havarijního pojištění, pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti a dalších. V čem tedy spoluúčast spočívá? Jde o finanční částku, kterou se v případě pojistné události pojistník podílí na její úhradě. Tzn. pojistník zaplatí z vlastních úspor poměrnou část a pojišťovna zbytek.

Spoluúčast se v pojistné smlouvě stanovuje buď přesnou sumou (například 5 000 Kč apod.), nebo v procentech (například 5 %). Obecně se dá říct, že zde platí přímá úměra, a to ve smyslu, že čím vyšší spoluúčast v pojistce budete mít, tím nižší pojistné budete platit

Než tedy podepíšete pojistnou smlouvu, zamyslete se nad případnými riziky a finančním dopadem na váš rozpočet. Dle tohoto uvážení pak zvolte vhodný pojistný produkt včetně odpovídající spoluúčasti.

Přesná výše spoluúčasti vždy záleží na typu pojistného produktu a podmínkách dané pojišťovny. Obecně platí, že si u každé pojišťovny můžete vybrat z různých výší a variant spoluúčasti. Tato volba se pak samozřejmě projeví na výši pojistného.

Najděte si to nejvýhodnější pojištění vozidel

Jak funguje spoluúčast na pojištění?

Spoluúčast v procentech vs. spoluúčast stanovená přesnou částkou

  • V případě, že vaše spoluúčast bude např. ve výši 5 % – u všech pojistných událostí různého rozsahu a výše vždy bez výjimky uhradíte 5 % celkové částky a pojišťovna 95 %.
  • V případě, že vaše spoluúčast bude např. ve výši 5 000 Kč – u všech pojistných událostí různého rozsahu a výše vždy uhradíte částku 5 000 Kč a pojišťovna zbytek.

Havarijní pojištění – spoluúčast

U havarijního pojištění bývá spoluúčast vyjádřená v procentech a zároveň je stanovená také její minimální hodnota. Setkat se tak můžete se spoluúčastí ve výši 0 %, až se spoluúčastí ve výši 20 % a min. 20 000 Kč. Nejčastější volbou pak bývá spoluúčast ve výši 5 % a 5 000 Kč

Je jasné, že většina pojistníků chce primárně ušetřit na pojistném, ale když vezmete v potaz, jakou částku byste v případě pojistné události hradili z vlastní kapsy, nemusel by se vám tento postup úplně vyplatit.

Příklad z praxe – U svého havarijního pojištění máte nastavenou spoluúčast ve výši 1 % a 1 000 Kč. Jednoho dne si při průjezdu úzkým vjezdem poškodíte své zpětné zrcátko a jeho oprava je v servisu vyčíslena na 20 000 Kč. Ze svého tedy zaplatíte 1 000 Kč a o zbytek nákladů se postará pojišťovna.

Havarijní pojištění i povinné ručení si můžete srovnat v naší online kalkulačce.

Najděte si to nejvýhodnější pojištění auta

Pojištění domácnosti – spoluúčast

V případě pojištění domácnosti a nemovitosti si můžete většinou vybrat ze dvou variant toho, jakou spoluúčast chcete mít ve smlouvě sjednanou. Může jít například o spoluúčast nulovou, nebo také ve výši 1 000 Kč, 5 000 Kč, či dokonce 10 000 Kč. I v tomto případě platí, že čím vyšší spoluúčast, tím více na pojistném ušetříte a naopak.

Příklad z praxe – U svého pojištění domácnosti máte sjednanou spoluúčast ve výši 5 000 Kč. Prasklá hadička z pračky způsobí vodovodní škodu, v jejímž důsledku je poničená nová podlaha. Vy zaplatíte 5 000 Kč a o zbývající náklady se postará pojišťovna.

Pojištění domácnosti si můžete také nezávazně porovnat v naší automatické kalkulačce.

Srovnejte si pojištění domácnosti online

Pojištění odpovědnosti – spoluúčast

Pojištění odpovědnosti, známé také jako „pojistka na blbost“, je opravdu velmi užitečným produktem. Vztahuje se totiž na škody způsobené na zdraví či majetku, které způsobíte někomu jinému. Uzavřít ho můžete například ke svému cestovnímu pojištění. Pamatujte ovšem, že se vztahuje na škody způsobené v běžném občanském životě, tím pádem ho neuplatníte na škody způsobené v rámci výkonu povolání.

Příklad z praxe – Na zimní dovolené v Rakousku při dojezdu k vleku nechtěně srazíte lyžaře. Kromě vlastního ošetření, které plyne z léčebných výloh cestovní pojistky, je třeba také uhradit škodu na sportovním vybavení lyžaře (25 000 Kč, přičemž u pojištění odpovědnosti máte stanovenou spoluúčast 5 000 Kč) a také náklady na jeho ošetření (41 000 Kč, opět plyne z pojištění odpovědnosti se stanovenou spoluúčastí ve výši 5 000 Kč). V rámci škody stanovené na 66 000 Kč uhradíte pouze 5 000 Kč a o zbytek se postará pojišťovna.

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.